Rigsrevisionen vil kulegrave Dan Jørgensens embedsførelse

Foto: Colourbox

Rigsrevisionen vil nu nærmere undersøge Dan Jørgensens kreative og alternative anvendelse af økonomiske ressourcer, der er bevilget med henblik på at skabe gode rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, ansvarlig forvaltning af naturressourcer og højnet fødevaresikkerhed, flere valgmuligheder for forbrugerne og sunde kostvaner.

 

Konkret vil Rigsrevisionen undersøge hvad Fødevarestyrelsen har foretaget sig i sagen om svine-MRSA. Indtil nu er fem danskere døde af svine-MRSA, hvis officielle navn er MRSA CC398. Bakterien har hovedsageligt smittet personer, der arbejder i svinestalde eller bor sammen med folk, der arbejder med grise til daglig, men den hårdføre bakterie kan også smitte ved almindelig social kontakt og via for eksempel et dørhåndtag, hvor den kan overleve i ugevis. De fem døde havde således ikke haft kontakt med svin.

 

Hvis statsministeren levede op til sin tilsynsforpligtelse og beordrede Dan Jørgensen til at leve op til sit ansvar som Fødevareminister var der nok at tage fat på. Problemerne med multiresistente bakterier – MRSA, campolybacter og salmonella er omfattende, men ingenlunde nye.

 

Tidligere på året døde 15 mennesker som følge af listeria. Samtidig er der behov for at gøre noget ved de monumentale dyrevelfærdsproblemer i økologiske og fritgående produktionssystemer for slagtekyllinger som følge af flokstørrelsen. I den økologiske svineproduktion, hvor søerne farer i hytter på friland, er pattegrisdødeligheden oppe på omkring 33 pct.

 

Man må tillade sig at tvivle på at ministerens prioritering af indsatsen. Det er interessant at følge med i Dan Jørgensens livretter, men burde ministeren ikke koncentrere sig om at få levnedsmiddelkontrollen og Fødevarestyrelsen til at fungere?

 

Poppolitik

Fødevarestyrelsen diskuterer mayonnaise med Forbrugerrådet, mens uregistrerede og ukontrollerede virksomheder bruger beskidte betonblandere ved tilberedningen af syges skånekost og folk dør af SARS og listeria.

 

Kan det virkelig passe, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen ikke har vidst, at der i årevis ikke har været sammenhæng mellem levnedsmiddelkontrollens faktiske intensitet og det reelle behov?

 

I hvilket omfang ligger der en faglig vurdering til grund for anvendelsen af de ressourcer Fødevarestyrelsen tildeles og de målsætninger, der opstilles for styrelsen i de årlige resultatkontrakter med Fødevareministeriet? Har Dan Jørgensen levet op til sin pligt til at oplyse Folketinget om de betydelige og voksende risici, der er knyttet til fødevarer? Rigsrevisionens kulegravning vil kunne bidrage til at besvare spørgsmålene.

 

Der er således nok at tage fat på for en Fødevareminister, og mon ikke befolkningen ville være bedre tjent med Dan Jørgensens indsats på disse områder frem for poppolitik og stegt flæsk.

 

Tvivl om forebyggelsesindsatsen

Læs også
En læge advarer: Multiresistente bakterier breder sig dramatisk i kølvandet på indvandringen

Baggrunden for Rigsrevisionens kulegravning af specielt indsatsen mod SARS er en fornemmelse af, at der fra Fødevareministeriets side ikke har været udfoldet tilstrækkelig og kvalificeret aktivitet for at forebygge, at de multiresistente bakterier spreder sig i samfundet. Det antages, at et sted mellem 6.000 og 12.000 danskere er smittet med bakterien.

 

Allerede for 6 år siden var der tegn på, at SARS kunne brede sig til en epidemi. Desværre har Fødevarestyrelsen endnu ikke tilvejebragt oplysninger om, præcis hvor udbredt bakterien er i de danske svinebesætninger. Man har heller ikke brugt de 6 år til at afdække SARS nærmere. I hvert fald har Dan Jørgensen og sundhedsminister Nick Hækkerup først for nylig har afsat 30 millioner kroner til forskning i, hvordan svine-MRSA spredes.

 

Fagfolk undrer sig over, at myndighederne endnu ikke er kommet med tiltag, der kan begrænse smitten blandt grise, men alene har koncentreret sig om at holde bakterierne inden for stalddørene ved for eksempel at indføre hygiejneregler for landmænd. Tiltagene betegnes som rene lappeløsninger, og man burde sørge for at udrydde smitten fra svin til svin. Kun på den måde kan det forhindres, at mennesker bliver smittet. I mellemtiden har SARS ifølge Dan Jørgensens egne oplysninger bredt sig til op mod 70 pct. af svinebesætningerne.

 

Søren Skafte er tidligere departementschef

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…