Morten Bødskovs kommissions-projekt faldt til jorden: Der blev ikke fundet rygende pistoler mod V-ministre

ft.dk

Da Skattesagskommissionen i går offentliggjorde sin 1.657 sider lange og 25 millioner kroner dyre beretning om behandlingen af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag, var der ingen politisk rygende pistoler.

 

 

Både tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) frifindes for indblanding i skattesagen, men til gengæld er der skarp kritik af to topembedsmænds ageren.

 

 

Kommissionen blev nedsat af daværende justitsminister Morten Bødskov (S) den 12. marts 2012 og havde til opgave at undersøge om ministre og deres spindoktorer eller embedsmænd havde forsøgt at påvirke behandlingen Helle Thornings-Schmidts skattesag med henblik på at skade hendes muligheder for at blive statsminister.

 

 

Desuden skulle Kommissionen forsøge at afklare, hvem der havde lækket fortrolige oplysninger om Helle Thorning Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag til BT forud for folketingsvalget i september 2011.

 

 

Senere under selve kommissionsarbejdet kom et tredje punkt på banen, nemlig vildlednings af Folketingets Ombudsmand.

 

 

Hvem begik forbrydelsen?

Kommissionen kom aldrig til bunds i spørgsmålet om, hvem der havde lækket skattesagen til BT, men nøjes med at fastslå, at nærmest hvem som helst i både Skatteministeriet eller Skat København kunne have lækket oplysningerne.

 

 

Ifølge Ekstra Bladet den 4. december 2011 skulle Troels Lund Povlsens spindoktor, Peter Arnfeldt, i månedsvis have forsøgt at lække skattesagen til avisens journalist Jan Kjærgaard, men Ekstra Bladet har aldrig kunnet dokumentere forløbet og kommissionen troede altså heller ikke på historien.

Læs også
Næsen til Troels Lund Poulsen vil være et rødt selvmål

 

 

Denne manglende opklaring fik i går tidligere justitsminister Morten Bødskov til at fare i blækhuset på sin facebook.

 

 

”Hvem begik forbrydelsen mod Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock?”, rasede han og fortsatte:

 

 

”Det er dansk politiks spørgsmålet nr. 1 fra i morgen”

 

 

Her overvurderer den tidligere justitsminister, der frivilligt trådte tilbage den 10. december 2013 for at undgå et mistillidsvotum fra et flertal i Folketinget, mildt sagt den politiske situation, der i øjeblikket handler om alt muligt andet end den Skattesagskommission han i sin tid nedsatte.

Læs også
Skattesagskommissionen blev blæst stort op – men fem høns blev til en fjer

 

 

En kommission, der efter lidt over to og et halvt års arbejde og afhøring af 50 vidner ikke kom længere end til at rette kritik af to topembedsmænd.

 

 

Den suspenderede departementschef

Det er tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, som i 2012 blev fritaget for tjeneste med løn, der udsættes for Kommissionens hårdeste kritik.

 

 

Således mener Kommissionen, at Peter Loft i 2010 blandede sig for meget i Skat Københavns behandling af Stephen Kinnocks skattesag, hvor han blandt andet forsøgte at få ændret i nogle af de formuleringer, der lå til grund for skatteafgørelsen.

 

 

Læs også
Velkommen til Karen Hækkerup: Her er nogle af de møgsager, som venter på dig

Det var i strid med lovgivningen, skriver Kommissionen i sin afgørelse:

 

 

”Kommissionen finder, at Peter Loft, selv med en forsigtig vurdering af kompetencereglen i Skatteforvaltningens paragraf 14, stk. 1, nr. 1, efter en samlet vurdering har involveret sig i Skat Københavns behandling på en måde, der strider mod bestemmelsen.”

 

 

Efter Kommissionens opfattelse er der dog tale om ”uagtsomhed” fra Peter Lofts side, og selvom den er ”kritisabel”, mener Kommissionen ikke, at ”der er grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende over for Peter Loft.”

 

 

Også skattedirektøren slap med skrækken

Det var tidligere direktør i Skat i København, Erling Andersen, som viderebragte rygtet om Stephen Kinnocks seksualitet til Peter Loft.

 

Læs også
”Morten Bødskov skal stå til ansvar for ministeransvarlighedsloven”

 

Selvom Kommissionen kritiserer Erling Andersen for at have viderebragt rygtet, finder Kommissionen dog, at ”det under de givne omstændigheder ikke er en grov overtrædelse af reglen om tavshedspligt.”

 

 

Endvidere fremfører Kommissionen, at der heller ikke vedrørende Erling Andersen, som i dag er indsatsleder i Skat, er ”tilstrækkeligt grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende.”

 

 

Tror ikke på Troels Lunds forklaring

Selvom tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen frikendes for forsøg på indblanding i skattesagen, er det dog ikke ensbetydende med, at Kommissionen troede på hans forklaring om, at han ikke blev orienteret.

 

 

Tværtimod skriver Kommissionen, at:

Læs også
Bødskov i uværdig kamp for at overleve

 

 

”Det lægges på trods af Troels Lund Poulsens forklaringer til grund, at Peter Loft Løbende har orienteret Troels Lund Poulsen om møderne med Skat København den 13. august, den 1. september og den 3. september 2010, og at Troels Lund Poulsen således har fået indikation af, i hvilken retning afgørelsen ville gå inden den 10. september 2010.”

 

 

Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen frikendes for indblanding:

 

 

”Det fremgår, at det ikke kan lægges til grund, at Lars Løkke Rasmussen har involveret sig i sagens behandling eller har videregivet fortrolige oplysninger fra sagen,” skriver Kommissionen blandt og konkluderer ligeledes, at heller ikke Troels Lund Poulsens spindoktor, Peter Arnfeldt, har foretaget sig noget kritisabelt.

 

 

Misinformerede Folketingets Ombudsmand

Sagen omkring misinformation af Folketingets Ombudsmand stødte først til senere og er således ikke en del af Kommissionens opdrag.

 

 

Ombudsmanden begyndte på eget initiativ at interessere sig for skattemyndighedernes behandling af sagen, og i den forbindelse konkluderer Kommissionen at både Peter Loft og daværende direktør for Skat København, Erling Andersen, misinformerede ombudsmanden.

 

 

Eftersom sagen med Folketingets Ombudsmand ikke har været en del af opdraget, har Kommissionen ikke taget stilling til, hvorvidt forholdet bør få disciplinære konsekvenser for de to topembedsmænd.

 

 

Vil bede en advokat undersøge sagen

Ifølge skatteminister Benny Engelbrecht (S) vil der tilsyneladende ikke blive taget yderligere skridt vedrørende Peter Lofts og Erling Andersens ageren i selve skattesagen. Til gengæld vil han have undersøgt, om der i sagen vedrørende de urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand kan blive tale om at drage nogen til ansvar.

 

 

”Jeg står i dag i den situation, at jeg ikke har et grundlag for at tage stilling til, om nogen skal drages til ansvar for den del af sagen, der handler om Ombudsmanden,” skriver Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse og fortsætter:

 

 

”Jeg vil derfor bede en advokat om hurtigst muligt at foretage en vurdering af, om nogen skal dragers til ansvar for den del af sagen. Når der foreligger en vurdering fra advokaten, vil jeg rådføre mig med Moderniseringsstyrelsen og Justitsministeriet om, hvad vurderingen giver anledning til.”

 

 

Udtaler altså skatteminister Bjarne Engelbrecht om hele skattesagens konsekvenser eller mangel på samme og meget, meget langt væk fra Morten Bødskovs ophidsede erklæring om, at vi her har noget., der kan blive ”dansk politiks spørgsmålet nr. 1 fra i morgen.”

 

 

Den sag er politisk lukket og ingen, og mindst af alle statsmnisterparret, har en interesse i, at hele skattesagen på ny blusser op.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…