Minister sparker vigtigt miljøproblem i havene til hjørne

Foto: Colourbox

Viden og erfaring fra lokale fiskere, fra havbiologer og fra svenske myndigheder tæller tydeligvis ikke, når miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skal tage stilling til, om den massive råstofindvinding i Øresund ødelægger havmiljøet og derfor bør stoppes.

 

Til gengæld bruger ministeren gerne danskernes skattekroner på en ’miljøundersøgelse’ af konsekvenserne af sandsugningen i Øresund. En undersøgelse, som hun belejligt nok først kender resultatet af efter næste folketingsvalg.

 

Havmiljøet ødelægges

Fiskere og biologer råber vagt i gevær, fordi et unikt havmiljø i Øresund med essentielle føde- og gydeområde for nogle af vores dyreste og mest velsmagende konsumfisk er i fare på grund af sandsugningen.

 

Siden bundtrawl blev forbudt i Øresund i 1932, har der udviklet sig et helt særligt havmiljø i sundet. Men fiskerne oplever i dag mærkbart færre fisk på de tidligere, dyrerige områder. Steder, der i dag bliver sandsuget.

 

Og ifølge bl.a. biolog og akvariechef ved Øresundsakvariet skyldes de færre fisk, at det tidligere netop var den urørte havbund, som var årsag til, at der var liv under sandets overflade, som gav føde til flere dyre og velsmagende fisk.

 

Men miljøminister Kristen Brosbøl (S) tager hverken erfaringerne fra fiskerne eller den faglige viden fra biologerne alvorligt.

 

Kysterne ødelægges

De svenske myndigheder råber ligeledes vagt i gevær, bl.a. fordi Naturstyrelsen ikke har undersøgt råstofindvindingens påvirkning på sandbalancen langs kysterne ved de sandsugede områder. Svenskerne har flere steder erfaret, at hvis sandet suges væk, så påvirker det sandflugten og gør uoprettelig skade på kysterne. Kyster, som borgere og kommuner bruger mange penge på at kystsikre.

 

Men heller ikke de svenske myndigheder kan trænge igennem ministeriets tykke mure. Da Naturstyrelsen senest gav tilladelse til sandsugning i Øresund, blev de svenske myndigheder end ikke inddraget. En kæmpe brøler, udtaler professor i miljøret, Peter Pagh.

 

Fredet

Siden 2010 har Naturstyrelsen modtaget 53 klager og høringssvar omkring indvinding af råstoffer rundt omkring i Danmark. Men ifølge havbiolog Hanne Lyng har ingen af klagerne haft påvirkning på tilladelserne til at suge sand.

Læs også
Kærkomment gensyn ved åen

 

På baggrund af ovenstående har jeg kæmpet for at råbe ministeren op. Og sammen med et hold dykkere har jeg dykket 15 meter under havets overflade for selv at se konsekvenserne af sandsugningen. Jeg har siden sendt en invitation til ministeren og anbefalet, at hun hoppede i havet – så hun selv kunne se ødelæggelserne på havbunden. Og pludselig var der hul igennem!

 

Miljøministeren svarede mig, at hun nu har udarbejdet et lovforslag, som giver hende mulighed for at frede Øresund for sandsugning.

 

Med erfaring fra de lokale fiskere, med viden fra biologer og havbiologer og med erfaringerne fra vores naboer på den svenske side af sundet skulle man tro, at den nu var hjemme. Nu stopper ødelæggelserne. Miljøministeren vil bevare miljøet… men nej!

 

Vil afvente miljøundersøgelser

Netop, som min tiltro til ministeren som beskytter af vores havmiljø var ved at vende, vælger hun den politisk mest arrogante udvej – at skyde sagen til hjørne med forklaringen, at sandsugningen ikke kan stoppes, før vi kender resultatet af miljøundersøgelserne – belejligt nok efter et kommende valg.

 

Ministeren vil muligvis tage affære, når undersøgelserne foreligger og embedsværket kan føre hende i mål på et sikkert grundlag. Og det bliver godt for miljøet.

 

Læs også
Torskefiskeriet er blevet begrænset i Østersøen – Danmark opfører sig igen som klassens dydsmønster

Men ministerens fravær af politisk mod og manglende respekt for befolkningen, for de erhverv, der er berørt af sandsugningen, for danske biologers viden og for de svenske myndigheders advarsler, vil for evigt være brændemærket i min hukommelse.

 

Jeg vil have rigtige mennesker med politisk mod og respekt for den virkelighed, som danskerne lever i, tilbage i politik! 

 

Pernille Vermund er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…