Overbefolkning truer fremtiden – politikerne gør ingenting

Arkiv

Den næstvarmeste juli i Danmark målt nogensinde og med tropenætter – som i Shu-Bi-Dua sangen Costa Kalundborg. Skal Danmark høre til de varme lande i fremtiden?

 

Verden er af lave pga. menneskelige aktiviteter med forurening af jord, vand og luft – samt en overbefolkning, der udtømmer naturens resurser.

 

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at verdens politiske ledere ikke stopper forureningen og væksten i den globale befolkning for at begrænse de klimaændringer, der allerede hærger mange steder i verden – også i Danmark.

 

Befolkningstallet i Fillippinerne er nu over 100 mio. mennesker og prognosen frem til 2045 er ca. 1 mio. flere om året til 142 mio. mennesker.

 

I menneskerettighederne står der, at mænd og kvinder har lige ret til at gifte sig og stifte familie, men der står ikke, at de har ret til et ubegrænset antal børn, som de ikke selv kan forsørge. Det er uansvarligt og med til at ødelægge jorden, som ikke længere er bæredygtig.

 

I menneskepligterne, der skulle supplere menneskerettighederne, står der til gengæld, at familieplanlægning er ethvert pars ansvar.

 

Politikerne ved, at overbefolkning skaber ikke blot fattigdom og nød men konflikter (Gaza/Israel) og flygtninge. Alligevel bliver der ikke satset på familieplanlægning, selvom det ville være til gavn for alt og alle, da færre mennesker betyder mindre forurening og mindre udledning af CO2.

 

Den globale opvarmning vil øge vort energibehov – ikke blot til aircondition men også til afsaltning af havvand for at skaffe drikkevand til tørkeramte områder. I dag anvendes energi til afsaltning fx i Gaza, hvor et kraftværk leverer el og samtidig skaffer drikkevand.

 

Mørketid, når energien svigter – Der skal energi til at skabe vækst og holde maskineriet i gang med transport, computere og alle de elektriske installationer. CO2 kvotesystemet er kollapset, og for at reducere energiforbruget er EU klimakommissær Connie Hedegaard begyndt at agitere for energieffektivitet men har glemt det stigende  befolkningstal, der kræver mere energi.

 

Vedvarende energi som sol og vind vil slukke for strømmen, når vinden svigter og solen ikke skinner. Hvis man ikke har en back-up energi vil det betyde black-out perioder. Man har brug for driftsikker energi – og det er vindmøller ikke!

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Vindmøller er dyre men skaber arbejdspladser – det gør kulminer også! – Danske politikere satser på vindmøller, som giver mange arbejdspladser – også til vedligeholdelse – men sender også arbejdspladser ud af landet pga. høj energiafgift. Når Energistyrelsen siger, at vindmøller kan levere den billigste energi, tænker man vist kun på vind og ikke på produktionen!

 

12 lande i Europa går ind for kernekraft  – Danske politikere vil stadig ikke høre om (den ufarlige) kernekraft, men i andre lande er man mere positiv over for den rene energi, som kernekraft kan levere.

 

I EU er der dannet en gruppe af 12 lande – EUROPE’S NUCLEAR DOZEN – med UK, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Holland, Finland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Litauen – med kontakt til Thor Energy i Norge, der med sin Halden reaktor er i gang med at udvikle thorium energi (opkaldt efter tordenguden Thor). Hverken Tyskland eller Danmark er med på dette elitehold?

 

I stedet for brunkul og skifergas bør man satse på thorium, som er ufarlig kernekraft

I Tyskland vil man øge sit energiforbrug med brunkul, og i Danmark vil man tillade boring efter skifergas i Nordjylland, hvilket kan være en risikabel affære med mange kemikalier, der kan forurene grundvandet. Skifergas er også fossilt brændstof, selvom det udleder mindre CO2 end kul.

 

Man burde i stedet genstarte Risø som forskningscenter for thorium i samarbejde med norske Thor Energy og Grønland, der har store mængder thorium. Thorium kan give verden rigelig, ren og billig energi til over tusind år og kunne bremse den globale opvarmning – men det haster!

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…