En rumænsk kvinde ville have kontanthjælp – men i stedet fik hun noget helt andet, hun var meget utilfreds med

Arkivfoto fra en udsendelse om en roma-familie i Storbritannien sendt på Channel 5 april 2014

Da den 25-årige rumænske kvinde Elisabeta Dano mødte op på jobcentret i den tyske by Leipzig og krævede kontanthjælp, fik hun den besked, at det eneste, socialkontoret ville give hende og hendes femårige søn, var en enkeltbillet til Rumænien.

 

Den afgørelse var den rumænske kvinde ikke uventet særdeles utilfreds med og klagede til socialkontoret i Leipzig, som gav jobcentret medhold. Hvis hun ville have kontanthjælp, måtte hun rejste hjem til Rumænien og der henvende sig til de sociale myndigheder.

 

Klagede til EU-Kommissionen

Sagen endte med, at den 25-årige rumænske kvinde klagede til EU-Kommissionen, som gav hende medhold, hvilket medførte, at den tyske regering gik til EU-Domstolen, som i går traf afgørelse i den såkaldte ”Dano-sag”.

 

Og Domstolens konklusion er helt klar hvad angår kravet om kontanthjælp.

 

Den underkender EU-Kommissionen og giver socialkontoret i Leipzig og dermed den tyske regering medhold i, at den rumænske kvinde ikke har krav på at hæve kontanthjælp i Tyskland, da hun på intet tidspunkt har haft arbejde og heller ikke søgt arbejde.

 

Således fastslår Domstolen i sin afgørelse, at:

 

”Når varigheden af opholdet er længere end tre måneder, men kortere end fem år, som det er tilfældet i denne sag, er retten til ophold i medfør af direktivet blandt andet underlagt en betingelse om, at ikke-erhvervsaktive personer skal råde over tilstrækkelige egne midler.”

 

Der er her tale om en afgørelse, som ifølge det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel’s online udgave ligger tæt op af de nationale tyske regler.

 

Domstolen tilkendegiver da også i sin afgørelse, at EU-lovgivningen ikke forhindrer nationalstaterne i at udelukke statsborgere fra andre EU-lande fra at modtage visse kontante ydelser.

 

DF vil have kulegravet de danske regler

Læs også
To litauiske mænd troede, de bare kunne køre over den danske grænse i deres BMW – men de kendte ikke de danske toldere

I foråret kom det frem, at udbetalingen af danske børnepenge er helt ude af kontrol. Selv udlændinge bosiddende i udlandet fik udbetalt børnepenge fra den danske statskasse.

 

I 2012 blev der således udbetalt omkring 115 millioner kroner i børnepenge til knap 8.500 personer, som ikke opholdt sig i Danmark, og af dem blev de 37,2 millioner kroner udbetalt til personer, hvis oprindelsesland det ifølge en analyse fra tænketanken Kraka ikke har været muligt at opspore.

 

Selvom gårdagens afgørelse i EU-Domstolen udelukkende omhandler kontanthjælp og ikke børnepenge, som den rumænske kvinde i øvrigt modtog fra den tyske stat, vil Dansk Folkeparti i lyset af dommen nu have kulegravet de danske bistandsydelser til udlændinge.

 

Børnepengene skal undersøges

Hos Dansk Folkeparti vil retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, blandt andet have undersøgt, om EU-Domstolens afgørelse om kontanthjælp også kan føres over på en række andre ydelser til udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, men benytter EU-reglerne til velfærdsturisme.

 

”Vi vil nu bede beskæftigelsesministeren afklare, om det i lyset af dommen vil være muligt at inddrage andre områder end kontanthjælp, hvor Danmark kan nægte at udbetale ydelser til udlændinge, der ikke har optjent retten til at modtage dem,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg tænker blandt andet her på udbetalingen af børnepenge, hvor det jo i foråret viste sig, at der her var et område, der var totalt ude af kontrol. I det hele taget gælder det nu om at finde alle muligheder og udnytte enhver lille åbning, som dommen har skabt,” understreger Peter Skaarup.

Læs også
To rumænere begik 100 indbrud i Nordjylland

 

Rækkevidden af EU-Dommen skal nu vurderes

Meget tyder på, at Peter Skaarup ikke kommer til at tale for døve ører, når han ønsker at få alle muligheder undersøgt og en hver lille åbning udnyttet.

 

Samme toner lyder fra beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S). Han glæder sig over dommen og vil have dens rækkevidde undersøgt.

 

”Danmark har støttet Tyskland i sagen, fordi vi ikke mener, at man har ret til at rejse fra et EU-land til et andet alene med henblik på at blive forsørget. Derfor er vi heller ikke overrasket over udfaldet,” siger Henrik Dam Kristensen ifølge Jyllands-Posten i en kommentar og fortsætter:

 

”Selvom fagfolk nu skal nærlæse og vurdere rækkevidden af EU-Dommen, er jeg grundlæggende tilfreds med den,” understreger han.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…