Embedsmændene på rådhuset får tilskud til deres kantine og kan spise billigere end byens pensionister

collage

I Svendborg koster et pensionistmåltid 44,50 krone, men så er det også vakuumpakket og kan holde sig længe.

 

I Rådhuskantinen koster et varmt måltid mad 29 kroner, og det er til gengæld frisklavet.

 

Det kan undre, hvorfor det skal være billigere for rådhusets ansatte at fylde maverne, end for byens ældre. Rådhusets ansatte har pæne lønninger, mange ældre har kun folkepension.

 

Imidlertid er det meget almindeligt at offentlige arbejdspladser tilbyder sine ansatte mad til særligt favorable priser, en slags frynsegode vil nogen sikkert kalde det.

 

Det er naturligvis helt ok, at det er relativt billigt for de ansatte at spise i Rådhuskantinen.

 

Men det ser ud til, at det kun kan lade sig gøre, fordi kantinen får tilskud.

 

Kantinen på rådhuset i Svendborg modtager et årligt kommunalt tilskud på 100.000 kroner.

 

En borger undrer sig

Det undrer en borger i Svendborg, som har skrevet til Den Korte Avis:

 

”Hvis kantinen ikke kan løbe rundt, så må man sætte priserne op, det gør man på det private arbejdsmarked.”

 

Jens Munk (O) medlem af Svendborg byråd er enig. Han mener også, at kommunen har lavet mange fejldispositioner, man har for eksempel nedlagt plejehjems-køkkener og samtidigt bygget nye op på byens folkeskoler.

Læs også
Sådan får I en vellykket parmiddag med hjemmelavet mad

 

De opvoksende generationer skal lære at lave og spise sund mad, det er tilsyneladende ikke længere forældrenes ansvar.

 

Jens Munk så hellere, at de unge kom hen på plejehjemmet og lavede frisk mad til de ældre. Sådan en ordning kunne også skabe basis for dialog og glæde mellem generationerne.

 

Hvorfor giver kommunen tilskud til egne ansatte?

Den Korte Avis har spurgt Svendborg Kommune hvorfor man giver tilskud til Rådhuskantinens drift.

 

Allan Krogh Filtenborg afdelingsleder i Svendborg kommunes ejendomsadministration forklarer:

 

”Det er korrekt, at Svendborg rådhuskantine kun delvist er brugerfinansieret. Prisen for et måltid mad er 29 kr., som tager afsæt i råvareomkostninger og driftsmateriel. Lønomkostninger dækkes primært af budgettet.”

 

Læs også
Syltning og henkogning er stadig moderne

”Baggrunden for at lønomkostninger dækkes af budgettet er, at kantinen skal levere forplejning til møder på rådhuset og kommunens institutioner. Forplejningen er vigtig for afholdelse af møder såvel internt som med mange eksterne borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Herudover er kantinens tilbud til kommunens medarbejdere en del af kommunens personalepolitik i tråd med kantinetilbud på større private arbejdspladser.”

 

Den Korte Avis spurgte også, om man synes det er rimeligt, at der er så stor forskel på de to tilbud til byens borgere:

 

”Det er svært at sammenligne de to tilbud til medarbejderne og de ældre, da de bygger på forskellige forudsætninger.” 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…