Lille Skallesluger – en smuk vintergæst

Leif Høgh Olsen

Voksen han i pragtdragt er et smukt syn. Den første gang jeg så den i teleskopet, var det som en åbenbaring af skønhed på det grå vandspejl. Helt snehvid med fine sorte tegninger der nærmest ser ud som om de er påmalede i nakken og på oversiden. Det smalle sorte næb smelter sammen med det sorte felt rundt om øjet.  Kropssiderne og halen er lysegrå. Flyvende ser den lysende hvid ud med sorte vinger, der har et hvidt ovalt felt midt på vingen.

 

Hunnen

Noget af et syn på en kold, grå og småregnende 1. nytårsdag, hvor vi var taget ud til Arresødal fugleplatform, for at kigge efter den og hvad der ellers ville vise sig. Ret hurtigt spottede vi et par der fouragerede i vegetationsrandområdet nord for platformen. Hunnen er mindre iøjefaldende end hannen med sin rødbrune kalot som strækker sig ned under øjet, hun har hvid strube og hals og kroppen er lysegrå. Hos både han og hun kan issefjerene rejses.

 

(Søren Vallø)

 

Skalleslugere

Den Lille Skallesluger tilhører familien af Skalleslugere. Den adskiller sig dog fra sine 2 andre slægtninge, der også forekommer i Danmark (Stor Skallesluger og Toppet Skallesluger) ved ikke at have savtakket næb og ligner på mange måder meget mere Hvinænder. Der findes da også hybrider af netop Lille Skallesluger og den smukke Hvinand.

 

Overvintrer

Fra sidst i oktober og til begyndelsen af januar ankommer et trecifret antal fugle til Danmark for at overvintrer. De bliver her kun frem til februar/marts, hvor de atter trækker nordpå til yngleområderne i det nordlige Skandinavien og Rusland. De opholder sig primært i søer hvor de fisker efter småfisk som hundestejler og små skaller, som fanges ved korte dykninger.

 

(Claus Halkjær)

 

Totalfredet

I hårde vintre, hvor søerne iser til, samles fuglene især i havneområder og kan ses bla. i Københavns Havn og ved Køge Strand Park. Lille skallesluger er totalfredet i Danmark. Tidligere ansås Skalleslugere for at konkurrere med fiskerne om fangsten, men dette er ved omfattende studier blevet afvist, da den herhjemme primært lever af fisk, der er værdiløse for erhvervs – og sportsfiskeriet og betragtes som ”skidtfisk”.

 

Ungerne

Lille skalleslugers udbredelse strækker sig fra den Nordligste del af den Skandinaviske halvø, gennem Finland, Nordrusland og Sibirien. Den yngler i fjeld eller ved søer, ofte bygges reden i hule træer. I maj lægges 7-11 æg. Efter ca. 1 måned er ællingerne udruget.  Ret hurtigt er de klar til at forlade reden og lærer selv at finde deres føde under overvågning af deres mor. Ungerne er flyvefærdige når de er 10 uger gamle.

Læs også
Gribskov Kommune kaldes Nordsjællands perle – få en guide her

 

Udflugt med guide

Har du fået lyst til selv at opleve Lille Skallesluger, så mød op ved parkeringspladsen ved Arresødal lørdag d. 18. januar kl. 10, hvor ornitolog Aage Kabbelgaard vil guide. Arrangementet er gratis. Medbring eventuelt kikkert og teleskop. For yderlig information ring 25137767.

 

Kildemateriale: ”Fugle i Danmark”

  

WWW.STORMSVALEN.COM

Stormsvalen.com – Naturbutik, Nødebovejen 89, Nødebohuse, Hundested

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…