Er vi for gavmilde i Danmark? Sådan er reglerne, hvis man bliver syg i et andet europæisk land

Planlægger du en ferie i Europa efter den 1. august i år, er der grund til at være ekstra opmærksom på sygesikring. Fra den dato gælder det gule danske sygesikringsbevis nemlig ikke længere i EU, Schweiz, Liechtenstein og Norge – de nordiske lande er dog som hovedregel undtaget (Ministeriet for sundhed og forebyggelse/patientombuddet.dk).

 

I stedet skal man som turist have det blå EU-sygesikringskort med sig, som kun giver én ret til medicinsk nødvendig behandling i det land, man er rejst til, i det omfang landets egne borgere er dækket af en offentlig sygesikring.

 

Konsekvensen kan være, at du skal levere en vis egenbetaling for den sundhedsbehandling, du modtager. Du kan også risikere, at der går lang tid, inden du modtager refusion efter hjemkomsten til Danmark, hvis du selv har måttet lægge ud for en behandling (patientombuddet.dk).

 

Endelig har der tidligere været offentlig dækning ved lægeordineret hjemtransport fra Grønland og Færøerne samt hjemtransport fra EU-lande ved dødsfald i forbindelse med ophold på under en måned. De muligheder afskaffes også, så man fremover selv skal forsikre sig eller dække udgiften, hvis uheldet er ude.

 

Ifølge et svar fra daværende sundhedsminister Astrid Krag til Folketingets sundhedsudvalg koster hjemtransport af en afdød gennemsnitligt 37.000 kroner (L102, spm.3).

 

Det er regeringen, der sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti har valgt at afskaffe den offentlige danske rejsesygesikring. Afskaffelsen af rejsesygesikringen er en del af finanslovsaftalen for 2014, og de fem partier bag finansloven forventer en besparelse på 80 millioner kroner årligt fra 2015 (DR Nyheder).

 

Du skal betale for lægehjælp i Frankrig og Tyskland

Med det blå EU-sygesikringskort ligestilles danske turister med borgerne i det EU- eller EØS-land, de holder ferie i. Det betyder som nævnt, at man risikerer selv at skulle betale for en del af de sundhedsydelser, man eventuelt får behov for:

 

”EU-sygesikringen giver dig ret til de samme ydelser og på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land” (sundhed.dk).

 

Omfanget af egenbetaling og eventuelt udlæg for sundhedsbehandling varierer, og på patientombuddets hjemmeside kan man læse om vilkårene i hvert enkelt land. Priserne er fra 2010 og 2011 og skal derfor tages med et vist forbehold.

 

Planlægger man for eksempel en ferie til Frankrig, skal man regne med at betale et udlæg på 170-190 kroner for et læge- eller speciallægebesøg – 70 % af udgiften kan refunderes. Bliver man indlagt, udgør egenbetalingen mindst 135 kroner pr. døgn.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Går turen i stedet til Tyskland, er der en egenbetaling for læge- og speciallægebesøg på omkring 75 kroner for et kvartal. Bliver man indlagt, skal man betale 75 kroner pr. dag, og oven i det er der en egenbetaling på 10 % af transportudgiften til hospitalet.

 

I lande som Spanien, Storbritannien og Polen er lægebehandling og hospitalsindlæggelse omvendt gratis mod forevisning af EU-sygesikringskortet.

 

Fornyet kraft til debat om velfærdsturisme

I et skriftligt svar til sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti oplyser daværende sundhedsminister Astrid Krag, at afskaffelsen af den offentlige danske rejsesygesikring er sket for at skaffe penge til blandt andet psykiatriske patienter og kræftramte børn:

 

”Jeg tror, at der egentlig er en grundlæggende forståelse hos den danske befolkning af, at vi som led i at løfte de grupper og prioritere de offentlige ressourcer, hvor det giver mest mening og gavn, ophæver den offentlige rejsesygesikring” (L102, spm.2).

 

Afskaffelsen af rejsesygesikringen kan imidlertid også bære ved til debatten om, hvorvidt der er balance mellem de sociale og sundhedsmæssige ydelser, danskere kan modtage i resten af EU, og de ydelser, andre EU-borgere omvendt er berettiget til ved ophold i Danmark.

 

Især de borgerlige partier er bekymrede over såkaldt velfærdsturisme, hvor EU-borgere fra lande med en lavere grad af offentligt finansierede velfærdsgoder søger mod lande som blandt andet Danmark, der har flere og bedre velfærdsydelser.

 

Meget af diskussionen har derfor handlet om, hvorvidt velfærdsturisme kan undgås, sådan som det danske velfærdssamfund er indrettet pt.

 

Den Korte Avis har for eksempel tidligere problematiseret, at studerende fra andre EU-lande uden erhvervsarbejde kan opnå fuld adgang til sundhedsbehandling i Danmark via det gule sygesikringskort, selv om de reelt kun har krav på medicinsk nødvendig behandling.

 

På den måde går den danske stat glip af refusion fra de studerendes oprindelseslande, hver gang de benytter sundhedstilbuddene i Danmark.

 

Når turister fra EU-lande benytter sig af det blå EU-sygesikringskort ved ophold i Danmark på under en måned, bliver den danske stat dog kompenseret af hjemlandet. På samme måde er det den danske stat, der dækker udgifterne for danskere, der bruger det blå EU-sygesikringskort i et andet EU- eller EØS-land.

 

Læse mere her

Du kan se mere om det blå EU-sygesikringskort og graden af dækning i de enkelte lande ved at følge disse links:

 

http://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/International_Sygesikring/Det_blaa_kort.aspx

 

https://www.borger.dk/Sider/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx?NavigationTaxonomyId=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff06135dd19

 

http://www.sum.dk/For-borgere/Sundhedsydelser%20i%20udlandet/Ophaevelse-af-den-offentlige-rejsesygesikring.aspx

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…