“Det var en ny hjemmehjælper hver gang, og de kom aldrig til tiden”

Arkiv

Om privatisering, udlicitering og konkurrenceudsættelse – et eksempel fra det virkelige liv.

 

I medierne kan man opleve Jonas Dahl fra SF nærmest med alvorsdyb stemme fortælle om at der skal være tid til at trøste grædende barn i børnehaven og at der skal være fornuftige folk til at tage sig af vore ældre. Og det, mener han, kun kan ske i det offentlige system.

 

Igennem 10 år har jeg fulgt hjemmeplejen i min kommune, Frederikshavn. Da min mor som næsten 90 årig blev visiteret til hjemmepleje valgte hun som en selvfølge kommunal hjemmepleje. Der var ganske vist et par andre muligheder, idet der var dukket et par private hjemmeplejefirmaer op i kommunen, men de fleste valgte dengang den kommunale pleje.

 

Det blev indledningen til flere års frustration. En enlig person, der modtager hjemmepleje i sit hjem udvikler snart et afhængighedsforhold til de plejere, der kommer i hjemmet. Der kikkes ustandseligt på uret – ”kommer de nu til tiden?” og ”hvem kommer mon i dag?”.

 

Når man er afhængig af hjælp er det særdeles vigtigt, at plejerne kommer til tiden, at det er en af de kendte plejere. Hvis det er en ny, ved vedkommende så hvad der skal gøres?

 

”Så skal man jo til at ”opdrage” dem”, som min mor sagde med et smil.

 

Der manglede ledelse

Og perioden med den kommunale hjemmepleje var virkelig en udfordring for hende. Der kom mange rigtig gode plejere, men der var et flow af forskellige plejere, og de kom sjældent til de aftalte tidspunkter.

 

Set udefra virkede det som om ledelsen sejlede.

 

Min mor prøvede flere gange at finde ud af hvem, der ledede hendes afdeling, men det viste sig umuligt.

 

Det var ikke de enkelte plejere, der var noget galt med – de var i det store hele venlige, kompetente personer – men deres indsats hæmmedes også af en anden omstændighed, nemlig den at det hele var så regelbundet. Der var nogle bestemte ting, de måtte gøre, og nogle ting de ikke måtte. De måtte for eksempel ikke lægge et tørklæde op i overskabet i soveværelset.

Læs også
Kvinde har besøg af “hjemmehjælpen”: Men så ringer det på døren og der står hjemmehjælperen …

 

Til sidst var min mor virkelig frustreret, og da hun kom i kontakt med andre i samme situation, fandt hun ud af, at de var meget tilfredse med det private hjemmeplejefirma, de havde valgt at skifte over til.

 

Hun skiftede til et privat firma

Så efter lang betænkningstid skiftede hun over til et privat firma.

 

For min mor skete et markant løft i livskvalitet. Plejerne kom nu til tiden, det var den samme lille gruppe, der besøgte hende og pludselig følte hun, at hun igen var herre i eget hjem. Når en hjemmehjælper dukkede op, lød spørgsmålet fra denne: – Hvad kan vi så gøre for dig i dag?

 

Nøgleordene hos hjemmehjælperne var menneskelighed og hjælpsomhed. Man interesserede sig for hende, og man hjalp hende på alle måder.

 

De sidste 1½ år af sit liv var min mor efter en blodprop, som lammede hende i højre side, totalt afhængig af hjælp. Den fik hun. Ingen kunne have passet hende bedre end denne gruppe af hjemmehjælpere gjorde. Det var fantastisk, det var hjertevarmt, det var rørende. Og hun vidste hele vejen igennem, hvem der var ansvarlig for at firmaet fungerede.

 

Læs også
Tre mænd forsøgte at overfalde hjemmehjælperen, men så gjorde hun noget, der kom helt bag på dem

Derfor er der forskel

Hvorfor nu denne forskel mellem de to former for hjemmepleje. Efter min mening skyldes det to ting. Dels, at der er flere firmaer, der konkurrerer om at udbyde hjemmepleje, således at en utilfreds bruger kan skifte til et andet firma og dels, at nogen tjener penge på hjemmeplejen.

 

Jamen, er det ikke urimeligt at nogen skal tjene på privat hjemmepleje? Nej, for man får noget meget vigtigt for denne udgift! Man får en effektiv ledelse! Lederen skal sørge for at have dygtige og veluddannede medarbejdere, og han/hun skal tilrettelægge arbejdet rationelt. Sørger han/hun ikke for det, mister man kunder og dermed indtjening.

 

Koger man det ned, kan man sige, at det centrale i sagen er, hvordan ledelsen fungerer, og her må man konstatere, at den offentlige ledelse står svagt. Her er der intet tydeligt incitament til at sørge for effektivitet.

 

Vilkårene under den borgerlige regeringen

I Frederikshavn Kommune udviklede hjemmeplejen sig på den måde, at den kommunale hjemmepleje virkelig blev konkurrenceudsat. Efter VK-regeringens magtovertagelse i 2001 blev det muligt for private udbydere af hjemmeplejere at komme ind på markedet.

 

I Frederikshavn var der i 2013 6-7 private hjemmeplejefirmaer. Og interessant nok kunne man konstatere, at den kommunale hjemmeplejes andel af hjemmeplejen gradvis faldt fra ca. 100 % til omkring 50 %.

 

Læs også
Grete har oplevet lidt af hvert med hjemmehjælpen: Nogle af de unge ved ikke, hvordan man gør rent

Vilkårene under S-SF-R regeringen

Så kom S-SF-R-regeringen, og der kom nye regler på området. Det betød, at man i Frederikshavn Kommune i 2013 sendte hjemmeplejen i udbud. Og man bestemte samtidig, at man ville sætte den timebetaling, som firmaerne kunne få ned. På den måde kunne man spare penge på hjemmeplejen.

 

Samtidig bestemte man sig til at reducere antallet af firmaer, så man bagefter kun havde tre private firmaer. Det betød bl.a., at et firma med knap 300 kunder måtte lukke, og at firmaets kunder så skulle skifte plejere.

 

Det interessante er imidlertid, at man samtidig bestemte at undtage den kommunale hjemmepleje fra udbudsrunden. Det rejste naturligvis stor kritik, og der blev rejst krav om at få undersøgt, hvad den kommunale hjemmepleje egentlig kostede. Undersøgelsen blev foretaget, og det viste sig, at hvis al hjemmepleje i kommunen blev privatiseret, vil man kunne spare 8 mio. kr. Så meget dyrere var altså den kommunale hjemmepleje end den private.

 

S-SF i vores kommune

Yderligere interessant blev det, da Socialdemokraterne og SF umiddelbart før kommunevalget udmanøvrerede den siddende Venstreborgmester og lavede et kommunalt budget, der tilførte den ineffektive kommunale afdeling 30 millioner kr, mens de private udbydere intet fik. Der findes overalt i systemerne folk, der mener at al pleje m.m. kun skal foregå i det offentlige system. Ovenstående viser, at dette er en urimelig holdning.

 

Mine erfaringer fra hele forløbet er, at det vigtigste, man skal sørge for, når man ændrer et områdes struktur, er at sørge for at der er flere udbydere. Udliciterer man til et enkelt firma, risikerer man, at et offentligt monopol bare erstattes af et privat. Konkurrencen er det vigtigste!

 

Læs også
Video: En hjemmehjælper afsløres på overvågningskamera, da hun afleder en ældre, svagelig mands opmærksomhed og stjæler fra ham

Dernæst er det vigtigt, at der for ledelsen er et incitament til at udføre effektiv ledelse. Personlig finder jeg at den økonomiske motivation er den mest effektive, men man har da også set, at andre ting kan motivere ledere.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…