“Fængslet styres nu i realiteten af muslimske fanger”

I det topsikrede britiske Whitemoor-fængsel er 42 procent af de indsatte i dag erklærede muslimer.

 

Det skal sammenholdes med, at muslimer udgør 5 procent af den britiske befolkning.

 

Andre topsikrede fængsler har også en ekstremt høj andel af muslimske fanger – Belmarsh har 33 procent og Full Sutton har 20 procent.

 

I alt er der knap 12.000 muslimer i britiske fængsler, svarende til hver syvende af alle indsatte.

 

Det er ikke noget enestående britisk fænomen. I det meste af Vesteuropa udgør muslimske fanger en andel, som langt overstiger deres andel af befolkningen. I Danmark er der ikke officielle tal, men indvandrere fra muslimske lande er klart overrepræsenterede i kriminalstatistikken.

 

Parallelsamfund, stammekultur og islamisme

Den betydelige muslimske andel i fængslerne hænger formentlig sammen med, at så mange lever i parallelsamfund præget af et fjendtligt forhold til det omgivende samfund.

 

En stor del af dem kommer fra lande med en langt mere voldspræget kultur, hvor stridigheder ofte afgøres med magt og ikke gennem formelle retsprincipper og dialog. Selvtægt er ganske udbredt.

 

Mange kampe i disse lande foregår efter, hvad forskere kalder et stammemønster. Man skylder ubetinget loyalitet over for sin familie, sin stamme og sin klan. Og man skal være villig til at bekæmpe stammens fjender med alle nødvendige midler.

 

Det afgørende er ikke, hvad juraen siger – altså jura i vestlig forstand. Det afgørende er, hvad stammens ære og interesser kræver.

 

Særligt store problemer mærker de europæiske samfund, når denne stammekultur med dens voldstraditioner bliver kombineret med islamisk ekstremisme. Og det er, hvad der i høj grad sker i fængslerne.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

De opretholder deres egen lov og orden i fængslet

Eksperter advarer om, at Whitemoor-fængslet er et udklækningssted for islamiske ekstremister. Fængslet styres i høj grad af kræfter med sympati for al-Qaeda. Og ifølge en rapport fra det britiske justitsministerium bruger de Whitemoor og andre fængsler til at rekruttere til Taleban.

 

Kilder i fængselsbetjentenes fagforening siger til Sunday People: ”Whitemoor styres nu i realiteten af muslimer, hvoraf mange er jihadister (hellige krigere).”

 

En tidligere direktør for fængslet talte i 2008 om, at de muslimske fanger opretholdt deres egen lov og orden. Ifølge en rapport fra dengang skabte situationen frygt blandt de ansatte. Siden da er det kun blevet værre.

 

Han blev selvmordsbomber på tre dage

Nye fanger bliver straks underkastet ekstremisternes herredømme. Hvis de ikke er muslimer, kommer de under stærkt pres for at konvertere. De får at vide, at de vil komme under ekstremisternes beskyttelse, hvis de gør det.

 

Især de mere sårbare og påvirkelige fanger bliver i stor stil rekrutteret til yderligtgående aktiviteter, herunder terrorisme. En officiel rapport beretter om en ny fange, der allerede tre dage efter sin ankomst var rekrutteret som selvmordsbomber.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

I fængselsbetjentenes fagforening lyder det, at mange muslimske indsatte har forladt fængslet som ”fuldgyldige medlemmer af al-Qaeda”.

 

Omvendt er tilværelsen hård for fanger, der rammes af ekstremisternes vrede. En indsat bar valmuen, som er symbolet for mindedagen for faldne britiske soldater, og så fik han ellers kærligheden at føle. ”Din kone brænder i helvede, fordi hun ikke er muslim,” lød et af tilråbene.

 

De værste terroristtyper

Nogle af de værste terroristtyper sidder i Whitemoor. Det gælder for eksempel Zia Al Haq, der afsoner 18 års fængsel for terrorvirksomhed, og Nezar Hindawi, der er idømt 45 års fængsel.

 

Sidstnævnte havde anbragt en selvmordsbombe i sin gravide forlovedes håndbagage på et fly fra London til Tel Aviv. Den kunne have dræbt 375 mennesker.

 

I Belmarsh-fængslet sidder blandt andet Michael Adebolajo og Michael Adebowale, der hakkede den britiske soldat Lee Rigby til døde med en kødøkse ud fra en ekstrem islamistisk holdning.

 

Læs også
Vi skal ikke give os selv skylden for muslimers radikale holdninger

Udviklingen i en række af disse britiske fængsler er løbet ud af kontrol for myndighederne. De stærke, fanatiske islamister har taget magten.

 

Skønmalerier

Terroreksperten Peter Neumann har foreslået særlige ”jihadist-fængsler”, hvor man kunne isolere  islamisterne.

 

Men han har føjet til, at et sådant initiativ kunne føre til, at regeringen blev opfattet som anti-muslimsk.

 

Sagt med andre ord: Den politiske korrekthed er med til at spænde ben for indgreb, der kan batte noget.

 

I stedet for at ændre den barske virkelighed i fængslerne, laver myndighederne i stedet skønmalerier, der skal holde problemerne skjult for offentligheden.

 

Som en talsmand for fængselsvæsnet så smukt udtrykte det: ”Den seneste uafhængige inspektion af Whitemoor nåede frem til, at der var tale om et sikkert miljø, og den roste de ansatte for deres professionalisme og idealistiske omhu.”

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

 

Jo mere rådvilde myndigheder er, jo mere forfalder de til den slags idylliserende sprogbrug, som skal signalere, at der er fuldt styr på tingene. Det fænomen er også velkendt herhjemme.

 

Al-Qaedas krigere i Whitemoor må få sig et godt grin.

 

(Kilder: Sunday People, Daily Mirror, Daily Mail)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…