Frås med skatteydernes penge: Ledere tager familien med på udlandsrejser og kalder dem frivillige “handicaphjælpere”

Collage

Ekstra Bladet fortalte i går, om Københavns Kommune der mener det er helt okay, at chefernes familie rejser gratis med, når handicappede børn sendes på ferie i udlandet.

 

Topchef i Københavns Kommune Socialdirektør Anette Laigaard siger, det er godt for de handicappede børn,at lære andre end deres pædagoger at kende, derfor er chefernes familier med som ”frivillige hjælpere”.

 

Handicappede unge kan sikkert profitere af samvær med frivillige normale mennesker, men det er vel ikke en betingelse, at det foregår med Paris eller et skisportssted som ramme?

 

I den konkrete sag fra institutionen Elmehuset er kommunens udgift til familiemedlemmers deltagelse i tre rejser løbet op i 112.470 kroner.

 

24 familiemedlemmer har deltaget i rejserne, der i alt har kostet 535.242 kroner.

 

Gode oplevelser er naturligvis handicappede børn velundt. Imidlertid må man sætte spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt og rimeligt, at handicappede unge flankeres af en række uvedkommende familiemedlemmer, til chefer de formodentlig ikke har så meget at gøre med?

 

Ifølge lektor og ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er det en klar overtrædelse af forvaltningsloven, hvis en chef udpeger sin egen familie til at deltage i sådan nogle rejser.

 

Ekstra Bladet har spurgt Socialdirektør Anette Laigaard om denne ordning også gælder for andre ansatte i kommunen og deres familiemedlemmer:

 

”I er jo meget begejstrede for det her projekt, betyder det at chefernes familie på andre institutioner skal ud og rejse med handicappede og udsatte børn?”

 

”Det skal udvikle sig rundt om på vores tilbud, på den måde, det passer ind for de målgrupper, der er der.”

 

Læs også
Myndighederne spærrede Bazar Vest af – og afslørede dårlig hygiejne, sort arbejde og socialt bedrageri

”Så et miks, hvor også chefernes familie kommer med på ferie, kan man også komme til at se på andre institutioner?”

 

”Ja, det kan man sagtens.”

 

”Vi har været i kontakt med flere medarbejdere på Elmehuset og de oplevede, at chefernes familie først og fremmest var på ferie og ikke gjorde nogen stor forskel?”

 

”Jeg har ingen grund til at tro, at det ikke har gjort en forskel, at chefernes familie har været med. Det er jeg rimelig sikker på er tilfældet.”

 

Ekstra Bladet spørger videre Anette Laigaard, hvad hun bygger det på:

 

”Jeg kan ikke se, hvorfor de ellers skulle have gjort det.”

 

Læs også
Mange asylansøgere begynder at snyde det danske samfund, så snart de har fået foden inden for landet

”Men du får vel dine informationer fra cheferne på Elmehuset, der er inhabile i forhold til at vurdere effekten af selv af tage deres egen familie med?”

 

”Jeg har ikke modtaget informationer, der tyder på det modsatte af, hvad de fortæller mig skulle være tilfældet.” (Ekstra Bladet)

 

Avisen har talt med flere medarbejdere, der har deltaget i turene, men de tør ikke stå frem, fordi de frygter at blive fyret.

 

Det er altså chefernes egen evaluering af familiemedlemmernes deltagelse, der udgør socialdirektørens grundlag for at mene, at metoden er en succes.

 

Man må sige, at det virker er dybt uacceptabelt. Sagen kan give mistanke om nepotisme. Men det er også højst  foruroligende, at det tilsyneladende overhovedet ikke er til overvejelse, at man uden videre kan erstatte pædagogisk uddannet personale med familiemedlemmer.

 

Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen er stærkt kritisk:

 

Læs også
Forskelsbehandling

”Der er jo en grund til at man har ansat pædagogisk personale på institutionerne, og så skal man jo ikke erstatte dem med frivillige, der aldrig kan have den samme viden eller erfaring med brugerne.” (Ekstra Bladet)

 

Kommunen indhentede ikke børneattester

Den Korte Avis har spurgt Finn Rudaizky socialordfører i Dansk Folkeparti og medlem af Københavns Borgerrepræsentation, om han mener, at sagen vil få konsekvenser:

 

”Jeg synes det er et problem, at Københavns Kommune lod chefernes familier rejse med handicappede børn på flere udlandsrejser helt uden at tjekke deres baggrund. Trods det forhold, at det er et myndighedskrav, at børn og unge skal sikres mod at komme i kontakt med dømte seksualforbrydere, undlod Socialborgmesterens handicapforvaltning at tjekke de familiemedlemmer til flere chefer, som sidste år rejste på lange ture til Sverige samt Paris og Bruxelles. Det er helt ude i skoven, at man ”glemmer” at indhente børneattester,” siger Finn Rudaizky til Den Korte Avis.

 

Det er ikke bare en ”fodfejl”

”Det er desuden beskæmmende, at socialdirektøren bakker op om chefrejserne og blot beklager ”de fodfejl”, der er sket i sagen. Det er efter min mening ikke kun fodfejl at undlade at indhente børneattester på de medrejsende. Det er en så alvorlig forseelse, at såvel borgmester, direktør og flere ansatte burde have meget røde ører.”

 

På baggrund af denne nye skandale i Københavns socialforvaltning forventes det, at flere partier i socialudvalget vil tage sagen op på Københavns Rådhus.

 

Læs også
Anna Mee Allerslev skal også kritiseres for sin politik – hun har konsekvent forsøgt at gøre muslimer tilpas
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…