Islamisk råd bag uhyggeligt angreb på pakistanske kvinder og småpigers rettigheder

At ligebehandling og kvinders rettigheder så langt fra er noget, der har prioritet i det islamiske Pakistan, kan næppe komme bag på nogen, men at Pakistan efterhånden gør stærkt fundamentalistiske lande som Iran og Saudi Arabien rangen stridig, når det gælder synet på kvinder, er alligevel overraskende.

 

Rådet for Islamisk Ideologi, Council of Islamic Ideology (CII), som rådgiver den pakistanske regering og parlament i sharia, har således barslet med nye påbud, der ikke bare forringer pakistanske kvinders i forvejen skrøbelige retsstilling, men som også afslører et kvindesyn, der cementerer opfattelsen af kvinden som mandens ejendom og hans undergivne.

 

Men ikke nok med det – kvinder og piger er i kraft af deres køn reelt reduceret til en handelsvare, som først hendes egen familie og senere hendes mand kan sjakre med fra hun bliver født og til hun dør.

 

Rådgiver i sharia

Det er henstillinger, som Rådet for Islamisk Ideologi er kommet med i forhold til den pakistanske regering, der danner baggrunden for, at Pakistan nu for alvor træder ind i rækkerne af fundamentalistiske, islamiske stater.

 

Rådet, Council of Islamic Ideology (CII) er et organ, der med hjemmel i den pakistanske forfatning siden 1962 har rådgivet den pakistanske regering og det pakistanske parlament om islamisk ret (sharia). Mere konkret er det CIIs opgave at fortælle præsident, regering og parlament, hvis eksisterende love er i strid med koranen og sharia samt at komme med anbefalinger til ændringer, således at den pakistanske lovgivning ikke strider mod sharia. (http://cii.gov.pk/aboutcii/History.aspx)

 

Rådet har siden 1962 afholdt 191 møder – det seneste i marts i år, og det var i forbindelse med dette møde, at de seneste anslag mod pakistanske kvinders rettigheder kom. Rådet har nemlig udtalt, at det er uislamisk at sætte nedre aldersgrænser for, hvornår det er tilladt at indgå ægteskab, og at det er lige så uislamisk (stridende mod sharia), at den første kone skal give sin mand tilladelse til at gifte sig på ny.

 

I Pakistan er flerkoneri tilladt, men det har hidtil været sådan, at den første kone skriftligt skulle give sit samtykke, før manden kunne tage sig en ny kone. Det er en uislamisk skik, siger rådet, fordi det hæmmer mandens muligheder for let at kunne gifte sig – og det er imod principperne i islam, siger rådets præsident, Maulana Sheerani. (http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Islamic_Ideology)

 

Ingen rigtig alder for ægteskab

Endnu mere kontroversielt er Rådets indstilling til den pakistanske regering om at afskaffe den nedre aldersgrænse for indgåelse af ægteskab: ”Det er umuligt at fastsætte en rigtig alder for ægteskab,” siger Maulana Sheerani, ”Det er uretfærdigt at lovgive om alder i relation til ægteskab, for der er ingen (islamiske) regler for det,” udtaler han.

 

Sheerani uddyber CIIs indstilling med at forklare, at der i islam er to former for ægteskab: nikah og ruksati. Et nikah-ægteskab kan indgås af enhver uanset alder. En 4-årig pige kan således indgå et nikah-ægteskab – det skal bare godkendes og formelt indgås af barnets værge.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Et Ruksati-ægteskab derimod, kan kun indgås, når barenet er kommet i puberteten, og det er værgens ansvar at sørge for, at pigen bliver gift i overensstemmelse med ruksati, så snart puberteten indtræder: ”De gældende love begrænser mulighederne for at indgå ægteskab efter begge systemer,” siger Maulana Sheerani, ”Derfor er loven uislamisk og bør rettes, så den kommer i overensstemmelse med sharia”.

 

Til spørgsmålet om, hvorvidt ændringerne af Pakistans lovgivning på ægteskabsområdet ikke vil bringe landet på kant med de internationale konventioner Pakistan har tiltrådt, svarede CIIs talsmænd, at internationale konventioner ikke kan stride mod den Pakistanske forfatning eller islam, så hvis det er tilfældet, vil bestemmelser, som ikke er i overensstemmels med islam eller Pakistans forfatning, simpelthen ikke have retskraft i Pakistan. (http://www.dawn.com/news/1092468/pakistani-laws-prohibiting-underage-marriage-un-islamic-cii)

 

Stor indflydelse

Om den pakistanske regering så vil følge CII´s indstillinger er endnu uvist. Men da rådet er skrevet ind i den pakistanske forfatning med det specifikker formål at skulle islamisere landet, vil det som udgangspunkt ikke være muligt for den pakistanske regering og parlamentet at sidde CIIs anbefalinger og indstillinger overhørig.

 

Sidste år var CII således ude og markere en skarp afstandtagen fra brugen af DNA-analyser i forbindelse med voldtægtssager: ”Det (DNA-analyser) kan ikke erstatte det islamiske krav om fire vidner for at fastslå, at en voldtægt har fundet sted. Islam har fastlagt kravene til voldtægt i Hudood-lovene og det er de grundlæggende love, der skal finde anvendelse, i voldtægtssager,” sagde Maulana Sheerani i 2013. (http://tribune.com.pk/story/608359/rape-cases-dna-test-not-admissible-as-primary-evidence/)

 

På vej til umynddiggørelse

Det er endnu usikkert om CIIs indstillinger følges af den pakistanske regering, men de er under alle omstændigheder udtryk for det fremherskende kvindesyn i Pakistan, hvor kvinder i vid udstrækning behandles efter forgodtbefindende, hvilket da også har resulteret i udviklingen af barbariske overgreb. F.eks. er syreangreb blevet en særlig pakistansk specialitet, hvor mænd og deres familier kaster syre i ansigtet på den kone, de er blevet trætte af eller hvis medgift var for lille. (https://denkorteavis.dk/2012/syre-i-ansigtet-pa-kvinder-i-pakistan/)

 

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

Der er på den baggrund god grund til at antage, at aldersgrænserne for indgåelse af ægteskab bliver om ikke helt fjernet, så i hvert fald lempet, ligesom hustruernes sidste figenblad i forhold til flerkoneri i form af hendes skriftlige samtykke, vil ophøre. Hermed er endnu et skridt taget mod den totale umyndiggørelse af kvinder i Pakistan.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…