Kriminaliteten blandt unge efterkommere fra ikke-vestlige lande skal ned!

Privat

Vi må ikke acceptere, at en ny minoritet i vores samfund med vold og røverier skaber utryghed og fare for alle os, der er født – eller har valgt at bo – i Danmark.

 

”Mandlige efterkommere i alderen 20-29 år skiller sig særligt ud med en dobbelt så høj kriminalitetshyppighed som mandlige indvandrere og mænd med dansk oprindelse i den samme aldersgruppe,” skriver Danmarks Statistik.
Derfor skal vi have særlig fokus på at få nedbragt kriminaliteten blandt unge med indvandrerbaggrund. Og det lykkes kun, hvis vi samler alle gode kræfter og arbejder mod samme mål.

 

Åben debat om de reelle problemer

En åben debat er et afgørende fundament. Vi skal i Danmark kunne tale fordomsfrit om alle problemer – også dem, der relaterer sig til indvandrere og efterkommere af indvandrere. Når ’café latte’ segmentet giver danskerne moralsk mundkurv på og udtaler foragt for befolkningens politiske valg, så avler det modvilje og splittelse i samfundet. Politisk korrekthed er for mig lige så ødelæggende, som ekstremistiske og fremmedfjendske ytringer.

 

Vi skal turde stille krav til hinanden. At bo i Danmark medfører rettigheder. Men til rettigheder hører også ansvar og pligter. Det bør være en pligt som borger i Danmark, at vi alle lærer det danske sprog. Det bør være en pligt, at vi alle – uanset baggrund og kultur – påtager os vores personlige ansvar for at forstå og respektere den danske kultur og det danske samfund. Og som forældre bør det være vores pligt at videregive den respekt og forståelse til vores børn.

 

Mere konsekvente

Der bør være mere konsekvens og hårdere straffe for at begå kriminalitet – og forældre skal kunne straffes økonomisk for deres børns lovovertrædelser. Kan vi – eller vores børn – ikke overholde loven, så er der ingen penge fra det offentlige.

 

Endelig er vi er nødt til at begrænse – eventuelt helt stoppe – indvandring og familiesammenføringer, indtil de indvandrere og efterkommere af indvandrere, som allerede bor i landet, er blevet en integreret del af det danske samfund. Så længe kriminalitetsindekset for indvandrere og efterkommere er væsentligt højere end for resten af befolkningen, bør vi koncentrere os om at løse den udfordring først.

 

Politisk korrekthed

Den politisk korrekte læser, som netop har fået sin café latte galt i halsen, vil måske tænke:

 

Er det ikke forkert at fokusere på minoriteter i befolkningen, når flertallet trods alt lever i fred og fordragelighed med hinanden?

 

Kan vi tillade os at stille krav til mennesker, som kommer hertil med andre ressourcer end danskerne?

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Og bør vi ikke gøre lidt mere i det danske samfund for at kunne rumme folk fra andre kulturer?

 

Til alle tre spørgsmål er mit svar: Nej!

 

Vi skal løse udfordringerne, når vi ser en tendens – ikke når tendensen er blevet normen.

 

Vi skal stille krav til alle, som vil være en del af det danske samfund. Positiv forskelsbehandling på grund af hudfarve, køn eller religion er lige så diskriminerende som negativ forskelsbehandling.

 

Og vi skal gøre op med tanken om, at vi løser problemerne ved at gøre mere – det handler om at gøre det bedre!

 

Pernille Vermund er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…