Regeringen prøver at skjule, hvor dårligt det går med integrationen

Regeringen anstrenger sig for, at integrationen af indvandrere skal stå som en succes. Med støtte fra store dele af medierne.

 

Den sørgelige kendsgerning er imidlertid, at integrationen fungerer meget dårligt, når det gælder de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Nu slår flere forskere alarm. De opfordrer politikerne til at få skabt et langt bedre grundlag for at tackle problemerne.

 

Alt tyder dog på, at regeringen vil ignorere deres appel og fortsat prøve at skjule integrationens fiasko.

 

Den vi ikke have en debat om disse ting op til det kommende valg. Det er en tabersag for den.

 

Undervisningsministeren trykker sig

I sidste uge kom to nye PISA-rapporter, hvor 15-årige danske skoleelever sammenlignes med elever i andre lande.

 

Den ene rapport (PISA Etnisk) drejer sig om elever med indvandrerbaggrund. Den viser, at de ikke-vestlige indvandrerelever er knap to års skolegang bagud i forhold til deres klassekammerater med dansk baggrund.

 

Sådan var det også for 10 år siden. Der er ikke sket nogen forbedring, snarest tværtimod.

 

Rapporten undersøgte specielt indvandrerelevernes kundskaber i matematik. Og den triste konklusion var, at første- og andengenerationsindvandrerne her ligefrem klarer sig dårligere end før.

 

Hvad sagde undervisningsminister Christine Antorini (S) til det? Stort set ingenting. Hun trykkede sig.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Hendes ministerkollega manipulerer med tallene

Antorinis kollega, den ny uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, var til gengæld vældig aktiv for nogle uger siden. Hun ville sende et glædens budskab ud via TV-Avisen om, hvor fantastisk godt det går med indvandrere og efterkommeres uddannelse.

 

Hun fik TV-Avisens studievært til et meddele den danske befolkning, at indvandrerne nu uddanner sig næsten lige så meget som danskerne. Gabet ”er ved at forsvinde helt”, lød det.

 

Ministeren fulgte trop med budskabet om, at også drengene med indvandrerbaggrund ”klarer sig næsten lige så godt” som de danske drenge.

 

Tallene fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at disse påstande er helt hen i vejret. (”Indvandrere i Danmark” 2013)

 

Den Korte Avis har afsløret ministerens manipulation med tallene. En manipulation, som blev hjulpet godt på vej af en underlødig journalistik fra TV-Avisens side. (Se Morten Uhrskov: ”Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen vildleder groft i indslag om unge indvandreres uddannelse”, DKA 1.4.)

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Kendsgerningen er, at problemerne med integrationen på uddannelsesområdet fortsat er enorme. Specielt blandt mændene. Kvinderne halter også efter deres danske medsøstre, men her er der trods alt sket væsentlige fremskridt.

 

Det er så til gengæld en enlig svale i strømmen af dårligt nyt om integrationen.

 

Ekspert: Det er gået tilbage på nøgleområder

Den tidligere chef for Danmarks Statistik, Jan Plovsing, skriver i et aktuelt debatindlæg:

 

”Man skulle tro, at integrationen af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande med tiden ville udvikle sig bedre og bedre. Sådan er det ikke. Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed i de senere år er gået dårligere med beskæftigelsen og kriminaliteten.” (Jyllands-Posten 6.4.)

 

Plovsing peger på, at problemerne specielt er store med indvandrere fra lande i og omkring Mellemøsten.

 

Kriminalitet

Læs også
Ny S-minister løber fra sit ansvar for, at indvandrerbørn lærer dansk sprog og danske værdier

Om kriminaliteten hedder det:

 

”Sammenlignes kriminaliteten i 2007 og 2012, ses det desværre, at udviklingen er gået i den helt forkerte retning. Kriminaliteten er steget blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. De forskellige initiativer for at forbedre integrationen har spillet mere eller mindre fallit, når det handler om kriminalitet.”

 

Dette bestyrkes af helt varme tal fra Københavns Politi, der viser en markant stigning i gaderøverier. Politiinspektør Jan Bjørn, som leder Station City i København siger:

 

”Den typiske gerningsmand er af anden etnisk baggrund end dansk i alderen 13-18 år. Det typiske offer en jævnaldrende dansk dreng.” (Søndagsavisen)

 

Samme triste billede tegner sig, når det gælder beskæftigelsen. Om perioden 2007-2013 skriver Jan Plovsing: ”De ikke-vestlige indvandrere er altså ikke blevet bedre integreret på arbejdsmarkedet i denne periode.”

 

Forslag om en kommission

Plovsings konklusion: ”Den indsats for at forbedre integrationen, som er ydet indtil nu fra samfundets og fra indvandrernes side, er meget langt fra en succes.” Rene ord for pengene.

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Han foreslår, at regeringen nedsætter en kommission eller et ekspertudvalg, som kan komme med forslag til at forbedre integrationen. Den tanke støttes af nogle af hans forskerkolleger.

 

Man kan diskutere, hvor meget det vil ændre. Miseren bunder især i manglen på politisk vilje.

 

Hovedproblemet

Integrationsminister Manu Sareen udstiller, hvor lidt regeringen har at byde på. Hans reaktion på Jan Plovsings analyse er, at han vil se, om man kan nedlægge nogle integrationsprojekter!

 

Men der forlyder intet om, hvad han vil gøre ved den fundamentale fiasko, som Plovsing påpeger.

 

Regeringen nægter at se integrationens hovedproblem i øjnene: Der kommer for mange mennesker hertil, som kulturelt er meget fremmede eller ligefrem fjendtlige i forhold til det danske samfund, og som savner elementære kvalifikationer.

 

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

Derfor er det nødvendigt med en strammere styring af den ikke-vestlige indvandring, end denne regering har været indstillet på. Og det er nødvendigt med en stærkere markering af danske værdier og normer.

 

Hvis det ikke er i orden, vil nok så mange kommissioner ikke gøre den store forskel.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…