Pænt nej tak til S og R. Lad os prøve at tænke nyt omkring beskatningen af ejendom

Arkiv. Colourbox

Lige nu diskuteres på livet løs, om hvordan man skiver til hinanden på f.eks. Facebook og Twitter. Tonen er blevet håbløst primitiv, og det handler mere om at gå efter manden eller damen end bolden. Man råber og skriger af hinanden, og derfor bliver der ingen reel debat om substansen. Både almindelig god opdragelse og respekt for hinandens synspunkter er sørgeligt nok blevet en mangelvare. Det er synd for den politiske debat.

 

Så for at medvirke til at trække lidt den anden vej vil jeg pænt og høfligt forsøge at åbne en debat her om ejendomsbeskatningen(grundskyld og ejendomsværdiskat). Det kunne jo være det lykkedes.

 

Der skal være klagemuligheder

Det vil jeg gøre ved at starte med at sige pænt nej tak til regeringens tanker om at undergrave boligejeres retssikkerhed ved at hæmme borgernes muligheder for at klage. Og hvorfor så det ?

 

Jo, for hvis regeringen får sin vilje, så har man efter min mening indført et regime, som reelt sætter borgerne pas på et område, som har afgørende betydning for mange familiers økonomi. Det synes jeg ikke klæder et retssamfund. Der er trods alt tale om over 40 mia. kr. som primært betales af de ca. 1,3 mio. familier, der bor i ejerbolig. Så pænt nej tak, S&R.

 

Men, at området skal saneres, er jeg enig i.

 

Kun beskatte indtægt

Min holdning er, at beskatningen skal ske på et objektiv grundlag, og beskatningen kun bør ske, når der er en pengestrøm, altså en indtægt. De to principper kan ejendomsbeskatningen i Danmark ikke leve op til.

 

Med hensyn til det objektive grundlag, så er forsøget på at finde et mere objektiv beregningsgrundlag allerede slået fejl. Det nedsatte udvalgs forslag løser ikke problemerne, og det ender med yderligere offentlig administration. Det er den gale vej. Danmark har ikke brug for mere offentlig administration.

 

Og hele systemet forudsætter også, at der skal betales skat af penge, som aldrig er tjent.  Det er ikke rimeligt i min optik.

 

Ejendomsbeskatningen er i dag en trussel for mange familier, der går ned i indtægt af den ene eller anden grund eller ikke kan holde trit med stigningerne i skatterne. Som konservativ ønsker jeg, at familierne skal kunne være sikre på, ikke at blive beskattet fra hus og hjem – også i dårlige tider.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Derfor mener jeg, at vi skal bort fra at beskatte en fiktiv værdi af en bolig. Altså klart et pænt nej tak til at lappe mere på det nuværende system.

 

Mindre bureaukratisk og mere retssikkerhed

Grundlæggende bør det efter min mening være sådan, at man kan anskaffe sig en bolig uden at skylde nogen noget, og uden at tæppet kan fjernes under en efterfølgende.  Man har jo også som dansker allerede betalt skat af pengene en eller flere gange.

 

Det konservative Folkeparti sætter mennesker først. Derfor synes jeg som konservativ, at lovene skal være til at forstå for borgerne og til at forvalte ensartet af myndighederne. Ellers kan vi ikke forlange respekt for loven, og vi risikerer, at myndighederne udvikler sig til små stater i staten.

 

Det bedste ville være, at ejendomsbeskatningen blev fjernet. Men det er der næppe mulighed for. Det næstebedste må derfor være, at sammensætte et system som ikke både er administrativt tungt og kræver, at retssikkerheden skal sættes over styr.

 

Nyt forslag

Det kunne ske ved, at man i stedet beskattede gevinst ved salg af fast ejendom også til privat beboelse.  Så vil borgerne have penge i hånden til at betale skatten med, og det vil være let og enkelt at konstatere, hvad beskatningsgrundlaget er. Har man haft tab, betaler man så heller ikke skat af en indtægt, man aldrig har haft. De boliger, der stiger mest, giver helt automatisk et større provenue, så et sådan system vil ikke vende den tunge ende nedad.

 

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

Et sådant beskatningssystem vil også gøre muligt for borgene at blive boende i deres eget hjem, uden at deres økonomi undermineres med krav om skatter, der ikke bygger på et reelt indtægtsgrundlag. Hele ejendomsvurderingssystemet kunne afskaffes, da det alene vil være handelspriserne, der vil være relevante. Så det er slet ikke sikkert, at det er nødvendigt at lappe på et ejendomsbeskatningssystem, som hører fortiden til, hvis man tør se på nogle nye ideer.

 

Sidst, men ikke mindst, så behøver regeringen heller ikke at anstrenge sig yderligere, for at give Skat flere beføjelser til at underminere retssikkerheden i Danmark. Kræfterne kunne sættes ind på det modsatte. Det er der brug for. Tænk bare på sagsbehandlingen i Thorningsagen kontra fotomodelsagen  og sagen om ”Kasi Jesper”. Så lad os venligst slippe for lovgivning, der betyder, at de ca. 1,3 mio. familier i egen bolig risikerer at få samme behandling.

 

Her var én ide. Den har sikkert også fordele og ulemper.

 

Er der andre, der har mod på at tænke nyt i stedet for bare at råbe af budbringeren?

 

Søren-Michael Pihl er konservativ folketingskandidat i København

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…