Rød regering bæres til graven – kun salmesangen er tilbage

Helle Thorning-Schmidt taler til kongressen (YouTube)

Helle Thorning høstede mange klapsalver på Socialdemokraternes kongres i weekenden. Især når hun talte om dagpengene.

 

Det var ikke, fordi hun lovede, at dagpengereformen vil blive ændret – sådan som mange socialdemokrater ønsker sig. Tværtimod lå det i hendes tale, at man ikke skal regne med de store ændringer – fordi man ikke får lov for De Radikale.

 

Thorning sagde sådan set bare, at hun og Socialdemokraterne godt kunne tænke sig en ændring. Det var tydeligvis en lettelse for forsamlingen. Så skulle man da ikke ud at føre en valgkamp, hvor det lød, som om partiet forsvarede reformen til sidste blodsdråbe.

 

Karen Hækkerups asylforslag

Få dage forinden havde justitsminister Karen Hækkerup gjort noget af det samme. Hun fortalte, hvad regeringen ville gøre ved, at asylsystemet er ved at bryde sammen under det voldsomme pres fra de syriske asylansøgere.

 

Heller ikke Karen Hækkerup kunne tilbyde partifællerne og vælgerne en reel ændring i den førte politik. Men ligesom Thorning sagde hun noget, der i det mindste kunne lyde af et eller andet.

 

På regeringens vegne foreslog hun, at asylansøgere, der ikke er personligt forfulgte, i første omgang kun kan få opholdstilladelse for et år og derefter for to år ad gangen. Skulle der så i mellemtiden komme fredelige forhold i Syrien, kunne de blive sendt hjem.

 

Men ingen tror, at der er fredelige forhold i Syrien om et år. Og flygtningene først har været her i nogle år, vil de næppe blive sendt hjem igen. Derfor vil regeringens melding ikke ændre noget ved, at folk fra Syrien i massivt omfang vil få varigt ophold i Danmark.

 

Bedre stemning på vej til graven

Ligesom Thornings melding om dagpengene ændrer Hækkerups melding om asyl stort set intet ved de faktiske forhold.

 

De er i realiteten blot salmer til brug for valgkampen. De får de menige socialdemokrater til at føle sig bedre tilpas, fordi de dog i det mindste kan synge noget, der lyder pænt. Men de rækker næppe til at overbevise vælgerne om, at de bør tage en ny periode med en rød regering.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Den røde regering er formentlig ved at blive båret til graven – kun salmesangen er tilbage.

 

Hvad vil Thorning gøre med hvem?

Thornings signaler omkring dagpengene havde noget desperat over sig. Hun ved selvfølgelig godt, at hun i valgkampen får et enormt besvær med at forklare, hvad hun egentlig mener med dem.

 

I første omgang gjaldt det bare om at få overstået den socialdemokratiske kongres i nogenlunde god stemning. Og det lykkedes. Partifællerne blev glade for, at hun ikke bare stod og forsvarede dagpengereformen.

 

Men i valgkampen vil hun blive konfronteret med to simple spørgsmål:

 

Hvad vil hun ændre i dagpengereformen, og hvem vil hun gøre det med?

 

Intet tyder på, at De Radikale vil gå med til grundlæggende ændringer i reformen. For eksempel i form af at halvere den periode, der skal til for at genoptjene dagpenge.

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

 

Og Thorning skal nok fedtevare sig med bombastiske udtalelser om, at det kommer De Radikale til at sluge. Det var det, Socialdemokraterne gjorde forud for sidste valg, og det gik som bekendt rigtig skidt. De Radikale var ikke til at rokke.

 

Så Thorning vil søge at komme igennem valgkampen uden at svare klart på, hvilke ændringer hun vil gennemføre med hvem på dagpengeområdet.

 

Spindoktor-tricks

Hun vil i stedet forsøge sig med det, som på engelsk hedder ”the blame game” – et opgør om, hvem der har skylden. Og kongressen efterlod ingen tvivl om, hvem Socialdemokraterne her vil gøre til skurken: Kristian Thulesen Dahl.

 

Det skete blandt andet med spindoktor-tricks som at kalde reformen ”Thulesen Dahl reformen”. Med henvisning til, at han i sin tid foreslog den konkrete udformning af den.

 

Men det vil nok være en smule vanskeligt at forklare vælgerne, at det hele er Thulesen Dahls skyld, når samme Thulesen Dahl tilbyder at lægge stemmer til at lempe reformen, hvis Socialdemokraterne vil.

 

Læs også
Stor strid i rød blok – politisk kaos truer

Man kan vel sige det sådan her: Thornings melding på kongressen befrier ikke Socialdemokraterne for den politiske byrde, som dagpengereformen udgør.

 

Men den gør byrden lidt lettere at bære for partiets folk. Det er trods alt rarere at virke lidt ”svømmende” i sine løfter om at se på reformen end at virke direkte ”ond” på røde vælgere ved at forsvare reformen med næb og klør.

 

Den ny salme lyder kønnere og skaber bedre stemning. Også selv om det efter al sandsynlighed er en begravelsessalme.

 

Udlændingepolitikken

Det kan yderligere bidrage til en lidt mere positiv stemning i partiet, at regeringen efter al sandsynligvis vil servere nogle lunser for venstrefløjen i forbindelse med finansloven.

 

Man vil foreslå en eller anden form for ny midlertidig hjælp til folk, der trues af at ryge ud af dagpengesystemet i den nærmeste fremtid.

 

Samtidig håber man, at Karen Hækkerups melding om en etårig asylperiode kan holde Socialdemokraterne nogenlunde på højkant, når det gælder udlændingepolitikken i valgkampen.

Læs også
Der bliver stadigt færre danskere til at sætte kryds – ved valget den 5. juni vil hver tyvende stemmeberettiget være udlænding

 

Men også her vil det politiske pres på Socialdemokraterne blive voldsomt. Også her ligner det mest et forsøg på at løfte stemningen lidt, mens man bærer regeringen til graven.

Du kan høre hele statsminister Helle Thorning-Schmidts tale her:

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…