En nyfødt var døden nær, fordi en mand ikke ville tillade mandligt personale ved konens kejsersnit

Wikimedia

En fødsel er normalt en glædelig begivenhed, hvor hospitalspersonalet værdsætter, at den fødendes mand deltager.

 

Men på Blekinge Hospital i Karlskrona måtte personalet sande, at det ikke altid er for at trøste og lindre, at manden er med.

 

Komplikationer ved mænds deltagelse i fødsler handler ellers oftest om, at de bliver dårlige og kan finde på at besvime midt i forløbet, men denne gang handlede det ikke om besvimelse, snarere det modsatte.

 

Den kommende far var nemlig slet ikke til sinds at overlade sin kone til operationspersonalet, da det viste sig, at det blev nødvendigt at foretage et akut kejsersnit.

 

Manden ville simpelthen ikke have, at hans kone skulle behandles af mandlige operationslæger, derfor blev han aggressiv og forsøgte at forhindre det. (SVT, BLEKINGE LÄNS TIDNING)

 

Vagterne blev derfor tilkaldt, og manden blev bugseret ud af fødestuen. Men optrinnet betød at kejsersnittet blev unødigt forsinket, og barnet derfor fik brug for intensiv behandling i dagene efter fødslen. Mor og barn har det i dag godt.

 

Blekinge Sygehuset har nu indgivet en såkaldt “lex Maria-anmeldelse” for at få vurderet, om de har handlet korrekt.

 

De svenske medier giver ingen forklaring på mandens opførsel

De politisk korrekte medier giver ingen forklaring på, hvorfor der var en mand, som tilsyneladende hellere ville risikere sit barns liv end lade en mandlig læge behandle hans fødende kone.

 

Islams syn på kvinder

Men denne type konflikter er i dag hverdag på svenske sygehuse, og de er relateret til indvandrere med rødder i muslimske kulturer fra Mellemøsten, Afrika, skriver Avpixlat.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker: ”Vi skal nok sørge for, at navnet Muhammed aldrig forsvinder”

Denne konflikt bunder i holdningen til kvinder i islam. I den bogstavtro islam er kvinden underordnet manden og må ikke komme i nærheden af mænd uden for den nærmeste familie – endsige berøres af dem.

 

Når det gælder spørgsmålet om, hvem der må behandle en muslimsk kvinde er der særlige regler:

 

“Ulema fastslår, at kvinder, der får lægehjælp bør behandles af muslimske kvindelige læger og sygeplejersker. Hvis dette ikke er muligt skal man søge efter ikke-muslimske kvindelige læger eller sygeplejersker. Hvis dette heller ikke er tilgængeligt, kan man tilses af en muslimsk mandlig læge. Endelig, hvis ingen sådan er til rådighed, kan en ikke-muslimsk mandlig læge eller sygeplejerske tillades.”

 

Man må sige rangordenene er sat i system.

 

Andre typer konflikter i sundhedssystemet

Men der er også andre konflikter på sygehusene – hvor af nogle også er kendt i Danmark.

 

Det kan være hele slægten, der opholder sig på sygehuset. Manglede respekt for besøgregler. Konflikter om mandligt personale, som behandler muslimske kvinder.

Læs også
Libaneser var indlagt på sygehus i Aalborg – her sneg han sig ind til en anden patient og begik vanvittigt røveri

 

Særligt udsat er personalet i akutmodtagelsen. Her oplever de vold og skyderier knyttet til fejder mellem bander, klaner og familiemedlemmer. Det er så alvorligt, at personalet har beskyttelsesudstyr og får undervisning i at håndtere voldelige hændelser. (Avpixlat)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…