”Fungerer det multikulturelle samfund?” Det spurgte et tv-program sine seere. Resultatet var meget opsigtsvækkende

Arkiv

Under BBC’s tv-program Saturday Morning Live spurgte man for nylig seerne, om de mente, at multikulturalismen fungerer.

 

Svaret var overrumplende tydeligt.

 

Kun 5 procent svarede ja, mens 95 procent sagde nej!

 

Så markant en afvisning af det multikulturelle samfund er ikke set før i Storbritannien – og formentlig heller ikke noget andet europæisk land.

 

Man skal selvfølgelig gøre sig klart, at en sådan måling er behæftet med stor usikkerhed. Men svarfordelingen er så rungende, at det under alle omstændigheder er interessant.

 

Det er nærliggende at se tre årsager til, at britiske tv-seere i dag fælder en så knusende dom over den multikulturelle samfundsmodel:

 

Opsplitning af samfundet

For det første har de oplevet, hvordan deres samfund er blevet splittet mere og mere op i befolkningsgrupper, der lever hver deres liv og i stort omfang er fremmede for hinanden.

 

Indvandrere, især med muslimsk baggrund, danner deres egne, hastigt voksende parallelsamfund.

 

Omvendt er der en massiv ”hvid flugt” fra områder med et stigende antal indvandrere. Og de politisk korrekte briter flygter vel at mærke lige så meget som dem, der er åbent kritiske overfor den massive indvandring! Det kender vi også i Danmark.

 

I tiåret 2001-2011 forlod 620.000 hvide briter London, så der nu er flertal af personer med indvandrerbaggrund.

Læs også
Sensationel måling: Stram Kurs stormer frem, de islamkritiske partier styrkes kraftigt og S er rystet

 

Flygtninge og Islamisk Stat

For det andet har Storbritannien de samme problemer som andre lande med en tilstrømning af flygtninge, der er kommet ud af kontrol. De europæiske lande står med en opgave, som i stigende grad overstiger deres kræfter og truer med en alvorlig krise for samfundet.

 

For det tredje har Islamisk Stat givetvis styrket briternes skepsis over for en stor islamisk indflydelse på samfundet. Islamisk Stats frontfigur i forbindelse med den seneste tids henrettelser er brite – efter al sandsynlighed muslimsk indvandrer, ligesom to af ofrene har været briter.

 

Fået nok

Indvandringens omfang har været for stor. Opsplitningen af samfundet har fået alt for ødelæggende virkninger.

 

Nu har briterne tilsyneladende fået nok af den politisk korrekte elites multikulturelle eksperiment.

 

(Kilder: Breitbart, Daily Mail)

Læs også
BBC – den ædle løgner
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…