En rapport, der lovpriser vuggestuen, betyder, at dagplejere bliver fyret. Rapporten giver indtryk af politisk bestillingsarbejde

Foto: Colourbox

I de senere år er der sket massive fyringer af dagplejere i hele landet. Udadtil siger man, at det skyldes det faldende børnetal og forældres efterspørgsel.

 

Men de to ting hænger meget dårligt sammen, når der ikke reduceres i personalet i vuggestuerne. Så hvorfor er det kun dagplejerne, der lukkes ned?

 

Noget kunne tyde på, at den massive nedskæring hænger sammen med en rapport lavet af Professor Nabanita Datta Gupta og Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet i 2013.

 

Rapportens konklusion er, at vuggestue er markant bedre end dagpleje.

 

Rapporten indledes med følgende opsummering:

 

– Tidlig indskrivning i daginstitution reducerer problemfyldt adfærd ved skolestart

 

– Vuggestue fører til signifikant højere karakterer i fagene dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve end dagpleje (henholdsvist 0,5 og 0,3 karakterpoints)

 

– Vuggestue fører til en signifikant højere sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse end dagpleje (10 procentpoints højere sandsynlighed)

 

– De positive effekter af vuggestuerne er særlig stærke for drenge (0,6 karakterpoints højere i dansk; 0,4 i matematik; 17 procentpoints højere sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse)

 

– De positive effekter af vuggestuerne er særlig stærke for børn, hvis mødre har relativt lav uddannelse (0,7 karakterpoints højere i dansk; 0,4 i matematik; 18 procentpoints højere sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse)”

 

Læs også
Skolen tog et stort skridt og forbød eleverne at have mobiltelefoner – først rasede de, men så skete noget helt fantastisk

(http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-9C4BWM/$file/vuggestuerapport_2013.pdf)

 

Rapporten giver mistanke om en skjult politisk dagsorden

Ser man nærmere på rapporten, virker det, som om den er styret af bestemte politiske præmisser. Nærmere bestemt ønsket om helt at fjerne dagplejen som pasningstilbud.

 

For det første er rapporten både bestilt og finansieret af BUPL, børne og ungdomspædagogernes landsforbund, hvilket kan så tvivl om resultaternes uvildighed.

 

For det andet tager rapporten udgangspunkt i data, der er mere end ti år gamle, det må de nødvendigvis være, da man må gå i skole i mindst 9 år for at kunne gå til afgangseksamen.

 

Man har heller ikke beskæftiget sig med, at dagplejere i dag laver akkurat den samme dokumentation og læreplaner som pædagogerne gør i vuggestuen.

 

For det tredje har de samme to forskere lavet en lignende rapport i 2010, der bygger på Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse. Denne rapport konkluderer, at der slet ikke er nogen forskel på, om børnene har været passet i vuggestue eller i dagpleje:

Læs også
Far og mor skal holde vinterferie derhjemme – men Emma skal ikke være med

 

“Vi finder ingen stærke beviser for, at en type ikke-forældre-pasning er bedre end den anden. Børn i førskole (vuggestue) fra en tidlig alder, klarer sig ligeså godt som børn, der bliver passet i mindre, ikke center baserede (dagpleje), når man ser på akademiske præstationer.”

 

(http://www.cser.dk/fileadmin/www.cser.dk/Samlet_simonsen.pdf)

 

Det ser ud til, at de to forskere er kommet til meget forskellige konklusioner afhængig af, hvem der har finansieret de to rapporter. Og de inddrager end ikke deres egne konklusioner om ingen forskel mellem vuggestue og dagpleje fra 2010 i BUPL- rapporten fra 2013, selvom de skriver at:

 

“Formålet med indeværende rapport er at præsentere ny forskning og samtidig skabe overblik over eksisterende viden om effekter af forskellige former for børnepasning.”

 

Andre forskerne: Vuggestue er ikke bedre end dagpleje

To uvildige forskere har kigget nærmere på BUPL-rapporten. De stiller sig uforstående overfor de valg, der ligger til grund for resultaterne. Det skriver de i kronikken: ”Vuggestue vs. dagpleje – en tvivlsom analyse”. De to forskere, Peter Allerup, Aarhus Universitet og Niels Glavind, Bureau 2000, mener, at man på landsplan er godt i gang med at fjerne dagplejen:

 

Læs også
Narkohandleren havde sendt sin søn på 3 år i børnehave, da han opdagede en frygtelig fejltagelse

“Der sker en omlægning af dagplejepladser til pladser i daginstitutioner. I perioden 2007 steg antallet af 0-2 årige i vuggestuer/vuggestuegrupper således fra 62.514 til 73.694 børn. Omvendt faldt antallet af 0-2 årige i dagpleje fra 65.495 til 46.284 børn. Denne udvikling synes at fortsætte.”

 

“I flere kommuner henviser man bl.a. til, at forskningen viser, at daginstitutioner er bedst for børnene. Denne opfattelse har fået vind i sejlene med en analyse gennemført af to professorer fra Aarhus Universitet, Nabanita Datta Gupta og Marianne Simonsen, hvis konklusion er, at børn der har gået i vuggestue klarer sig bedre senere i skolen end børn, der har gået i dagpleje,”” skriver de i kronikken og konkluderer:

 

“Efter at have studeret den endelige rapport nærmere og haft en mindre korrespondance med de to forskere, er det vores opfattelse, at analysen har så mange svagheder, at der ikke er statistisk belæg for dens konklusioner. Diskussionen afspores, hvis man bare påstår, at den ene pasningsform er bedre end den anden. Og det bliver faktisk værre, når der ikke er belæg for at sige det – som det er tilfældet med Datta Gupta og Simonsens rapport.” (Se hele Peter Allerup og Niels Galvinds kronik :https://www.lfs.dk/9779)

 

Konsekvenser

Det har både økonomiske og menneskelige konsekvenser at følge forskernes resultater. Vuggestuen er dyrere for kommunen end dagplejen. Det betyder, at normeringen i vuggestuer bliver dårligere. Man har ikke sjældent hørt historier om en pædagog alene til ti børn i vuggestuen med meget frustrerede forældre til følge. Mange dagplejere har til sammenligning 4-5 børn.

 

Fordelingen i Odense har flyttet sig. Tidligere blev 60 procent af børnene passet i dagpleje, imens 40 procent gik i vuggestue. I dag er fordelingen 50 procent af hver. Umiddelbart kan det lyde fair, men økonomisk er det helt gak, når man kan nå helt derud, hvor normeringen er 1-10 i vuggestuen.

 

I Odense har de røde og BUPL afvist at lave fordelingen tilbage til 60-40 procent med henvisning til BUPL-rapporten fra 2013, selvom forslaget ville give 4 mio. kr tilbage til vuggestuen til en bedre normering.

Læs også
Der er en stor angst for forældre, at børn græder. Derfor gør man alt for at undgå det – og svigter i virkeligheden børnene

 

<M2.jpg>

 

Denne beslutning er baseret på en yderst tvivlsom evidens, som giver mistanke om en skjult politisk dagsorden.

 

Desværre er der ikke villighed til at stoppe denne udvikling. Og vi risikerer, at der om få år ikke længere vil findes et pasningstilbud, der hedder dagpleje. Så vil alle børn skulle gå i vuggestue.

 

Man kan ikke læse sig til at være omsorgsfuld og kærlig, det ligger i ens natur og ikke i et studie. Desværre er disse kompetencer ikke gyldige, det eneste der tæller er et eksamensbevis og en rapport, så kan man være kold som is, uden at det har en betydning for andre end børnene.

 

Pernille Bendixen er dagplejer og byrådsmedlem i Odense Kommune for Dansk Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…