Malmø kan blive det første skridt i retsstatens sammenbrud og selvtægtens overtag

Skærmprint / Video SVT

Her mandag aften lidt før kl. 21 er der ikke i danske medier megen omtale af anslaget mod retsstaten, som bombesprængningen i Malmø udgjorde.

 

Sent søndag aften blev den bygning, der huser domstol, anklagemyndighed og politi, svært beskadiget. Det er anden gang i år, at et bombeattentat har fundet sted ved netop den bygning, der om nogen repræsenterer den vigtigste bastion for et civiliseret samfund: Lovens og rettens opretholder, der beskytter de lovlydige og straffer forbryderne. Bryder den institution sammen, har vi kun anarkiet og jungleloven tilbage.

 

Det er fjerde gang i løbet af den seneste uge. Et andet eksempel på en eksplosion er en håndgranat, der var kastet ind i en restaurant. TV2 News. Det skete muligvis fordi den ikke ville betale beskyttelsespenge til en af Malmøs mange bander. Det omfattende, organiserede og stærkt kriminelle bandemiljø i Malmø er primært indvandrerdomineret ifølge Avpixlat.

 

Knap 24 timer efter dette angreb på en del af den svenske stat er det kun dagbladet Politiken, der har historien højt oppe på deres hjemmeside. Det er en opremsning af den enorme mængde grov kriminalitet, der er blevet forøvet i Malmø alene i år. 67 skudepisoder er det f.eks. blevet til i årets første otte måneder. Malmø er noget, der på byplan mere og mere minder om en fejlslagen stat.

 

TV2 har et stykke nede på deres netside en historie med overskriften ”Nordens gangsterby: Skud, drab eller bomber hver uge hinsidan.” Lidt information derfra med andre ord. Følgende etablerede medier har i skrivende stund intet om anslaget mod den svenske stat på deres hjemmeside placeret, så man i praksis vil få læst om det: Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Information, Kristeligt Dagblad og Danmarks Radio.

 

Det kan selvfølgelig ændre sig, hvis der kommer nyt til, f.eks. om gerningsmændene. Men på intet tidspunkt af dagen i dag har hverken aviser eller TV været i nærheden af at give denne historie den dækning, den skal have. Jeg kan have overset noget, men vi taler om noget centralt her:

 

Det er selve kernen i staten, der er under angreb

Kernen i den svenske stat er under angreb. Når vi skræller alt andet væk, er intet vigtigere, end at staten yder sine borgere sikkerhed. Netop dét er grunden til, at selvtægt er aldeles forbudt. Vi har indgået en kontrakt med staten. Vi tager ikke vor egen retfærdighed, som er et andet ord for anarki og den stærkes ret. Til gengæld ved vi, at staten sørger for, at retfærdigheden sker fyldest. Det er til dato ikke sagt bedre end i fortalen til Jyske Lov fra 1241:

 

”Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.”

 

Når de uretfærdige og onde så alligevel begår deres forbryderiske gerninger, skal de straffes, og magten, der straffer, skal netop kunne gøre det ved at være suverænt meget stærkere end de uretfærdige og onde.

 

Dét princip – om statsmagtens enorme magt i forhold til individernes – er der sat spørgsmålstegn ved i Sverige. Statens afgørende redskab til at sikre indre fred bliver nu antastet af kriminelle grupper, der vil ophæve det frie samfunds retsorden og i stedet indføre anarkiet og jungleloven, hvor den stærkeste altid vinder, og hvor den svage må bide i græsset.

 

I Sverige er der i kraft af den igennem årtier førte udlændingepolitik nu skabt forhold, der nærmer sig kaos. Ved danske medier overhovedet, hvad der venter lige ovre på den anden side af Øresund? Hvis de gjorde, ville de vel skrive og tale langt mere om det, end de gør, ikke sandt?

 

www.mortenuhrskov.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…