Asylpolitikken drejer sig om det danske samfunds overlevelse

Collage

Skal man forstå venstreorienterede journalister i tv og andre medier, bør Danmark tage imod alle asylansøgere, der kommer fra krigshærgede områder.

 

De lider nød, og så er det vores forpligtelse at tage imod dem. Sådan formulerer man sagen i al sin enkelhed.

 

Det samme gør mange venstreorienterede og radikale politikere.

 

Fra disse kredse hører man til gengæld aldrig overvejelser om, hvad der sker med det danske samfund, hvis man gør, som de siger.

 

Et opsplittet og konfliktfyldt samfund

Presset fra mennesker, der gerne vil have asyl i Danmark, er enormt. Verden er fyldt med konflikter. Moderne transportmidler og medier sender folk af sted mod Danmark fra meget fjerne lande. Menneskesmuglerne har skabt en velorganiseret global industri.

 

I øjeblikket er det Syrien, der skaber det store pres. Men andre konfliktramte områder vil gøre det samme. Og med Syrien-konflikten sker der en voldsom udvidelse af, hvem der skal opfattes som flygtninge – også i Danmark.

 

Nu kræves det ikke længere, at man skal kunne dokumentere, at man er personligt forfulgt. Det er nok, at man kan henvise til, at man kommer fra et krigsramt område. Takket være Menneskerettighedsdomstolen og det danske flygtningenævn.

 

Dermed antager asyltilstrømningen til Danmark et omfang, der har vidtrækkende konsekvenser for det danske samfund.

 

Eller sagt på en anden måde:

 

Danmark kan ikke modtage asylansøgere i en størrelsesorden som den, vi ser i øjeblikket, eller mere, uden at fundamentale kvaliteter ved det danske samfund går tabt. Det vil skabe et langt mere opsplittet og konfliktfyldt samfund. Og i øvrigt koste mange penge.

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

 

Asylpolitikken drejer sig om det danske samfunds overlevelse.

 

Godheden kommer ikke fra hjertet, men fra konventionerne

Men det vil de politisk korrekte ikke tale om. De vil ikke være dem, der sætter grænser for, hvor mange der kan komme hertil. Hvis de er politikere, kan de dog blive presset til det af vælgerne, sådan som man ser det med regeringen i øjeblikket (selv De Radikale). Men ellers: nej.

 

De vil ikke tale om det, fordi det ville ødelægge deres egen selvforståelse som særlig gode mennesker. Gode mennesker i den venstreorienterede udgave siger aldrig nej til en asylansøger.

 

Tilsyneladende slår det aldrig disse mennesker, at deres godhed er lidt speciel.

 

Tag nu verdens over 1 milliard mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen. De fleste af dem lider langt mere nød end størsteparten af de syriske asylansøgere, der kommer hertil i øjeblikket.

 

Læs også
20.000 bevæbnede migranter står klar til at storme grænse for at komme til blandt andet Danmark

Hvorfor inviterer de gode ikke disse stakkels mennesker til at komme til Danmark?

 

Sagen er, at godheden følger et bestemt system. Den er hængt op på nogle bestemte konventioner og menneskerettigheder, som er blevet til for lang tid siden.

 

Og da de dybt fattige mennesker ikke er omfattet af disse konventioner, så er de heller ikke omfattet af den gode vilje til at tage imod dem i Danmark.

 

Til gengæld vil man tage imod en masse mennesker, som ikke er specielt forfulgte eller nødlidende – som for eksempel en hel del af syrerne. For sådan bliver konventionerne nu engang fortolket.

 

For at stille det lidt skrapt op: Godheden kommer ikke fra hjertet, den kommer fra konventionerne.

 

Politiserende dommere

De politisk korrekte ved godt, at man ikke bare kan lade verdens fattige komme til Danmark. For så ville det danske samfund bryde sammen.

Læs også
Svindelsagerne mod Britta Nielsen, store virksomheder og Asmaas mand undergraver tilliden i det danske samfund

Men når konventionerne og Menneskerettighedsdomstolen er involveret, lader man, som om den slags overvejelser slet ikke kan komme på tale.

 

Når konventionerne siger det, må man være ubetinget god og ikke tænke på, hvad ens eget samfund kan klare. Også selv om konventionerne i dag bygger på nogle overordentligt politiserende dommeres udlægninger.

 

Vi skal ikke lade os låse af konventionerne

Vi kan i Danmark ikke tage alle verdens problemer på os. Vi skal være hjælpsomme og parate til at yde noget i forhold til verdens svageste. Men der er en grænse.

 

Vi skal ikke lytte til de politisk korrekte fantaster, der vil se bort fra, hvad der kræves, for at det danske samfund kan forblive et samfund af den type, som vi kender og værdsætter.

 

Det gør de danske vælgere da heller ikke. De fleste danskere er hjælpsomme mennesker, men de vil ikke sætte deres nuværende samfund over styr.

 

En ændring af dansk asylpolitik er nødvendig, hvis vi skal undgå uoverskuelige problemer i fremtiden. Debatten om disse ændringer må føres frit – sådan at man ikke på forhånd udelukker løsninger, der strider mod de nuværende fortolkninger af konventionerne.

Læs også
Iran bruger hæmningsløst dansk territorium til en intern muslimsk magtkamp, som den danske regering ikke formår at stoppe

 

Nødvendige ændringer

Der er brug for at stramme asylbegrebet, sådan at man igen skal være personligt forfulgt for at kunne få asyl. Eksemplet Syrien viser, hvor meget asylstrømmen kommer ud af kontrol, hvis det er nok, at man kommer fra et krigsplaget område.

 

Der er brug for en stærkere indsats for at afsløre de fabrikerede flygtningehistorier, som menneskesmuglere producerer på samlebånd. Skrappere dokumentationskrav.

 

Der kan være brug for at anvende kvoter for, hvor mange flygtninge man tager imod – midlertidige eller permanente.

 

Der kan være brug for at etablere danske lejre, der kan tage imod flygtninge i deres nærområder – sådan som Dansk Folkeparti netop har foreslået.

 

Tiltage som disse udelukker ikke hinanden. De kan supplere hinanden.

 

Læs også
Så galt kan det gå, når medierne går amok i politisk korrekthed

Handling er nødvendig. Asylpolitikken drejer sig om det danske samfunds overlevelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…