Danmark sakker bagud i den nukleare forskning

Den 21. august 2014 var jeg til møde hos Thor Energy A/S i Oslo, der udvikler thorium brændsel til kerne-kraftværker. Thorium er stabil energi til en verden, der forventes at fordoble sit energibehov i de kommende år. Modsat Norge er Danmark gået i stå, hvad angår nuklear forskning.

 

Niels Bohr må vende sig i graven

21. august 1945 var professor Niels Bohr på forsiden af Billed Bladet, og inde i bladet var der to sider om den berømte dansker, der i 1930’erne satte København på verdenskortet som centrum for fysikforskning og udvikling af atomenergi. Niels Bohr sagde om atomenergien, at det var en flamme lånt fra solens indre – med uudtømmelig energi, som verden havde brug for til fredelige formål.

 

Niels Bohr startede det nukleare forskningscenter på Risø i 1955, hvor han fortsatte sit arbejde, men efter hans død i 1962 og folketingsbeslutningen om nul A-kraft i Danmark i 1985, blev Risø ændret fra forskning i atomenergi til forskning i alternativ energi, bl.a. vindmøller. Jeg må tilslutte mig Thomas Grønlund Nielsen’s titel på sin bog: Niels Bohr må vende sig i sin grav.Samtidig med Risø hjalp Niels Bohr med at oprette det nukleare forskningscenter i Studsvik i Sverige, som ikke blev lukket som Risø men i stedet udvidede og nu har over 1000 ansatte på verdensplan.

 

Norge fører an

I Norge oprettede man i 1958 en forsøgsreaktor ved Halden syd for Oslo, og denne har kørt siden og inkluderer nu udvikling af thorium. Norge tænker langsigtet og globalt og har mere energi i landets thoriumressourser end i olien. Den norske regering støtter udvikling af thorium for at skaffe stabil energi for fremtiden med supplement af ustabil og varierende energi fra sol og vind.

 

For eksempel har norske SCATEC grundlagt af Alf Bjørseth i 1987 bl.a. udviklet solenergi med et stort solcelleanlæg i Sydafrika. SCATEC har teknologi til at udskille sjældne jordarter, forskning til at fødevarer kan holde længere o.a.

 

Da Alf Bjørseth mente, at verden havde brug for stabil og konstant driftsikker energi, var kernekraft en realistisk mulighed, især hvis man kunne eliminere de affaldsproblemer, der var med uran. Norge har 4% af verdens thorium ressourcer, og SCATEC oprettede i 2005 Thor Energy A/S, der udvikler et thorium brændsel, som vil kunne indsættes i eksisterende kernekraftværker. Jeg mødte Thor Energy’s direktør Øystein Asphjell ved en thorium konference i Geneve i oktober 2013 og spurgte om muligheden for at besøge firmaet i Oslo.

 

På besøg i Norge

Den 21. august 2014 mødte otte interesserede danskere op hos Thor Energy’s hovedafdeling i Oslo, hvor Øystein Asphjell og hans kommunikationschef Sven Røst fortalte om deres forskning og udvikling af thorium – en energitype, der kan gøre verden renere. Affaldet fra thorium brændslet kan genbruges, og man arbejder på at nå til et zero new long lived waste. (intet nyt ’langtids’ affald!)

 

Brændselspiller med thorium. Foto: thorenergy.no

 

Thor Energy A/S samarbejder med firmaer i Finland (Fortum), Sverige (Vattenfall), USA (Westinghouse), England (National Nuclear Laboratory), EU (itu), Sydafrika (Statoil-Steenkampskraal) o.a. og vil gerne inkludere en partner i Danmark – det kan være et firma eller universitet. Vi samarbejder i forvejen ved at sælge billig overskudsvindkraft til Norge, som sælger dyr energi til os, når vinden ikke blæser i Danmark!

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

 

Der burde være et forskningssamarbejde om thorium mellem Norge og Danmark, inkl. Grønland med de store thoriumressourcer.

 

Danmark er bagud

Thor Energy’s tidshorisont er at kunne arbejde kommercielt fra 2017-20. Indien regner med en thorium reaktor i 2016 og planlægger i alt femkraftværker med thorium som brændsel. Kina anvender en model med smeltet salt (MSR = Molten Salt Reactor) og håber at kunne have en thorium reaktor klar i 2020. Thorium vil blive både billig og rigelig, og USA vil sikkert komme på banen, da den kinesiske reaktor model er inspireret af Alvin Weinbergs forskning fra 1960’ernes USA. (Den blev stoppet i 1973 af præsident Nixon, for thorium kunne ikke bruges til bomber!)

 

Polen planlægger mindst 2 atomkraftværker, hvor den første i Zarnowiec forventes at producere CO2 neutral el i 2021. Modsat lukker Tyskland deres atomkraftværker, hvilket vil øge forbruget af brunkul – det mest beskidte fossile brændstof, der kan sende kulstøv op over Danmark!

 

Niels Bohrs drøm om dansk atomenergi til fredelige formål døde med ham, men efter 50 års stilstand i dansk nuklear forskning er der nu mulighed for, at et dansk konsortium kan indlede et samarbejde med norske Thor Energy A/S, så Danmark igen kan være med i den nukleare forskning.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

 

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft

PS: Det var et meget inspirerende og informativt besøg hos Thor Energy A/S i Oslo, og forhåbentlig vil flere i Danmark blive mere positive overfor kernekraft, som vi ikke kan klare os uden,  hvis vi vil redde miljø og klima. Læs mere om thorium på firmaets hjemmeside: www.thorenergy.no

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…