Ulla Tørnæs: EU skal ikke blande sig i alt muligt, men holde sig til sine kerneområder

Venstre

Mandag og tirsdag har Den Korte Avis bragt interview med to af spidskandidaterne til europaparlamentsvalget på søndag – henholdsvis Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. I dag er turen kommet til Venstres spidskandidat Ulla Tørnæs.

 

Ulla Tørnæs har siddet i Folketinget siden 1994 og har været undervisningsminister og udviklingsminister, da Venstre og De Konservative sad i regering i nullerne. Forinden var hun i flere år Venstres politiske ordfører, og hun er tidligere landsformand for Danmarks Liberale Studerende. Det er første gang, Ulla Tørnæs stiller op til Europa-Parlamentet.

 

Som i de to foregående interview har vi spurgt Venstres spidskandidat om, hvordan hun ser på velfærdsturisme, EU-domstolens magt, afstemningen om dansk tilslutning til den europæiske patentdomstol og endelig, hvordan et ideelt EU ville se ud.

 

”EU er ikke en social union”

”Velfærdsturisme” dækker over en kritik af, at folk fra andre EU-lande for let og for hurtigt kan få adgang til danske velfærdsydelser og overførselsindkomster ved ophold i Danmark.

 

Adgangen til at få dansk børnecheck har især været kritiseret, fordi det også er muligt at modtage den, selvom børnene til en EU-arbejdstager bor i hjemlandet. Flere har dog argumenteret for, at det ville være diskriminerende ikke at give adgang til børnechecken, når folk betaler deres skat i Danmark.

 

Ulla Tørnæs siger, at hun deler kritikernes bekymring for velfærdsturisme: ”Stadigt flere EU-borgere gør krav på danske velfærdsydelser, og den udvikling skal vi være meget opmærksomme på,” understreger hun og fortsætter:

 

”For Venstre er adgangen til andre EU-landes velfærdsydelser et spørgsmål om rimelighed. EU er ikke en social union. Det handler ikke om at begrænse den fri bevægelighed, men om at udvise rettidig omhu for den danske velfærdsmodel.”

 

”Regeringen har sovet i timen”

Derfor mener Ulla Tørnæs, at arbejdstagere fra andre EU-lande skal have en vis tilknytning til det danske arbejdsmarked, inden de får ret til velfærdsydelser. Hun klandrer samtidig regeringen for ikke at have lavet en aftale med Folketingets øvrige partier med en strategi for at løse problemet med velfærdsturisme.

 

”I Venstre har vi været bekymrede over udviklingen med velfærdsturisme siden foråret 2013, hvor vi forsøgte at få en samlet løsning i den europapolitiske aftale. Men vi må konkludere, at regeringen i den grad har sovet i timen. De har lagt sig fladt ned for en henstilling fra EU-Kommissionen i stedet for at tage kampen for den danske børnecheck med dem.”

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Venstres spidskandidat afviser dog at løse problemet ved at få et nyt dansk EU-forbehold – i stedet bør man arbejde for en løsning inden for de nuværende rammer:

 

”Vi finder ikke en langsigtet og robust løsning ved at sætte os uden for døren, slå armene over kors og brokke os, som Dansk Folkeparti foreslår med deres velfærdsforbehold. Der skal konkrete og konstruktive løsninger på bordet – dem har Venstre leveret. Regeringen har bare ikke villet samarbejde,” fastslår Ulla Tørnæs.

 

EU-domstolen spiller en vigtig rolle

EU-domstolens magt har flere gange gennem årene givet anledning til kritik. Den er blandt andet blevet beskyldt for at træffe politiske domme, fordi den ifølge nogen blandt andet giver vandrende arbejdstagere flere rettigheder, end de oprindeligt var tiltænkt. Man taler om, at domstolen handler ”aktivistisk”.

 

Mange mener dog, at EU-domstolen som europæisk retsinstans er garanten for unionsborgernes rettigheder og for upartiskhed ved konflikter mellem medlemslandene. Selvom Ulla Tørnæs er kritisk over for velfærdsturisme, mener hun derfor heller ikke, at EU-domstolens magt som sådan skal stækkes. Problemerne skal løses på anden vis:

 

”EU-domstolen er klart i Danmarks interesse, fordi den sikrer, at alle lande overholder de fælles regler og aftaler. Det siger sig selv, at vi i et EU med fælles regler er nødt til at have en stærk, fælles domstolsinstans, der kan afgøre tvister,” understreger hun.

 

Anbefaler et ja til EU’s Patentdomstol

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

I forbindelse med valget til Europa-Parlamentet på søndag skal befolkningen også tage stilling til, om Danmark skal tilslutte sig den fælles EU-patentdomstol. Ulla Tørnæs anbefaler, at danskerne stemmer ja, fordi en fælles europæisk patentdomstol efter hendes mening kan mindske virksomhedernes omkostninger og unødigt bureaukrati:

 

”Der er ingen grund til at besværliggøre virksomheders vej til succes og mulighed for at skabe flere danske arbejdspladser. Med det fælles patent vil det både blive billigere for virksomheder at få patent og reducere det omfangsrige bøvl, som virksomhederne oplever i dag, når de skal søge patent i flere lande,” siger Ulla Tørnæs.

 

Hun henviser til beregninger fra EU-Kommissionen, der illustrerer, hvad det kan betyde for den enkelte virksomhed:

 

”De tørre tal taler deres eget tydelige sprog: Det koster i dag en virksomhed 240.000 kroner at erhverve et patent i alle EU-lande. Med det fælles europæiske patent kommer prisen ned på 35.000-50.000 kroner, ligesom man kun skal igennem bøvlet én gang i stedet for flere gange. Der er derfor en klar økonomisk fordel ved at være en del af patentet.”

 

EU skal holde sig til kerneområderne

Et ideelt EU – hvordan skal det så se ud? For Ulla Tørnæs indebærer det, at EU overordnet skal koncentrere sig om de opgaver, der historisk har udgjort fundamentet for det europæiske samarbejde. Det indebærer en fornuftig balance mellem, hvor meget EU skal blande sig i, og hvor meget det enkelte medlemsland selv kan bestemme, påpeger Ulla Tørnæs:

 

”EU skal holde sig til kernen – til det samarbejde, der gør os stærkere som fællesskab og som enkeltstater. Venstre vil arbejde for, at EU holder sig til de samarbejdsområder, der giver mening, som for eksempel frihandel, fællesmarked og ens forbrugerbeskyttelsesstandarder. EU skal ikke detailstyre medlemslandene og lave fælles europæiske barselsregler eller blande sig i grøntsager og skolemælk i folkeskolen.”

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Ulla Tørnæs afviser derfor som nævnt ideen om en social union eller en føderation, som også har været på tale. Det handler i stedet om, at de europæiske lande via EU skal løse fælles problemer og sikre fred, samhandel og en gunstig økonomisk udvikling. Det er hovedformålet med den europæiske union:

 

”Det ideelle EU bygger på et frivilligt, men tæt og forpligtende samarbejde mellem suveræne og demokratiske europæiske stater. EU skal koncentrere sig om grænseoverskridende og globale problemer og have effektive institutioner, der sikrer, at retten går forud for magten. Fri konkurrence og fri handel skal fremmes, den frie bevægelighed skal sikres, og EU skal være åbent for alle europæiske lande, der opfylder de politiske og økonomiske betingelser for medlemskab,” understreger spidskandidaten for Venstre Ulla Tørnæs.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…