Den spanske syges ofre

British red Cross
Udskriv

Efter artiklen i Den korte Avis den 12. august, om den spanske syges hærgen i Skagen kom der en mail fra Grethe Brønnum, Skagen: Mine biologiske bedsteforældre døde af den spanske syge. Er der oplysninger om dem?

 

Den spanske syge tog Grethe Brønnums bedsteforældre

Det var der: Vendsyssel Tidende i oktober 1918: ”Lørdagen bragte desværre to nye dødsfald, atter blandt yngre kvinder. Det var maler Chr. Brinchs hustru og fisker Lars Lønstrups hustru, der i en alder af henholdsvis 35 og 31 år reves bort. Førstnævnte havde ikke noget stærkt helbred i forvejen, og den strenge sygdom havde derfor et let bytte. I hjemmene er der begge steder to småpiger i 6-8 års alderen. ”

 

Dagen efter skrev avisen: ” Søndag bragte også sit dødsfald, og denne gang et overordentlig sørgeligt og vemodigt. Det var maler Chr. Brinch, der bukkede under for sygdommen. Dagen i forvejen var hans hustru, som meddelt, død. Brinch, der var en dygtig og stilfærdig håndværker, blev kun 33 år gl.”

 

To småbørn stod pludselig uden forældre

Grethe Brønnum kunne nu fortælle videre på historien: – Min mor var den yngste af de to småbørn, der pludselig stod uden forældre.  Dengang var der ingen sociale myndigheder, der kunne gå ind og hjælpe. Der var et par ældre brødre, som var store nok til at klare sig selv, men ikke store nok til tage vare på to små piger. Så i begyndelsen efter forældrenes død, blev min mor og hendes søster passet af naboen sammen med deres børn, hvor især den ældste datter, Bertha, tog sig af de små forældreløse.

 

Børnene adopteres af et barnløst par

Samtidig havde situationen sat tanker i gang hos behjertede folk. Fisker Niels Thomsen Støtt og hans kone Maren, som ikke havde børn selv, overvejede om de skulle adoptere pigerne. Og for Maren Støtt var sagen klar: Hvis der skulle adopteres, skulle det være begge pigerne. Og sådan blev det.

Læs også
Sass Larsens vil sammenlægge DSB og Banedanmark – et godt forslag, der styrker den nationale sammenhængskraft

 

Marie og Ragna – de to små piger – fandt et blivende hjem hos Maren og Niels Thomsen Støtt.   De blev de bedste forældre, man kunne tænke sig. Støttfamilien havde nogle år tidligere bygget hus på Spliidsvej i Skagen , og her voksede pigerne op i varmt og dejligt hjem.

 

Fisker-hjemmet blev også hjemstavn for Ragnas datter Grethe

Grethe Brønnum: ”Dette hus – Spliidsvej 2 – blev også en del af min barndom, for desværre døde min mor, Ragna, som var den yngste af de to piger, da jeg selv kun var 10 år, men mine bedsteforældre tog sig kærligt af mig. Min mors tidlige død betød også, at hele historien om mine biologiske bedsteforældres død har stået lidt i tåge for mig, så jeg er meget glad for at kunne udbygge historien.

 

Niels Thomsen Støtt var en højt respekteret skagbo, der, indtil sygdom satte en stopper for det, var fisker og medlem af Skagen Fiskeriforenings bestyrelse, desuden afholdsmand og i en periode medlem af Skagen Byråd.

 

Mens der endnu var idyl. Her ses familien Brink yderst til højre med barnevognen. Det er den lille Ragna, der ligger i vognen. Marie, den ældste ses midt i børneflokken med et kryds på maven. Det vides ikke, hvem de andre er.

Læs også
LOGAN LUCKY: ny film af den geniale Soderbergh – med mange stjerneskuespillere men få kalorier

 

Småpigerne Marie og Ragna var 6½ og 5 år, da deres forældre døde af  den spanske syge.

 

Grethe Brønnum står her foran gravstenen for sine bedsteforældre, Christian G.M. og Marthine Brink, der døde af den spanske syge. Gravstenen står endnu på Skagen Kirkegård.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ