Nu går det fremad med beskæftigelsen

Arkiv

Efter nogle svage måneder i sommeren sidste år begyndte Dansk Jobindex hen over efteråret atter at pege i den rigtige retning – og tendensen til bedring på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 2014.

 

Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet var i maj på 17.900.

 

Det var en lille tilbagegang i  forhold april, hvor der blev lagt 18.500 nye jobannoncer på nettet, men faldet skyldes sandsynligvis påskens placering i år, og man bør derfor fokusere på den underliggende tendens, som fortsat synes at pege opad.

 

Sammenlignes der med august sidste år, så er fremgangen mere tydelig. I august sidste år blev der således ”kun” lagt 15.700 nye jobannoncer på nettet.

 

Faktisk er 17.900 nye jobannoncer lagt på nettet på én måned ganske mange sammenlignet med, hvad vi generelt har set i perioden, siden krisen satte ind.

 

Vi skal således ikke længere tilbage end til begyndelsen af i år for at finde et noget lavere antal nye jobannoncer lagt på nettet. I januar blev der således lagt 16.500 nye jobannoncer på nettet, så der er tale om en fremgang på næsten 1.500 nye jobannoncer på under et halvt år.

 

Arbejdsmarkedet er således i bedring.

 

Før finanskrisen

Der er trods fremgangen i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet fortsat langt op til det niveau, som vi så, inden finanskrisen satte ind.

 

Der blev inden finanskrisen ramte os lagt over 30.000 nye jobannoncer på nettet hver eneste måned. Men vi har trods alt lagt den værste del af krisen på arbejdsmarkedet bag os. I 2009 nåede antallet af nye jobannoncer lagt på nettet ned under 13.000 pr. måned.

 

Fremgangen kan spores både i den private og den offentlige sektor. Set over det seneste år er fremgangen dog tydeligst på det offentlige arbejdsmarked, hvilket skal ses i lyset af, at tilpasningen i den offentlige sektor er lagt bag os. At fremgangen er bredt baseret, understøtter dog et billede af et arbejdsmarked i generel bedring. Det er ikke kun en sektor, der trækker.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Ifølge Nationalregnskabet er der skabt 27.000 arbejdspladser over det seneste år – og ledigheden er faldet stort set tilsvarende.

 

Fremgangen fortsætter i 2014

Dansk Jobindex indikerer, at fremgangen kommer til at fortsætte her i 2014. Da fremgangen kun er svag, så må vi desværre konstatere, at arbejdsmarkedet stadig er skrøbeligt, der er derfor naturligvis også en risiko for, at udviklingen kan vendes til det værre – men det ser trods alt bedre ud end længe.

 

2 | 3. juni 2014 www.danskeresearch.com, Dansk Jobindex

 

Kilder: Jobindex.dk og Danske Bank

 

Jobindex:

 

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine,der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos jobcentrenes Jobnet, de private jobbørser og firmaernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmarkedet i Danmark.

 

Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye stillinger. En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 50 % højere end antallet af annoncer.

 

Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære ned, begynder de at holde igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annonceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, vil det give anledning til en kunstig stigning .

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…