Farlig politikerlede desværre velbegrundet

Foto: Blokhus, Flemming Jansen

Helt dugfriske undersøgelser viser, at politikerleden i Danmark er vokset til et bekymrende højt niveau. Mellem 60 og 65 procent af befolkningen har ingen eller meget lidt tillid til folkets egne repræsentanter. Bertel Haarder har helt ret i, at det er noget, politikerne skal tage aldeles alvorligt (!). Det er i øvrigt et fænomen ikke blot politikerne, men vi alle, der gerne vil leve i et velfungerende demokrati, skal tage endda meget alvorligt.

 

Kulturelitens politiske korrekthed sætter dagsordenen

Forleden læste jeg en tankevækkende artikel i at af vore dagblade, der fastslog, at kultureliten i Danmark er både døv og blind. Til gengæld har den samme kulturelite stor indflydelse – så stor, at deres politiske korrekthed i høj grad har smittet af på det politiske system, til føjes det i pågældende artikel (Ole Davidsen i Nordjyske Stiftstidende 12/1-2014).Måske ligger i virkeligheden her nøglen til den voksende politikerlede.

 

For det første er kultureliten – også kaldet den snakkende klasse – et mindretal, der imidlertid fylder utrolig meget i de meningsdannende medier, hvor menigmand sjældent kommer til orde. For det andet rekrutteres politikerne primært fra den selv samme snakkende klasse. Typisk er der tale om purunge akademikere med øjnene rettet stift mod en politisk løbebane som deres gode levevej (!).

 

Med udgangspunkt i nogle festlige ungdomsår i en politisk ungdomsorganisation er de hendøende vælgerforeninger et let og taknemmeligt springbræt til at få en valgkreds, og så kører det bare herfra. Erhvervs- og livserfaring lader man vælgerne om at få. Hermed er kimen til en gevaldig kløft mellem vælgerne og de valgte lagt, og politikerleden spirer frem og har desværre vokset sig stærk.

 

Kriminalitet i stor stil uden konsekvenser

Hvor mange centrum-venstre-politikere i dagens Danmark er eksempelvis en del af de befolkningsgrupper, de foregiver at repræsentere? Ikke for at friholde V og K, for disse partier bidrager i lige så høj grad til politikerleden. Lad os se lidt på, hvad der sker i vores samfund.

 

Den Korte Avis kan dag efter dag berette om, hvordan unge kriminelle indvandrerbander tager magten i hele boligkvarterer og bydele og om, hvordan busser må indstille driften på grund af vold og hærværk. Ordensmagten står magtesløs, ligesom der ikke er ressourcer til at gøre noget ved pusherne i det indre København. Der udøves således kriminalitet i stor stil uden nogen konsekvens fra myndighedernes og samfundets side.

 

Jagten på almindelige borgere vigtigere end bekæmpelse af vold og hærværk

Samtidig oplever en i forvejen skatte- og afgiftsplaget arbejdende befolkning, at der tilføres yderligere ressourcer til at jagte dem, der er på vej til og fra arbejde, og som typisk kører, som forholdene tillader. Den slags bilister får i dag høje bøder og klip i kørekortet (!)

 

Mængden af bøder afspejler ganske enkelt ikke virkeligheden, for så mange ansvarsløse fartbøller er der altså ikke i dette land. Politikerne prioriterer jagten på almindelige borgere i almindelighed og bilister i særdeleshed højere, end de prioriterer bekæmpelsen af voldelig kriminalitet (!)

 

Risikoen for at få en bøde for at køre 90 km/t ud af en lige landevej uden nævneværdig trafik er større end risikoen for at blive draget til ansvar, hvis du begår hærværk, indbrud eller vold mod sagesløse. Det er ganske enkelt en uartighed over for bilisterne, at politiet pålægges at bruge de knappe ressourcer på denne måde. Det handler åbenlyst mindre om trafiksikkerhed og mere om at inddrive ekstra skatter til den umættelige statskasse.

Læs også
Sensationel måling: Stram Kurs stormer frem, de islamkritiske partier styrkes kraftigt og S er rystet

 

Politikernes og vælgernes verden hænger ikke sammen

Dette var blot et enkelt eksempel på, hvordan politikernes verden og vælgernes verden overhovedet ikke hænger sammen. Det samme gælder på en lang række andre områder, hvor politikerne er lysår fra den hverdag og virkelighed, der er vælgernes. Det store flertal af vælgere ønsker et homogent og sammenhængende Danmark og ikke et multikulturelt sammensurium uden indre sammenhængskraft.

 

Danskerne er ikke af den grund fremmedfjendske – at forveksle kærlighed til og rodfæstethed i den kultur, vi som folk er rundet af, med racisme og snæversyn er igen en af de misforestillinger, der er groet i kulturelitens have, og som har umuliggjort en fornuftig og afbalanceret debat om udlændingepolitikken.

 

Det er dem bag de høje ligusterhække og de låste smedejernslåger i de veletablerede boligkvarterer, der har sat dagsordenen – og almindelige hverdagsdanskere i helt andre boligkvarterer, der betaler prisen. – Det er ikke holdbart. Politikerne fra den snakkende klasse skal ikke undervurdere de kræfter, der i disse år rører sig i folkedybet. Folket vil have ledere, der tjener dem, som det er ånden i demokratiet – og ikke en herskende klasse, der regerer hen over hovedet på dem….

 

Tag derfor politikerleden alvorligt – den er kommet, men forhåbentlig ikke for at blive!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…