Formanden for Sammensluttede Danske Energiforbrugere svarer her på H.C. Schjernings kritik

Den 4. juni 2014 bragte Den Korte Avis et indlæg af H.C. Schjerning, hvori han omtalte fyringen af professor Henrik Møller. SDE er enige med Frie Elforbrugere i, at denne fyring kan virke mærkelig, men det er efter SDEs mening ikke nok til konspirationsteorier.

 

Helt galt går det for H.C. Schjerning, da han forsøger at drage paralleller mellem professor Henrik Møllers fyring og årsagen til, at bestyrelsen for SDE så sig nødsaget til at afsætte H.C. Schjerning som formand for SDE og ekskludere ham som medlem.

 

Som medlem af SDEs bestyrelse dengang og nuværende formand for SDE kender jeg det grundlag, som SDEs bestyrelse traf beslutningen ud fra. Grundlaget er kort fortalt, at H.C. Schjerning ikke efterlevede bestyrelsens beslutning om, – en beslutning han selv havde stemt for –  at den eneste, der udtalte sig på SDEs vegne var af den bestyrelsen valgte talsmand.

 

Bestyrelsen havde enstemmigt besluttet, at SDEs image skulle ændres fra protestforening til en forening, der gennem dialog med samtlige parter indenfor de områder, hvor SDE gerne ville have indflydelse. Kort efter at bestyrelsen afsætter Schjerning som formand, meddeler han følgende:” Jeg H.C. Schjerning udtræder af SDEs bestyrelse med virkning fra 15. august 2006 kl. 9.00 H.C. Schjerning.”

 

Den direkte årsag til at ekskludere H.C. Schjerning var hans negative udtalelser om elselskabernes udrulning af fibernettet, en udrulning som et flertal i SDEs bestyrelse mente kunne anvendes til udbredelse af bedre styring af elforbruget og ville være til gavn for elforbrugerne. Det faktum, at TDC gav ret stor økonomisk støtte til SDE, kunne tolkes som det modsatte af det Schjerning klager over, nemlig at man med økonomisk støtte kunne få SDE til at agitere for /klage over bestemte ting.

 

Det blev ikke bedre af, at H.C. Schjerning fremsendte en mail fra TDC, hvori TDC roste ham for udtalelserne. De øvrige medlemmer i SDEs bestyrelse havde og har stadig intet ønske om, at pantsætte foreningens holdninger for økonomisk støtte. En økonomisk støtte som under H.C. Schjernings formandsskab var nødvendig for, at foreningen kunne yde ham en månedlig godtgørelse på 3000 kr. Ingen af de efterfølgende formænd har modtaget en sådan godtgørelse. SDE har intet ønske om, at komme i et afhængighedsforhold til selskaber, der yder økonomisk støtte til SDE.

 

Afsættelsen og eksklusionen af H.C. Schjerning havde således intet med hans kamp for at beskytte elforbrugerne mod at blive udnyttet af spekulation i opstilling af vindmøller,  som han påstår i artiklen. Det var en konsekvens af, at han ikke forstod, at bestyrelsen  ikke bakkede om det, han gik til pressen med.

 

Eller som dirigenten på det sidste bestyrelsesmøde forud for afsættelsen sagde: ”H.C. du dirigerer et orkester, der ikke vil spille den musik, som du dirigerer.”

 

Boe Carslund-Sørensen er formand for SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…