Mange cyklister kører på krigsstien

Foto: Colourbox

Det er sundt at cykle, Men det er vigtigt at reglerne overholdes. Der bør tages hensyn til andre trafikanter. 

 

Klaus Bondam er nu kommet tilbage til Danmark efter opgaver i udlandet. Nu er han direktør for Cyklistforbundet. Han udtalte i en udmærket udsendelse i forbindelse med de svagtseendes problemer i trafikken, at det er en selvfølge at cyklisterne overholder færdselsloven, at de viser hensyn overfor alle, og at de ikke er til fare for andre.

 

Jeg er fuldstændig enig med ham i, at de skal overholde reglerne og vise hensyn med mere, men et fåtal (ca. 20%) er overbevidste om, at de har en hævdvundet ret til at køre på fortov, at køre mod trafikretningen, at råbe efter langsommere trafikanter, at undlade at vise af ved stop og drejning, at undlade at stoppe ved rødt lys.

 

Nogle kører med ekstrem høj hastighed på hurtige cykler, uden at se ret langt frem. Nogle stjæler cykler i stedet for at tage bus eller metro. Om aftenen kører mange uden lys.

 

Det hele skyldes, at det ikke har nogen konsekvens at undlade at følge de simple regler. Yderligere henkaster cyklisterne ofte cyklerne, så de er til gene for andre trafikanter, især fodgængere.

 

Cyklisterne er tit selv indblandet i uheld, men det går oftest ud over de svageste trafikanter.

 

Op med cyklistmoralen

Der hersker ingen tvivl om, at moralen skal op. Det skal have konsekvenser at ignorere god skik og orden. For eksempel vil et weekend-kursus til en rimelig pris, som pålægges de, der pågribes for at køre uforsvarligt, have en rigtig god effekt. Et cykelkørekort til alle under 30 kan også hjælpe lidt.

 

Jeg talte forleden med en ung betjent om problemet. Hans mening var, at der ikke er nogen løsning og, at der var for lidt politi på gaden til den type opgaver, men han medgav mig, at indtægterne fra bøder i vist omfang vil have indflydelse på statsfinanserne, så måske kan man af denne vej få råd til mere politi på gaden.

 

Vi kørte for sjovs skyld strækningen fra Sundby Vester Plads på Amager til Nørreport igennem en dag. Vi observerede et par hundrede tilfælde af overtrædelser. Hvis hver synder havde måttet slippe 500 kr. i bøde, så var der ikke tale om småpenge. 200 tilfælde er så lig med 100.000 kr.

 

Dertil kommer så alle de stjålne cykler, der kan komme til veje, for ikke at tale om sparede udgifter til tilskadekomnes hospitalsindlæggelse.

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

 

Altså er det en god forretning for samfundet med mere færdselspoliti på gaderne. Det lønner sig.

 

Politikerne må på banen

Man må forstå på Christiansborg, at dette problem ikke må overses. Det drejer sig ikke om at de forskellige distrikter skal opnå en vis produktivitet. Det drejer sig om at højne moralen og sikkerheden. Det er helt sikkert udgiftsneutralt at ansætte flere politifolk til færdselskontrol. Og det skal dreje sig om en dedikeret styrke, som altid skal fungere.

 

Det er sundt at cykle, det er godt for miljøet, intet kan tale mod det at cykle, men det skal foregå ansvarligt. Den pæne bankmand kan ofte forvandle sig til en cykelbølle, når han skal hjem til frikadellerne. Den søde studine kan ikke forstå, at hun ikke må køre på fortovet inde i byen i myldretiden. Det drejer sig om moralen.

 

Ingen person ved sine fulde fem kan argumentere mod dette.

 

Palle Christoffersen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…