Engelske børn er nu i mindretal i flere engelske byer

I sidste uge kom det frem, at City of Leeds School i Leeds, Nordengland nu indfører undervisning i engelsk som andetsprog for alle skolens elever – også de ca. 15% af eleverne, der har engelsk som modersmål.

 

Dette drastiske skridt har skolen valgt at tage, fordi skolen de seneste år har oplevet en massiv tilgang af elever, som har opholdt sig i England i mindre end 4 år, og som derfor ikke har tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne tilegne sig viden og færdigheder i en normalskole. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2587873/British-school-teaches-English-FOREIGN-language-pupils-50-nationalities-pupils.html

 

Født i England men er som fremmede

Hertil kommer, at City of Leeds School i forvejen kæmper med de velkendte problemer, som næsten pr. automatik følger med indvandrertunge skoler nemlig, at selv elever med indvandrerbaggrund som er født og opvokset i England, har utilstrækkelige engelskkundskaber. Men ikke nok med det: Deres sproglige færdigheder er også utilstrækkelige, når det gælder det sprog, der tales i hjemmet.

 

På den måde bliver disse børn en slags ”dobbelt-halvsprogede”, for de kan to sprog – halvt. Det giver børnene et meget dårligt udgangspunkt i skolen. Dels fordi meget går tabt i kommunikationen mellem lærer og elev, når eleven kun forstår halvdelen af, hvad der bliver sagt, eller ikke kan forstå nuancer og betoninger.

 

Men allermest fordi der med ringe sproglige færdigheder også følger store huller i børnenes referencerammer – altså basal viden om den verden, der omgiver dem og manglende erfaring med at koble sproglige begreber på den. Det gør det meget vanskeligere for dem at lære noget, fordi de mangler de ”knager” som læreren skal hænge viden og færdigheder op på.

 

Hertil kommer, at den overvejende majoritet af disse børn også har muslimsk baggrund og rod i ghettomiljøer og parallelsamfund, der tager afstand fra vestlige, sekulære værdier og som modarbejder integration og assimilation.

 

Desperation

Lederen af City of Leeds School, Georgiana Sale fastholder, at skolen er ”…stolt af at være en multikulturel skole” som vil ”… blive ved med at hilse nye ideer velkommen, som kan være med til at skabe et støttende og opmuntrende læringsmiljø, hvor alle elever gives samme muligheder for at lære”.

 

Men det er i realiteten mere desperation end reelle muligheder i udsagnet. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2587873/British-school-teaches-English-FOREIGN-language-pupils-50-nationalities-pupils.html

 

Dramatisk stigning i antallet

For udviklingen har i realiteten allerede overhalet Georgiana Sales fine intentioner inden om, og tallene taler deres eget alarmerende sprog:

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Den stadigt stigende indvandring til England betyder, at antallet af børn, der ikke har engelsk som modersmål er steget med 54.000 det seneste år, og med 228.000 siden 2008. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10152869/More-pupils-speaking-English-as-a-second-language.html

 

Faktisk er antallet af børn, der starter i 1. klasse og som ikke har engelsk som modersmål fordoblet siden slutningen af 1990´rne.

 

Eksplosionen i tilvæksten af fremmedsprogede børn lægger et massivt pres på undervisningssystemet og de sociale myndigheder, som slet ikke kan følge med:

 

Allerede til næste år skal der skaffes plads til yderligere 250.000 børn på grund af indvandringen og de dermed øgede fødselstal.

 

Det engelske undervisningsministerium har da også udtalt, at man er bekymret, for stigningen i antallet af immigranter medfører ”en markant effekt på velfærdsydelserne”. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10152869/More-pupils-speaking-English-as-a-second-language.html

 

Et stigende antal børn har ikke engelsk som modersmål

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Ser man på de landsdækkende tal, så viser de, at antallet af børn, som ikke har engelsk som modersmål udgør 18,1% i 2014. I 2013 var tallet 17,5%.

 

Men tallene dækker over store regionale forskelle: I London, Luton og Slough udgør børn med engelsk som modersmål nu mindre end halvdelen. De indfødte britiske børn er altså kommet i undertal i deres egne byer.

 

Og helt galt ser det ud, hvis man ser på London-områder som Tower Hamlets, Newham og Westminster, hvor 70-75% af børnene ikke har engelsk som modersmål. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10152869/More-pupils-speaking-English-as-a-second-language.html

 

Med disse tal in mente, kan man med en hvis ret hævde, at Georgiana Sale og City of Leeds School er på forkant med udviklingen i England.

 

Med den hast som antallet af fremmedsprogede børn udvikler sig i England, vil det inden for en overskuelig tid være mere reglen end undtagelsen, at de engelske grundskoler tilbyder undervisning i engelsk som andetsprog.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…