Meriam Yahya Ibrahim trodsede islam og giftede sig med en kristen. Nu er hun dømt til pisk og hægning

Foto: Dailymail

Den højgravide 27-årige sudanske kvinde, Meriam Yahya Ibrahim, konverterede til kristendommen for at blive gift med sin kristne mand.

 

Hun blev dømt til at frasige sin nye tro og vende tilbage til islam.

 

Men hun har nægtet og for det er hun idømt dødsstraf ved hængning.

 

Hun har siddet i fængsel i månedsvis og er endvidere idømt en tillægsstraf på 100 piskeslag for hor, idet hun (ulovligt) har giftet sig med en kristen mand og fået to (snart) børn med ham. Dødsdommen skal eksekveres, når hun har født.

 

Uanset fra hvilken vinkel man betragter denne sag, er det svært at finde ord for det barbariske og uciviliserede menneskesyn, som ligger til grund for den behandling Meriam Yahya Ibrahim udsættes for i disse måneder.

Forfølger de kristne

Men sagen om Meriam Yahya Ibrahim er ikke blot et eksempel på islams kvinde- og menneskesyn, den illustrerer også den foreløbige kulmination på mange års systematisk forfølgelse af kristne i Sudan.

 

Og forfølgelse af kristne og andre religiøse mindretal er ikke nogen ny sudanesisk opfindelse. Faktisk har det været forbundet med dødsstraf at forlade den muslimske tro siden vedtagelsen af den sudanesiske straffelov i 1991 (http://www.uscirf.gov/reports-briefs/spotlight/did-you-knowsudan).

 

 

Men dødsstraf er dog ikke blevet eksekveret, selvom der har været flere sager, der drejede sig om frafald fra islam: Alene i årene 2011-2012 er 170 personer anklaget for frafrald fra islam (http://www.uscirf.gov/reports-briefs/spotlight/did-you-knowsudan ).

 

Alle sudanesere – uanset religiøst tilhørsforhold – er underlagt den sudanesiske regerings fortolkning af sharia.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Og efter løsrivelsen af det overvejende kristne Sydsudan i 2011, er forfølgelserne af ikke-muslimer og særligt kristne taget til:

 

Kirker er brændt ned eller lukket, et kristent bibliotek er raseret og udlændinge, der arbejdede for kristne organisationer er udvist. Hertil kommer lukning af flere menneskerettighedsorganisationer.

 

Brutal sharia og streng islam

Flere iagttagere har hævdet, at Sudans præsident, Omar Al-Bashir, bruger sharia og en streng fortolkning af islam til at tækkes Sudans magtfulde og islamistiske elite, så han kan holde sig ved magten (http://tors.ku.dk/presserum/presseklip-arkiv/presseklip2013/marts-2013/20130313_voldtaegtsfanges_doed_daemper_ikke_indisk_blodtoerst.pdf ).

 

Under alle omstændigheder er det et faktum, at den sudanesiske lovgivning baserer sig på sharia.

 

Og  i følge den kristne missionsorganisation Åbne Døre skal de hyppige overgreb mod og forfølgelse af kristne i Sudan ikke mindst ses på baggrund af islams dybe forankring i Sudan samt i den årelange kamp mod det mere velstående og kristne Sydsudan.

 

Ifølge Åbne Døre er ”et betydeligt antal kristne” blevet fængslet, unge kristne piger er blevet tvunget til at gifte sig med muslimske mænd.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Kristne og kirkeledere har været tvunget til at søge beskyttelse uden for Sudan.

 

I 2012 gennemførte præsident Omar Al-Bashir endvidere en etnisk udrensning af sorte afrikanere i Nubabjergene, som samtidig skulle rense området for kristne.

 

En dobbelt bonus for det sudanesiske styre, der på denne måde kunne eliminere en uønsket befolkningsgruppe og samtidig proklamere jihad for på denne måde at skaffe sig støtte fra andre islamiske lande. (https://www.forfulgt.dk/nyheder/2012/Marts/1489431/ ).

 

Når man betragter sagen mod Meriam Yahya Ibrahim i lyset af de generelle forhold i Sudan, er der dybest set ”blot” tale om endnu et udslag af det sudanske styres nådesløses forvaltning af klassisk sharia i et forarmet og brutaliseret samfund.

 

Født muslim – altid muslim

Og havde Meriam Yahya Ibrahim ikke tilhørt Sudans akademiske overklasse (hun og hendes mand er uddannede læger) – er det langt fra sikkert, at hendes sag havde nået overskrifterne i de vestlige medier. For nøgternt betragtet er der, set med sharia-briller, både logik og sammenhæng i den dom, der er fældet over hende:

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

Hendes far var muslim, og allerede derfor er hun også muslim uanset, at hun er både døbt og kristent opdraget.

 

Hendes (kristne) ægteskab vil derfor også set med sharia-briller være ugyldigt, hvorfor hun naturligt må betragtes som frafalden. Og for det er der, som tidligere nævnt, dødsstraf i Sudan.

 

Da hun har trodset sharia og haft samkvem med en kristen mand (hans religiøse tilhørsforhold betvivles ikke, da han er født af kristne forældre), har hun begået hor, og for denne forbrydelse skal hun modtage 100 piskeslag.

 

Helt efter koranen

At Meriam Yahya Ibrahim så får lov til at beholde sin lille dreng hos sig i fængslet skyldes udelukkende, at han som født af en muslim (Meriam Yahya Ibrahim) også betragtes som muslim, hvorfor det ikke kan overlades til en kristen at opdrage ham.

 

Hvis og når hendes dødsstraf eksekveres, vil forældremyndigheden tilfalde regeringen, da drengens far ikke besidder nogen rettigheder over ham på grund af hans kristne tro. (https://www.forfulgt.dk/nyheder/2014/Maj/Gravid-sudansk-mor-doemt-til-doeden-for-frafald/ )

 

Hele sagen er således fuldstændig efter bogen (koranen), og ville efter al sandsynlighed ikke være blevet behandlet eller takseret anderledes i hverken Saudi Arabien, Iran eller i noget andet islamisk land.

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

 

Alligevel har medierne valgt ensidigt at fokusere på den omstændighed, at man har dødsdømt en højgravid kvinde godt hjulpet på vej af protester fra en lang række vestlige ambassader og menneskerettighedsorganisationer, der appellerer til Sudans respekt for trosfriheden.

 

Helt absurd al den stund, at Sudan aldrig har anerkendt vestlige menneskerettigheder, og derfor aldrig vil løslade eller benåde Meriam Yahya Ibrahim på den konto.

 

Men værre endnu: I deres iver for at hjælpe denne ene, unge, højgravide kvinde, der (modigt) nægter at frasige sig sin kristne tro, glemmer alle de protesterende vestlige medier og institutioner, at det dybest set er sharia og islams menneske- og kvindesyn, der er årsag til, at Meriam Yahya Ibrahim skal piskes og hænges.

 

Hvis de samme godhjertede medier og institutioner i stedet ville begynde at protestere mod sharia og det umenneskelige barbari, der altid følger i kølvandet, hvor islam får magt, så ville de også kunne hjælpe alle de andre kvinder i samme eller tilsvarende situation som Meriam Yahya Ibrahim.

 

Også dem, der hverken er unge, smukke, veluddannede eller højgravide….

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…