Ældres beskæftigelse slår rekord

De seneste fem år er andelen af ældre mellem 59 og 65 år, der er i job, vokset med 20 procent. For dem under 60 år går det den modsatte vej. Her er andelen, der i beskæftigelse, faldet med 10 procent.

Nytårstalen

“Det støder mig, når jeg hører en 60-årig omtalt som gammel på en arbejdsplads,” sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin nytårstale og mente, at “det er heller ikke klogt, hvis der er arbejdspladser, som per automatik skiller sig af med de erfarne”.

 

Men nye tal viser, at de ældre aldrig har siddet så sikkert i sadlen på arbejdsmarkedet som nu. Mens Danmark siden 2008 har mistet 170.000 private arbejdspladser, og beskæftigelsen er faldet markant for dem under 60 år, så er andelen af 60-64-årige i job steget med 20 procent. Således var 37,3 procent af de ældre i job i 2008 – nu er det 46,4 procent, hvilket er rekord i nyere tid. Det viser de seneste tal fra OECD.

 

 

Ændring i mentalitet står bag 

Professor og velfærdsforsker Peder J. Pedersen fra Aarhus Universitet har forsket meget i ældre på arbejdsmarkedet. Han mener, at udviklingen er så markant og vedvarende, at der også må ligge en ændring i mentalitet og holdning bag.

 

“De, der bliver ældre og kommer i aldersgruppen 60 til 64 år, de er i dag langt bedre uddannede og langt sundere, end de var tidligere. Og hvorfor så trække sig tilbage? Hvornår opfatter vi os selv og andre som gamle og modne til at forlade arbejdsmarkedet? Svaret på det spørgsmål har ændret sig meget de senere år, tror jeg. Det er én af grundene til, at andelen af ældre i beskæftigelse stiger så markant,” siger han.

 

Han peger på, at dels bliver der færre af dem, der går på efterløn, dels arbejder dem på efterløn i højere grad ved siden af.

 

“Og også på efterspørgselsiden sker der noget. For 10-20 år siden var der måske en tendens til, at når en arbejdsgiver skulle afskedige, så gjorde han det fra toppen af aldersskalaen, fordi der var et betydeligt spænd i uddannelsesniveau og helbred mellem f.eks. en 62-årige og en 35-årig. Det spænd er blevet langt, langt mindre i dag. Derfor klarer de ældre sig så godt,” siger han.

Myte at ældre ikke er attraktive

Peder J. Pedersen gør opmærksom på, at det stadig er sådan, at hvis en ældre tæt på efterlønsalderen mister jobbet, så er han længere tid om at finde et nyt, eller han giver op og går på efterløn.

 

“Derfor opstår den myte i befollkningen, at ældre ikke er attraktive på arbejdsmarkedet. Men det må siges at være en myte, for ældres risiko for at blive fyret er væsentligt meget mindre end yngres, og deres beskæftigelse stiger jo markant, mens den falder for andres vedkommende,” siger han.

Læs også
Partierne forhandler om tidligere pension til nedslidte – samtidig er antallet af pensionister i fuld beskæftigelse steget til det dobbelte

 

I samme periode som ældres beskæftigelsesandel er steget med 20 procent, er beskæftigelsesandelen faldet med 10 procent for dem under 60 år.

 

 

Seniorkonsulent Peter Halkjær fra Ældre Sagen finder udviklingen glædelig og bemærkelsesværdig.

 

“Set i lyset af, at der blandt de 15-59-årige er en ledighedseffekt initieret af finanskrisen tilbage i 2008, er det klart bemærkelsesværdigt, at ikke alene beskæftigelsesfrekvensen for de 60- 64-årige, men også for de 65-69-årige er fortsat opad i et raskt tempo i samme periode,” siger han.

Ældre tager ikke job fra yngre

Han mener, at det vil ødelægge dynamikken på arbejdsmarkedet og gå ud over væksten i samfundet, hvis man bremser den øgede beskæftigelsesandel for ældre fordi man, efter hans mening, fejlagtigt tror, at det er ældre, der “tager” job fra de yngre.

 

“Hvis antallet af job var konstant, og hvis man ved at smide nogen ud kunne gøre plads for andre, ville det give mening. Men sådan virker arbejdsmarkedet bare ikke. Beskæftigelsen er en dynamisk størrelse, som blandt andet også er påvirket af arbejdsudbuddet,” siger han.

Læs også
Hun stjal millioner i satspuljen, som blandt andet blev taget fra pensionisterne – nu vil Dansk Folkeparti lade pensionisterne beholde deres penge

 

Flere ældre på arbejdsmarkedet handler ifølge Peter Halkjær også om at sikre en holdbar samfundsøkonomisk balance, fordi demografien fremadrettet trækker i retning af en faldende arbejdsstyrke, hvis ikke tilbagetrækningsalderen stiger.

 

“Derfor er der set fra Ældre Sagens synsvinkel rigtig god grund til at glæde sig over, at flere og flere seniorer overhaler tilbagetrækningsreformen indenom. Ifølge vores seneste undersøgelse, er der udsigt til, at udviklingen fortsætter i opadgående retning så længe arbejdsgiverne fortsætter med at efterspørge gruppens ressourcer,” siger han.

Markant langsigtet fremgang for ældre

Den positive udvikling for de de ældste er ikke kun opstået siden finanskrisen. Siden 1997 er beskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige steget med 17 procentpoint og 12 procentpoint for de 55-59-årige, mens den i samme periode er faldet for de 30-49-årige.

 

 

 

www.agenda.dk

 

Læs også
Peter Skaarup: “Rygterne om mangel på arbejdskraft er stærkt overdrevet” – antallet af ledige danskere er stigende
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…