Kaos i handicappedes forhold i København

colourbox
Man help a handicaped woman to overcome steps

Allerede tilbage i 2009 viste en rapport fra Revisionsfirmaet Deloitte, at man havde en mangelfuld styring i Handicapcenter København.  Sidste år sagde tidligere socialminister Karen Hækkerup, at hun ikke ville gå ind i noget, som Københavns Kommune alene har ansvaret for. Men nu skal bøtten vendes. Derfor vil Konservative og Dansk Folkeparti på Københavns Rådhus nu forlange, at politikerne i Socialudvalget løbende skal orienteres om samtlige klagesager i Handicapcenter København.

 

Den dårlige behandling af de handicappede og deres forældre er stadig et stort problem. Nogle af de nøgleord, som har karakteriseret sagsbehandlingen i Handicapcenter København, har været: Dårlig kommunikation, manglende professionalisme, lang sagsbehandlingstid og manglende eller forsinket svar. Derfor vil vi nu nedbringe de mange fejl og klager.

 

Det er forkasteligt, at mere en 300 forældre til handicappede børn har været nødsaget til at oprette en forening for at sikre, at deres handicappede børn får den assistance, som loven giver dem ret til.

 

Det er meget nødvendigt med en helhedsorienteret og kompetent sagsbehandling i Handicapcenter København. Det er nødvendigt, fordi Københavns Kommune ikke har løst problemerne, selvom der er indført ekstra bemanding. Det er nødvendigt, fordi det er uanstændigt, at der i så mange år har været fejl. Og nej, det er heller ikke godt nok, at Handicapcenteret er optaget af, at de nu er høfligere i deres kommunikation.  Vi politikere SKAL selvfølgelig lytte til det, som brugerne har skreget på i rigtig lang tid! Og forældrene efterlyser helhedsorienteret og kompetent sagsbehandling med barnet i centrum. Det er vi helt enige i. Nogle politikere tolker tilsyneladende dette, som at forældrene blot ønsker flere penge. Det er bare ikke tilfældet. Det er trist, at ledende politikere desværre kun hører det, de gerne VIL høre.

 

Det gælder om hurtigt at sørge for, at der ikke længere er brug for en klageklub. Det kan kun ske, hvis alle politikerne tager klagerne alvorligt. Vores forslag går derfor ud på, at der skal ekstra politisk fokus på Handicapcenter København. Så vi har foreslået, at Socialudvalget frem til årsskiftet i langt højere grad bliver inddraget på en anden måde end hidtil. Det vil betyde, at vi politikere kan følge mere med i hvad, der går galt. Og vi får dermed bedre mulighed for at komme med konkrete helhedsorienterede løsningsforslag. Hvis Socialudvalget siger ja til vores forslag, håber vi, at det vil kunne medvirke til, at det mangeårige og høje antal af fejl og klager nedbringes.

 

Sagen var på dagsordenen på Socialudvalgets møde onsdag den 26/3. Kun Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti syntes det var en god ide. Socialdemokraterne ønskede  “størst mulig åbenhed”, men desværre først om 9 måneder. Man vil have oprettet en hjemmeside. Det kan da være meget fint, men problemet er, at den åbenhed som vi ønskede, skulle iværksættes straks og i langt højere grad gå i dybden med sagsbehandlingsfejl og klager.  Det er flertallet som bestemmer, men det er ikke altid flertallet har ret.

 

Mette-Katrine Ejby Buch (K) og Finn Rudaizky (DF) er begge medlemmer af Borgerrepræsentationen og af Socialudvalget.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…