Har jeg tabt penge ved, at omlægning af min kapitalpension er udskudt?

Kære Kim Valentin

 

Jeg skriver til dig, fordi jeg har et spørgsmål til afgiftsberigtigelsen (i forbindelse med omlægning af kapitalpension til aldersopsparing). Anledningen er, at jeg ønskede at berigtige min kapitalpension primo 2013, dels fordi jeg havde et stort kontantbeløb, men nok så meget fordi jeg så en fordel.

 

Ved at betale pensionsafgiften med 37,3 % primo 2013 ville jeg kun skulle betale pensionsafkastskat på 15,3 % af kommende kursgevinster m.m. Altså der er 22 % at spare.

 

I samtale med Nordea gjorde jeg allerede i efteråret 2012 gældende, at jeg ønskede at afgiftsberigtige primo 2013. Da vi nåede dertil var svaret, at systemet ikke var klart. Det var det heller ikke 1/4 eller 1/7, men først den 1/10.

 

Nordea har hele tiden hævdet, at der ikke var forskel på, hvornår der blev afgiftsberigtiget, og har ikke ville svare på mit argument om, at der jo ligger en besparelse på 22 %.

 

Det kan illustreres med følgende eksempel:

 

 

* Der er en beskeden merrente, fordi kontantindestående forrentes ikke nævneværdigt.

 

Forskellen er ikke stor på 10.000 kr., men ved større beløb kommer forskellen frem.

 

Mit spørgsmål er,

  • om du er enig i mit argument om, at det koster 22 % i merafgift, fordi Nordea ikke har afgiftsberigtiget.
  • om et pengeinstitut kan undslå at afgiftsberigtige en konto med det argument, at systemer ikke er klar.

(alternativt kunne jeg have overført aftalen til andet pengeinstitut, og de skulle have opgjort/overført).

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien
  • om det gør nogen forskel, om indestående skal udbetales eller forblive indestående på aldersopsparing.
  • om et pengeinstitut kan modsætte sig kunders ønske.

 

 

Med venlig hilsen N.F.

 

Svar

 

Kære N. F.

 

Nordea har ret i, at det ikke gør nogen forskel, om du betaler forskudsskatten i år eller næste år. Hvis der er en værditilvækst i mellemtiden, så vil du skulle betale den højere skat af denne også, så den reelle besparelse er 2,7 %.

 

Jeg tror, du blander tingene lidt sammen i din beregning. De 15,3 % skal du altid betale af afkast, og de påvirker ikke beregningen af, hvornår det kan svare sig at betale forskudsskatten.

 

Jeg har stillet dit regnestykke lidt anderledes op. Som det fremgår, er det er ligegyldigt, om du betaler forskudsskat i starten eller slutningen af året, det er også ligegyldigt om PAL skatten betales før eller efter afgiftsberigtigelse:

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

 

 

 

Du vælger selv, om du vil omlægge til kapitalpension eller ej. Men du kan ikke klage over, at banken sætter datoen for, hvornår skatten i praksis kan betales.

 

I øvrigt har stort set alle banker haft problemer med at implementere reglerne, så det hjælper ikke at overflytte ordningen til en anden bank.

 

Jeg har skrevet om omlægning af kapitalpension til aldersopsparing i FinansNyt, nyhedsbrev fra Finanshuset i Fredensborg.

 

Her kan du hver uge læse om skat, pension og privatøkonomi. Få FinansNyt i din indbakke. Det er helt gratis.

Læs også
Industriens mangel på medarbejdere overgår tiden før finanskrisen

 

Med venlig hilsen Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…