Karen Hækkerup beskytter de asylansøgere, som har tyvekoster på asylcentrene

Collage: Asger Bonnevie

For dem, der har fået deres mobiltelefoner og bærbare computere stjålet af asylansøgere, er der fortsat ingen hjælp at hente hos landets justitsminister.

 

De må som hidtil nøjes med at stå uden for eksempelvis Center Sandholm og konstatere, at de har sporet deres stjålne elektronik til asylcentret, uden at politiet af den grund vil gå i aktion og hente de stjålne genstande inde i asylcentret.

 

Det fastslog justitsminister Karen Hækkerup (S) i går tirsdag den 26. august under et samråd i Folketingets Retsudvalg.

 

Krænkende for retsbevidstheden

Det var Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, der havde indkaldt til samrådet.

 

Han fandt det krænkende for retsbevidstheden, at folk, der er blevet bestjålet af asylansøgere, ikke kan få hjælp af politiet til at få deres stjålne genstande tilbage, hvis asylansøgerne har bragt sig i sikkerhed for politiet i et asylcenter på trods af, at ejeren kan dokumentere, at eksempelvis den stjålne mobiltelefon befinder sig inde i centret.

 

Derfor ville Peter Skaarup vide, hvad Karen Hækkerup som landets justitsminister har tænkt sig at gøre for at rette op på det forhold.

 

Nej til ransagninger efter mobiltelefoner og computere

I sine svar pointerede Karen Hækkerup gennem hele samrådet, at retsplejelovens bestemmelser om ransagning kræver, at der ransages på en præcis defineret adresse.

 

Det vil være umuligt på asylcentre, understregede Karen Hækkerup, da de søgere, man har til at finde eksempelvis mobiltelefoner, er for upræcise og således ikke i stand til at lokalisere et enkelt værelse på asylcenter. Det samme problem gælder eksempelvis også for etageejendomme.

 

En ransagning på grundlag af elektronisk sporing af stjålne genstande ifølge Karen Hækkerup således betyde, at flere værelser på et asylcenter eller adskillige lejligheder i en etageejendom i så fald skulle ransages for at finde den stjålne genstand.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Og det ville Karen Hækkerup under ingen omstændigheder anbefale, da det ifølge hende ville være et brud på princippet om boligens ukrænkelighed.

 

En meget kedelig opfordring til kriminelle

Den forklaring købte De Konservatives retsordfører, Tom Behnke, ikke. Han understregede, at det ikke bare er én mobiltelefon og én computer, der er tale om, men tværtimod et generelt problem, at stjålne genstande kan bringes i sikkerhed for deres ejere og politiet på et asylcenter.

 

Med hensyn til Karen Hækkerups bekymring for retssikkerheden ved ransagninger påpegede Tom Behnke, at på det område var der åbenbart ingen problemer, da politiet ransagede et helt gymnasium alene på en mistanke om hash (Kalundborg Gymnasium den 4. februar, red.) og altså uden nogen konkret viden.

 

”Det virker helt paradoksalt, at politiet ikke må hente konkrete stjålne genstande i Sandholmlejren, men de må gerne ransage et helt gymnasium med flere hundrede gymnasielever, og hvad med dem og deres retssikkerhed? Jeg synes ikke rigtigt, at det her hænger sammen,” sagde Tom Behnke og fortsatte:

 

”Er det regeringens og ministerens holdning, at det fortsat skal være sådan, at man her i landet kan gemme sig som kriminel med stjålne genstande, bare man løber ind i en lejr eller gemmer sig i en etageejendom, så kan politiet pænt stå uden for og sige, at det kan vi altså ikke gøre noget ved,” ville Tom Behnke vide, idet han understregede:

 

”Er det ikke en meget kedelig opfordring til de kriminelle, at de bare skal gemme sig i større mængde, så er de fredet?”

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Ud over en længere redegørelse for ransagningen på Kalundborg Gymnasium, svarede Karen Hækkerup på Tom Behnkes spørgsmål om regeringen og ministerens holdning: ”Man skal ikke kunne gemme sig.”

 

Der er noget, der ikke rigtigt hænger sammen

Den fulgte Peter Skaarup op med en bemærkning om, at ministeren kryber uden om den varme grød, når hun mener, at det er i overensstemmelse med reglerne at ransage et helt gymnasium, men ikke et asylcenter.

 

”På Kalundborg Gymnasium kunne det altså meget godt lade sig gøre at ransage. Alle elever på gymnasiet var ifølge diverse avisreferater omfattet af ransagningen til trods for, at man tilsyneladende kun fandt nogle meget få gram hash og lidt jointrester og en pose med noget hvidt pulver, som muligvis var kokain. Alligevel fandt man altså grundlag for at ransage et helt gymnasium,” konstaterede Peter Skaarup og fortsatte:

 

”Men et Center Sandholm beboet af asylansøgere vil man ikke ransage. Der er noget, der ikke rigtigt hænger sammen og virker uforståeligt.”

 

Vil undtage asylcentre fra reglerne om ransagning

I et skriftligt spørgsmål har Peter Skaarup tidligere på året bedt Karen Hækkerup om at undersøge, om der i Retsplejeloven er mulighed for at undtage asylcentre fra reglerne om ransagning.

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

 

Dengang svarede Karen Hækkerup, at den mulighed er der, men at hun ikke ville gøre brug af den.

 

Under samrådet gentog Peter Skaarup opfordringen, idet han henviste til, at asylansøgere er her i landet på andet regelgrundlag end det, Retsplejeloven forudsætter, da de ikke har opholdstilladelse, men udelukkende søger om det.

 

Og åbenbart belært af erfaringerne om regeringens standartsvar på asylområdet, tilføjede Peter Skaarup:

 

”Vores ønske er, at man kigger fordomsfrit på nogle konventioner, som måske slet ikke har betydning på det her område.”

 

Karen Hækkerup: Glem det

Det ville Karen Hækkerup imidlertid under ingen omstændigheder høre tale om, og som Peter Skaarup uden tvivl havde forudset, smækkede hun en konvention på bordet.

 

Læs også
Asylansøger anholdt for voldtægt af 16-årig pige – antallet af asylansøgere dømt for voldtægt er steget markant gennem de sidste fem år

”Hvis vi laver paralleller (Karen Hækkerup mener formentlig parallelle regler, red.) og siger, at nu har vi denne her gruppe mennesker. De har ikke noget opholdsgrundlag andet, end at de er asylansøgere, så der gælder nogle andre regler for dem,” indledte Karen Hækkerup sit svar og fortsatte:

 

”Der er det så, at mit svar er, at hvis vi gjorde det, så ville Justitsministeriets opfattelse være, at det ville give nogle alvorlige spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis asylcentrene skulle undtages fra Retsplejelovens bestemmelser om ransagning, så det vil jeg ikke gå ud og anbefale, at man gør.”

 

Resultatet af samrådet blev således, at regeringen og justitsminister Karen Hækkerup fastholder, at folk, der er blevet bestjålet, fortsat blot skal stå og kigge på de asylcentre, hvor de ved, at deres stjålne mobiltelefoner eller computere befinder sig uden en chance for at få dem tilbage.

 

Men Karen Hækkerup ser dog optimistisk på fremtiden.

 

De nye asylansøgere er måske slet ikke så kriminelle

Under samrådet blev der flere gange henvist til den voldsomme kriminalitet blandt asylansøgere, der blandt andet har givet sig udslag i, 1.800 asylansøgere ifølge tal fra Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen sidste år var i konflikt med straffeloven.

 

Det svarer til cirka hver fjerde asylansøger, men så slemt bliver det ikke i år, mente Karen Hækkerup og henviste til, at de 10.000 asylansøgere, regeringen foreløbig kalkulerer med vil dukke op, er langt mere seriøse end dem, der hidtil har søgt asyl i Danmark og derfor ikke kriminelle i samme grad som dem, der sidste år søgte asyl.

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

 

Ifølge tal fra Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen begik 1.800 asylansøgere kriminalitet sidste år. Det svarer til hver fjerde asylansøgere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…