Ældre mand i chok: Følte sig truet af arrogant kommune

Forleden hørte jeg Helle Thorning Schmidts nytårstale. Den var fyldt med udtryk som ”Tryg alderdom er en af velfærdssamfundets største bedrifter” og at en” tryg og god ældreomsorg, det er noget vi bestemmer”. Samtidig berettede HTS om offentlig ansatte, som satte en ære i at behandle mennesker ordentligt. Det satte mine oplevelser denne formiddag i relief.

 

Standardopkrævning uden afsender

Før jul var jeg på besøg hos en ulykkelig, gammel mand.

 

Han havde fået en betalingsmeddelelse fra Odsherred Kommune. Den var meget summarisk og meddelte, at der ikke ville blive udbetalt noget pensionsbeløb for december måned. I stedet skulle indbetales kr. 14.613,87 med en bemærkning om, at der vil komme nærmere besked om, hvordan det skyldige beløb skulle indbetales. Der var ikke tale om modregning.

 

Det  var en opgørelse over de kr. 14.600, som tilsyneladende var de beløb, der skulle betales til plejehjemmet siden indflytningen, men beløbene var ikke opgjort pr. indflytningsdag. Der var ingen medfølgende forklaring.  Kun en standardbesked om, at ”hvis du ønsker flere oplysninger om dine rettigheder og pligter som pensionist, er du velkommen til at kontakte ODSHERRED KOMMUNE eller Udbetaling Danmark.” Brevetvar underskrevet ”Pensionsafsnit ” – uden navn.

 

Den nærmere besked, der var kommet efterfølgende var en faktura på beløbet med sidste rettidige betalingsdato 24. december.  Glædelig jul!

 

Utryghed og trusler

Den gamle mand var ulykkelig.

 

Han forstod  ikke brevene, og han var bange for, at der ikke var penge nok på hans konto.

 

Han havde nemlig også fået et brev fra Udbetaling Danmark: ”Vi skriver til dig, fordi du skal betale penge tilbage”, men ikke et ord om, hvorfor.  Og så kommer truslen: ”Betaler du for sent, bliver du registreret i ”Et fælles inddrivelsessystem”. Til sidst i brevet skriver Udbetaling Danmark, at ”hvis du har spørgsmål til, hvorfor du skylder penge, er du velkommen til at ringe til Boligstøtte.”

 

Hvor mange pensionister på plejehjem vil i praksis komme igennem en offentlig telefonsluse. Er breve uden forklaring og med trusler om registrering i et inddrivelsessystem en respektfuld måde at henvende sig til borgerne på?

 

Læs også
Hjerneforsker og psykiater på konference – Digitaliseringen i gabestokken

Den gamle mand har aldrig skyldt nogen penge og fandt det dybt krænkende at blive truet på den måde. Og han forstod det stadig ikke.

 

Sender fejlbehæftede breve ud

Jeg betalte fakturaen, men sendte en mail til kommunen med forespørgsel om, hvorfor der  ikke var udbetalt pension, når der ikke var sket modregning.

 

Jeg fik svar tilbage i dag. Jeg blev ringet op af en irriteret sagsbehandler fra kommunen, der meddelte, at der var blevet udbetalt pension for december. Brevet var ikke alene en fejl, men tilsyneladende en standardfejl, som var Udbetaling Danmarks og Kommunedatas skyld.

 

Ikke desto mindre var det brev fra Odsherred Kommune. Jeg spurgte så, hvorfor man overhovedet sendte et brev, som man vidste, havde forkert indhold, og som kunne virke skræmmende for modtagerne.  Det blev damen meget vred over, og vi skiltes på en ikke særlig respektfuld måde.

 

Den tvugne digitale postkasse

I dag kommer disse breve fra forskellige myndigheder, og fordi jeg kommer hos min onkel, ser jeg dem og kan reagere på dem. Men fra 1. november i år kommer disse breve ikke længere på papir og kun digitalt. Hvem reagerer så?

 

Læs også
Hav styr på dette inden du satser på digital markedsføring

Allerede i dag er kommunikationen mellem myndigheder og borgere hverken tryg eller respektfuld.

 

At enhver afgørelse følges af en begrundelse burde være en selvfølge. Ligesom der bør være navn på en ansvarlig person.

 

Standardbreve til borgerne skal være retvisende. Hvis ikke standardbrevet passer til situationen, må myndighederne skrive et særskilt brev til borgeren.

 

Bare sondringen mellem kommune og Udbetaling Danmark er et administrativt monster. Hvem sikrer, at alle disse betalinger sker retmæssigt, og at der eksempelvis bliver søgt boligstøtte og varmehjælp til disse ret bekostelige lejligheder?

 

Én indgang til det offentlige er utopi

Borgerne skal have én indgang til det offentlige. Det er et mantra, man ofte hører. Men virkeligheden går den modsatte vej. Om det er kommunen eller Udbetaling Danmark er borgeren uvedkommende, eksempelvis når man bor i plejebolig.

 

Alle økonomiske mellemværender omkring plejeboligen med pension, husleje, mad, vask, huslejetilskud, varmehjælp osv. burde fremgå af én specificeret faktura hver måned, således at det er ligetil at følge for borgeren. Det burde være en positiv konsekvens af digitalisering.

Læs også
Boganmeldelse: Et vigtigt opgør med det digitale tyranni i uddannelserne

 

Den svage borger har ikke en mulighed for at kontrollere alle de forskellige betalinger og den erfaring, jeg har gjort mig  de seneste tre måneder,tyder på, at der sker rigtig mange fejl.

 

Behandl vores borgere med respekt i digitaliseringens navn

En respektfuld behandling af ældre medborgere er ikke et spørgsmål om støttestrømper. Den gevinst er vist allerede høstet. Men fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse på borger.dk til digital post fra det offentlige.

 

Her handler det om at vise respekt for de, der ikke magter digitaliseringen og om at sikre, at kommunikationen er forståelig for borgerne, så alle kan være økonomisk og omsorgsmæssigt trygge i et digitalt og decentralt samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…