Vi har skabt en Generation Dum

colourbox

Produktivitetskommissionen har i en delrapport konkluderet, at Danmark spilder en stor del af de mere end 100 milliarder kr., som vi årligt bruger på vores uddannelsessystem. Flere undersøgelser viser, at vi uddannelsesmæssigt klarer os meget dårligere end lande, som vi ellers gerne vil sammenligne os med.

 

Det er jo ikke fordi, der er politisk uenighed om, at uddannelse er væsentlig for Danmark, eller fordi vi mangler erfaring på området. Så hvad er gået galt i det danske uddannelsessystem?

 

Kan ikke regne

Jeg har gennem mere end 25 år undervist mange tusind studerende i fysik på universitetsniveau, blandt andet på uddannelserne i fødevarevidenskab og veterinærmedicin (dyrlæge). I de seneste år har jeg mødt flere og flere studerende uden helt basale færdigheder, som de burde have lært i folkeskolen.

 

Problemerne, som fremgår tydeligt af de studerendes eksamensbesvarelser, drejer sig om både dansk og regning.

 

Veterinærstuderende skal kunne regne på et vist niveau. Men halvdelen af nutidens veterinærstuderende kan for eksempel ikke udregne, at førprisen på en vare var 200 kr., hvis de får oplyst, at varen med 20 procent rabat fratrukket koster 160 kr.

 

Halvdelen af de studerende ved ikke, at 1 litersvarer til 1000 cm3, og mindst samme andel kan ikke løse en enkel ligning med 1 ubekendt eller huske simple regneregler for brøker. Således viste en DR2-dokumentar for nylig, at 93 procent af et hold nyoptagne veterinærstuderende svarede forkert på opgaven: Udregn 1/2 : 2/5.

 

Og de synes ikke engang, at det gør noget

Hvad værre er: Kun hver fjerde af de nye studerende på samme naturvidenskabelige uddannelse syntes, at det var væsentligt at have styr på de fundamentale regneregler. Så den er også gal med motivationen hos de studerende.

 

Uden forståelse for tal og simple regneregler er det umuligt for en veterinærstuderende at lære de fysiske lovmæssigheder, som ligger til grund for de biologiske mekanismer, veterinærstudiet egentlig drejer sig om.

 

Naturligvis kan den studerende lære at lægge en forbinding eller give en vaccination, men den grundlæggende forståelse af fysikken og biologien vil altid mangle, hvis den ikke opnås i løbet af studietiden. Tilsvarende for de andre naturvidenskabelige uddannelser, hvor fysik indgår som et grundfag.

 

Læs også
Mange unge er på vej til eksamen: Her er 10 gode studietips

Desværre fører de studerendes uvidenhed kombineret med et politiske ønske om at få dem hurtigere igennem studiet til, at omfanget af flere af grundfagene er blevet reduceret på mange uddannelser. Man forsøger at kurere en sygdom ved at slå termometeret i stykker.

 

Overdreven selvtillid – mangel på arbejdsmoral og selvkritik

Der er nok flere årsager til de studerendes uddannelsesmæssige problemer.

 

For det første har forældrene udstyret deres børn med selvtillid til overflod, på bekostning af arbejdsmoral og selvkritik.

 

Ifølge Universitetsavisen bruger en fuldtidsstuderende i Danmark i gennemsnit kun 28 timer om ugen på sit studium. Og mangel på selvkritik er et af de narcissistiske træk, som karakteriserer flere og flere unge, som bemærket for nylig i Time Magazine.

 

Min egen erfaring er også, at mange studerende møder uforberedte op til undervisningen, arbejder mindre end de burde i forhold til fagets størrelse og efterfølgende slet ikke forstår, hvis de dumper eksamen.

 

Jeg har fået utallige mails fra studerende, som var ”chokerede” over at være dumpet og følte sig meget uretfærdigt behandlet, til trods for at de samme studerende stort set intet rigtigt havde præsteret ved eksamen. Selvtillid er godt, men mangel på selvkritik er ikke, og selvbedrag er slet ikke.

Læs også
Sinem Saritas er blevet læge sammen med 110 andre – hun fik den højeste karakter

 

Foragt for reel viden

For det andet har folkeskolen de seneste årtier nedprioriteret aktiviteter, som kunne betegnes med de grimme ord “udenadslære” eller “terperi”, til trods for at begge dele er vigtige for børnenes læring. Derfor glemmer selv de kvikke elever reglerne for brøk- eller procentregning.

 

Men paratviden/udenadslære er nødvendig: alle ved, at man ikke kan færdes i trafikken, hvis man kun “ved, hvor man kan slå færdselsreglerne op”. Og alle ved, at inden for sport er grundtræning/terperi nødvendig – ingen løber maraton eller 100 meterpå en fornuftig tid uden mange kilometer på landevejen eller mange timer i træningslokalet.

 

Endelig har den digitale tidsalder via internettet betydet, at de unge spilder deres tid på at indhente overfladisk information og spejle sig i deres jævnaldrende gennem udveksling af ligegyldigheder på for eksempel Facebook, i stedet for at tilegne sig viden om litteratur, geografi, historie etc.

 

Næste generation bliver endnu værre

Dette problem, som professor Mark Bauerlein har behandlet i sin bog, ”The Dumbest Generation”, forstærker de narcissistiske og egocentriske træk hos de unge og medfører en indsnævret åndelig horisont.

 

Desværre vil de færreste politikere erkende, at der er et problem med det faglige niveau på flere universitetsuddannelser, eller i det mindste undersøge sagen.

Læs også
De unge vil ikke uddannes til arbejdsløshed: Nu bliver de hurtigere færdige, og flere vælger naturvidenskab

 

Vi har brugt flere penge end tidligere på uddannelsessystemet i Danmark i forventningen om at få dygtige unge mennesker, og regeringen ønsker, at den næste generation bliver den bedste uddannede nogensinde.

 

I stedet har vi fået ”Generation Dum”, for at bruge Bauerleins bramfri udtryk, samt udsigten til, at næste generation bliver endnu værre.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…