LA: Befri danskerne for licensen og indfør abonnementsordning

Regeringen bør tage danskernes massive modstand mod licensen alvorligt og gøre licensen til en seriøs del af de kommende medieforhandlinger.

 

Sådan lyder meldingen fra Liberal Alliances medieordfører, Mette Bock, efter at den politiske netavis Altinget.dk i dag har offentliggjort en måling, som viser, at mere end halvdelen af danskerne ønsker medielicensen omlagt til en abonnementsordning. Altingets måling viser desuden, at blot omkring hver 10. dansker ønsker at bevare licensen i dens den nuværende form.

 

“Målingen fra Altinget viser klart, at danskerne endnu engang er foran politikerne, når det kommer til at tænke i nye baner. Danskernes medieforbrug udvikler sig nærmest revolutionært i disse år, og i takt med at folk selv kan vælge deres kanaler i den lokale antenneforening eller får dækket deres mediebehov på internettet, bliver det mere og mere indlysende, at tiden er løbet fra den tvangsopkrævede licens. Det kan vi politikere ikke sidde overhørig,” siger Mette Bock.

 

Opbakningen blandt danskerne til at omlægge licensen til en abonnementsordning understreger ifølge Mette Bock, at tiden er kommet til at redefinere public service: Det, de kommercielle medier kan løfte, skal ikke udkonkurreres af statslige medier. Hun peger derudover på, at statsstøtte på den lange bane er dårligt foreneligt med frie medier, og i forhold til DR foreslår hun konkret, at licensen erstattes med et lavt statsligt basistilskud suppleret med et abonnement, som danskerne frit kan vælge til eller fra.

 

“Vi er nødt til at se i øjnene, at både medieudbydere og medieforbrug er i opbrud. Jeg tror dog, at rigtig mange danskere frivilligt vil abonnere på DR, der f.eks. kan levere nyhedsstof, oplysning, debat, kultur og dramaproduktioner. En lav basisfinansiering suppleret af en frivillig abonnementsordning frem for den tvungne medielicens vil netop kunne bidrage til udviklingen af et differentieret og mangfoldigt mediebillede. Ændringerne kan ikke ske hen over én nat, men bør allerede igangsættes i det kommende medieforlig,” siger Mette Bock.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…