Tiden er inde til politiske embedsmænd

To ledende embedsmænd i Justitsministeriet er indtil videre fritaget for tjeneste, og der indledes tjenstlige forhør af dem. Det drejer sig om departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow.

 

Beslutningen er truffet af den ny justitsminister Karen Hækkerup efter indstilling fra Kammeradvokaten.

 

Et sådant tjenstligt forhør gennemføres kun, når der er mistanke om, at en embedsmand ikke har overholdt reglerne eller ”ikke vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”.

 

Det står fast, at tidligere justitsminister Morten Bødskov løj for Folketinget i sagen om Retsudvalgets besøg på Christiania. Og mistanken synes at gå på, at de pågældende embedsmænd har været vidende om eller har deltaget aktivt i denne løgn.

 

Vi bør følge andre lande

Alene det, at en sådan mistanke kan opstå, er en god grund til at tage en principiel debat om embedsmændenes rolle i ministerierne.

 

Stadig mere tyder på, at systemet bør ændres. Tiden er inde til en større brug af politiske embedsmænd, der kan supplere det traditionelle embedsmandskorps

 

Det vil sige embedsmænd, som ansættes ud fra deres politiske baggrund, som varetager regulært politiske funktioner, og som kommer og går med ministeren.

 

Et sådant system har man i de fleste europæiske lande. Danmark bør gå samme vej.

 

Striben af skandaler

Skandalen i Justitsministeriet er på ingen måde en enlig svale. Der er ligefrem en ophobning af sager i ministerierne, hvor embedsmænd har optrådt i problematiske politiske roller:

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

I Udenrigsministeriet er der også tjenstlige forhør mod embedsmænd i forlængelse af udviklingsminister Christian Friis Bachs afgang.

 

I Socialministeriet har embedsmænd været involveret i den ejendommelige uddeling af penge til Lisbeth Zornig.

 

Skattesagen er blevet oprullet med embedsmænd i afgørende roller. Og ude i horisonten venter endnu en skandale, nemlig solcelle-sagen, hvor der også vil blive kritisk debat om embedsmændene.

 

Endelig er der jo PET’s rolle i forbindelse med Bødskov-sagen, som burde undersøges.

 

Uden at afgøre skyldsspørgsmålet i de enkelte sager, står man tilbage med et indtryk af, at embedsmænd har bevæget sig længere ud i en aktiv politisk rolle, end de burde.

 

Hvad er årsagen?

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Grænser for embedsmændene

Generelt er almindelige embedsmænd i stigende grad blevet politiske rådgivere for deres ministre. Det hænger sammen med, at en minister i dag har langt flere og mere komplicerede politiske spørgsmål at forholde sig til end før. Fra lovgivning til mediehåndtering.

 

Til en vis grad er denne udvikling uundgåelig, fordi de løbende sager i ministerierne har alle mulige politiske dimensioner.

 

Men der bør være klare grænser for, hvor langt almindelige embedsmænd bevæger sig ud i det politiske.

 

For det første skal de kunne betjene ministre af forskellig farve.

 

For det andet skal de være garanter for, at alt går korrekt til. Hvis embedsmænd begynder at bøje reglerne og fabrikere halve eller hele usandheder med et politisk formål, er den gal. Helt gal er den, hvis Folketinget misinformeres, som det er sket i de aktuelle sager.

 

For det tredje har mange embedsmænd ikke den politiske føling, der skal til for at levere kvalificeret politisk rådgivning.

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

 

Politiske embedsmænds funktion

Som skandalerne viser, har embedsmænd i stigende grad haft svært ved at trække grænsen i forhold til det politiske. De føler et pres for at rådgive politisk, og de falder for fristelsen til at blande sig i det hele. Det gør de især, hvis ministeren er svag – hvilket ofte er tilfældet i dag.

 

Ansættelse af regulært politiske embedsmænd kan være en nyttig modvægt til dette.

 

De kan overtage en væsentlig del af den politiske rådgivning. Og de kan gøre det lettere for de almindelige embedsmænd at koncentrere sig om deres egentlige kerneopgave: lovforberedelse, juridisk kontrol, administration – blandet op med en moderat form for politisk rådgivning.

 

Dermed vil det blive lettere for de almindelige embedsmænd at sige fra over for Karl Smart-agtig omgåelse af reglerne.

 

Samtidig kan de politiske embedsmænd styrke ministerens position, så han/hun i højere grad kan fungere som politisk leder af embedsværket og sikre, at de politiske mål føres ud i livet.

 

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe

Forvirret debat

Der er allerede taget hul på denne proces. Antallet af politiske embedsmænd er vokset, og de fungerer ikke længere kun som medierådgivere, men som politiske rådgivere i bredere forstand. Men det kan sættes mere i system ligesom i andre lande.

 

Et sådant system kan udformes på flere måder. Debatten er dog foreløbig præget af stor forvirring.

 

Således tales der i øjeblikket meget om ”viceministre”. Men viceministre er altså politikere og ikke embedsmænd. Det samme er en stor del af de statssekretærer, som nogle lande har. Det kunne man også åbne for i Danmark, men det er en diskussion for sig.

 

En udbygning af systemet med politiske embedsmænd er relevant, uanset om man indfører viceministre eller statssekretærer.

 

Man skal ikke gøre sig illusioner

Der er som sagt gode grunde til at bevæge sig i den retning. Men man skal ikke gøre sig nogen illusioner: Det er en langstrakt og svær proces i et land, der ikke har tradition for den slags. Og der er basis for mange rivninger og magtkampe mellem de almindelige embedsmænd og de politiske.

 

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

Men alt taget i betragtning bør tiden være inde til at følge andre landes praksis med politiske embedsmænd.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…