Ekspert: Store problemer tårner sig op på fødevareområdet, mens Dan Jørgensen spilder tiden på poppolitik

Uregistrerede virksomheder bruger beskidte betonblandere ved tilberedningen af syges skånekost. Det sker samtidig med, at Fødevarestyrelsen bruger tiden på at diskutere mayonnaise med Forbrugerrådet. Og den ansvarlige fødevareminister, Dan Jørgensen har travlt med at dyrke medierne.

 

Det afspejler en deprimerende udvikling i Fødevareministeriet.

 

Fødevareministerens egentlige opgave er at skabe gode rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, forvalte naturressourcer ansvarligt og højne fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

 

Disse opgaver er fastlagt af statsministeren i forbindelse med ressortfordelingen mellem ministerierne. Opgaverne er yderligere detaljeret beskrevet i de årlige finanslove, budgetvejledning og gældende regler. Den af Folketinget vedtagne finanslov fastsætter de økonomiske ressourcer fødevareministeren har til rådighed.

 

Dan Jørgensen har åbenbart ikke været tilfreds med den opgavebeskrivelse, der forelå ved hans tiltrædelse.

 

Jørgensen har tydeligvis ej heller følt sig ordentlig serviceret af ministeriets mere end 3000 ansatte. Hver gang manden får en idé, hyrer han dyre konsulenter.

 

Det skete f.eks. i forbindelse med en gennemgang af økologiordningerne. Til at hjælpe sig med nye ideer og til at opfinde en ny jobbeskrivelse for en dansk minister for landbrug, fiskeri og fødevarer har han etableret et særligt strategisk tænkende sekretariatet.

 

Det forklares i det særlige konsulentsprog, der blever mere og mere udbredt:

 

Sekretariatet skal ”sikre fremdrift og koordinering af større sager, som har strategisk betydning for ministerens politiske arbejde”.

 

Derudover skal sekretariatet ”være idéskabende og proaktivt bidrage til at identificere nye politiske fokusområder”.

 

Læs også
Multiresistente bakterier breder sig på sygehusene

Endelig skal sekretariatet ”i fornødent omfang understøtte, at ministerens holdninger er tydeligt gengivet i sager, som har særlig betydning for ministeren i dennes daglige arbejde, således at der er en tydelig rød tråd gennem ministerens politik på hele ressortområdet”.

 

Mens vi havde vænnet os til Fødevareministeriets noget alderstegne og stivbenede profil i forbindelse med varetagelsen af de traditionelle opgaver, bliver vi nu over hele nyhedsfladen dagligt konfronteret af den strategiske tænkning i Fødevareministeriet og Dan Jørgensens jagt på medieomtale og fotoopportunities.

 

Eksemplerne er mange: Under Fødevareministeriet er der for flere år siden etableret en selvejende institution Madkulturen, der har som opgave at fremme dansk madkultur i videste forstand. Dan Jørgensen har tydeligvis ikke kunnet vente på, at arbejdet i Madkulturen gav resultater (som jo heller ikke ville være hans fortjeneste!).

 

Jørgensen etablerede fluks en ny ”Måltidstænketank”, og han har i øvrigt en vision om, at danskerne skal spise ”sammen”, ”sundt” og på en måde, der ”redder” verden.

Dan Jørgensen har også taget initiativ til kåring af danskernes ”nationalret”. Jørgensen har desuden markeret sig som modstander af dyresex, med en ny handlingsplan for lyst- og fritidsfiskeri og et forbud mod brug levende agnfisk.

 

Mens Dan Jørgensen markedsfører sig selv som gastronomisk ekspert, dyreven og minister for hobbyfiskeri og fritidslandbrug, er der i fødevareerhvervene og i befolkningen voksende utilfredshed med, at Dan Jørgensen ikke passer sit arbejde.

 

Dan Jørgensen er i hvert fald ikke optaget af det, der fremgår af hans stillingsbeskrivelse i Finansloven for 2014.

Læs også
Pas på med at drikke direkte af dåserne

 

Erhvervene skriger på bedre rammevilkår og forbrugerne insisterer forgæves på bedre fødevaresikkerhed.

 

Hvis statsministeren beordrede Dan Jørgensen til at leve op til sit ansvar som Fødevareminister var der nok at tage fat på.

 

Problemerne med multiresistente bakterier, campolybacter, MRSA, listeria og salmonella er omfattende.

 

Samtidig er der behov for at gøre noget ved de monumentale dyrevelfærdsproblemer i økologiske og fritgående produktionssystemer for slagtekyllinger som følge af flokstørrelsen.

 

I den økologiske svineproduktion, hvor søerne farer i hytter på friland, er pattegrisdødeligheden oppe på omkring 33 pct.

 

Man må tillade sig at tvivle på at ministerens prioritering af indsatsen?

Læs også
Politikere vil lade flygtninge overtage østeuropæeres job − se, hvad erhvervsdrivende siger til ideen

 

Burde Dan Jørgensen ikke koncentrere sig om at få levnedsmiddelkontrollen og Fødevarestyrelsen til at fungere? Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen må i flere år have haft viden om, at der overhovedet ikke er sammenhæng mellem levnedsmiddelkontrollens faktiske intensitet og det reelle behov.

 

I hvilket omfang ligger der en faglig vurdering til grund for de ressourcer Fødevarestyrelsen tildeles og de målsætninger, der opstilles for styrelsen i de årlige resultatkontrakter med Fødevareministeriet? Har Dan Jørgensen levet op til sin pligt til at oplyse Folketinget om de betydelige og voksende risici, der er knyttet til fødevarer? Svarene er tydeligvis nej.

 

Der er således nok at tage fat på for en Fødevareminister, og mon ikke befolkningen ville være bedre tjent med Dan Jørgensens indsats på disse områder frem for poppolitik og stegt flæsk. Eller ville det være bedre med en helt anden minister? Jeg tror det.

 

Søren Skafte er tidligere departementschef

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…