Det kan være svært at nå over gaden inden lyset skifter til rødt – nu er der hjælp at hente

Silkeborg Kommune

Hverdagen skal være mere tryg og sikker for langsomt gående, blinde og svagtseende.

 

Derfor deler Silkeborg Kommune i dag en fodgængerbrik ud til sårbare fodgængere ved krydset på Christian 8.’s vej mellem SuperBest og Søndertorv i Silkeborg. Brikken får det grønne lys i fodgængersignalet til at holde lidt længere, når du holder brikken hen til fodgængertrykket.

 

Forinden har Vej og Trafik i Silkeborg Kommune foretaget videoregistreringer af adfærden i forskellige fodgængerfelter i signalregulerede kryds af i alt 3000 fodgængere.

 

”Vi har konstateret, at der er flere, der går over for rødt. Vi tror ikke, at det er et bevidst valg, men der er for eksempel mange rollatorbrugere, der fortsætter efter midterhellen uden at kigge op, når de først er begyndt deres passage. Det skaber naturligvis nogle farlige situationer og kan potentielt føre til ulykker mellem de kørende og fodgængerne,” siger Gitte Merstrand, civilingeniør i Vej og Trafik og projektleder for ”Brug Brikken”.

 

Videoregistreringen af fodgængere har samtidig vist, at det især er krydset på Christian 8.’s Vej i krydset mellem SuperBest og Sønder Torv i Silkeborg, der er farligt for langsomme fodgængere. Samtidig er der mange sårbare fodgængere i lige præcis dette kryds.

 

Derfor er krydset valgt ud som det første sted, man kan bruge fodgængerbrikken i Silkeborg.

 

Tiltaget er en del af Silkeborg Trafiksikkerhedsby og bliver efterfølgende evalueret.

 

”Vi kigger bagefter på, hvor tit fodgængerbrikken bliver brugt, om den bliver brugt i myldretiden og om det er til gene for trafikken på vejen. Derefter tager vi stilling til, om ordningen skal fortsætte og om den måske skal udbredes til flere kryds,” fortæller Gitte Merstrand.

 

Hvis du ikke har mulighed for at komme forbi i krydset i dag, men gerne vil bruge brikken er du velkommen til at kontakte Gitte Merstrand på [email protected] Skriv i mailen dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af din baggrund for at skulle bruge brikken.

 

For flere oplysninger kontakt:

Civilingeniør og projektleder Gitte Merstrand, tlf.: 61 14 40 34, mail: [email protected]

 

Fakta:

  • Fodgængerbrikken bliver uddelt i krydset på Christian 8.’s vej i krydset mellem SuperBest og Søndertorv i Silkeborg torsdag den 9. oktober 2014 fra 10-11.30 og igen fra 12-13.00.
  • Alle borgere, der ofte bruger krydset og som har et synshandicap, bruger rollator eller af en anden grund har en væsentligt nedsat hastighed, kan få udleveret brikken (også efter eventet i morgen).
  • Silkeborg er Trafiksikkerhedsby indtil midten af 2015. I den sammenhæng gør vi en ekstra indsats for at højne trafiksikkerheden.

 

Læs også
Danmark bakker op om tysk vejafgift i 2019, som andre lande er imod

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/Langsomme-fodgaengere-faar-bedre-tid-til-at-krydse-vejen?ca=true#sthash.q0Q0zTDi.dpuf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…