Da nazisternes ”Blodhund” huserede i Danmark

6. februar 1943. Dr. Werner Best efter audiens hos rigsforstanderen Kronprins Frederik. Best var ledsaget af den radikale stats- og udenrigsminister Erik Scavenius.

På Strandvejen 259 i Skovshoved nord for København ligger villaen ”Rydhave”. Af mange kendt som den amerikanske ambassadørs privatbolig.

 

Mindre kendt i dag er det måske, at samme villa var bolig for den tyske rigsbefuldmægtiget SS-Obergruppenführer Dr. Werner Best fra februar 1943 til 14 dage efter befrielsen.

 

Ny bog om Werner Best
Forfatteren, journalist Niels-Birger Danielsen har skrevet et meget stort værk om den kontroversielle tyske jurist, der nåede, at blive dødsdømt i Danmark. Som bekendt blev ingen dødsdømte tyske statsborgere henrettet i Danmark og Werner Best forlader Danmark i 1951 som en fri mand.

 

I bogen følger man Karl Rudolf Werner Best fra fødslen i Darmstadt i 1903 til hans død i 1989 ved Düsseldorf.

 

Best var på toppen af sin karriere ved krigsudbruddet meget tæt på SS-chefen Reinhard Heydrich. Inden Werner Best kommer til Danmark i november 1942 har han været forvaltningschef i Paris, hvor han har været direkte ansvarlig for deportation af franske jøder. I illegale blade i Danmark er han omtalt som ” Blodhunden fra Paris”.

 

Werner Best i Danmark
Niels-Birger Danielsen beskriver om hele baggrunden for, at det er Best, der bliver sendt til Danmark som repræsentant for Det tyske Udenrigsministerium. Forfatteren kommer ind på spillet mellem de forskellige tyske ledere i Danmark. Skiftende spændinger, der får stor betydning for administrationen af det besatte Danmark.

 

29. august 1943 er dagen for bruddet mellem Den danske Regering og besættelsesmagten. Hvilken rolle spiller Dr. Best og hvilken rolle spiller han, da tyskerne 19. september 1944 deporterer flere tusinde danske politibetjente til Tyskland?

 

Ikke mindst Werner Bests rolle ved aktionen mod de danske jøder, for nu snart på 70 år siden, bliver analyseret.

 

Werner Best, hustruen og deres fem mindreårige børn nød tilværelsen i villaen nord for København. De ældste børn gik i tysk skole i København. Da Werner Best ankom til København flyttede han på hotel, men havde hurtigt besluttede sig for køb af villaen, der efter Best ordre hurtigt blev ombygget for en mindre formue.

 

Dansk politi beordres til at sørge for familiens sikkerhed og først i begyndelsen af 1944 får familien, efter ordre fra Berlin, udbygget vagten med en tysk livvagt, en såkaldt ”Begleitkommando”, der rykker ind i en beslaglagt villa over for Rydhave.

 

Niels-Birger Danielsen beskriver mange af de sammenkomster med dansk og tysk deltagelse, der finder sted på Rydhave, hvor ægteparret Hilde og Werner Best er de perfekte værter i passende omgivelser. På indbydelserne står der: ”Dr. Werner Best – Bevollmächtigter des Reiches in Dänemark”.

 

Læs også
Video: Vera Lynn holdt modet oppe hos sodaterne under Anden Verdenskrig – hør hende synge: “We will meet again”

Sammenbruddet og ny tilværelse i Tyskland
Ved kapitulation stiller Werner Best sig under Den danske Modstandsbevægelses beskyttelse, hvilket praksis bevirker, at han under opsyn kan fortsætte som tysk embedsmand med kontor på det tyske gesandtskab på Kastelsvej og bolig på Rydhave.

 

21. maj 1945 bliver han hentet og anbragt i første omgang i Kastellet. Hustru og børnene bliver sendt til Jylland til flygtningelejren i Oksbøl.

 

Villaen benyttes i sommeren 1945 af den britiske kontraadmiral Holt og året efter køber Den amerikanske Ambassade villaen. En nærliggende villa købes til viceambassadøren.

 

Niels-Birger Danielsen har gennemgået mange offentlige og private arkiver, samt talt med flere af Bests børn og mange andre, der har en direkte viden om begivenhederne.

 

Man får et meget detaljeret indblik i den periode, hvor krigsforbrydersagen mod Best forberedes. Han bliver dødsdømt ved byretten, men Landsretten ændrer dødsdommen bl.a. fordi det ikke er bevist, at Dr. Best havde et direkte ansvar for aktionen mod de danske jøder.

 

Werner Best bliver benådet den 28. august 1951 og Justitsministeriet sender løsladelsespapirerne til Horsens Tugthus. Allerede samme aften eskorteres den forhenværende rigsbefuldmægtigede i en kortege på tre biler mod den tyske grænse, som han passerer den 29. august.

 

Ved et tilfælde forlader Dr. Best Danmark, netop på den dato, hvor den danske regering otte år før brød med tyskerne, er yderst uheldig.

Læs også
Danmarks befrielse 4. maj 1945 mindes i morgen over hele landet

 

Hustruen og børnene var flyttet til Vesttyskland. Best fortsætter sin karriere som advokat og juridisk rådgiver for et større vesttysk firma. Han hjælper mange ligesindede, der anklages for krigsforbrydelser. Flere gange bliver han selv enten indkaldt som vidne eller varetægtsfængslet, da nye anklager rettes mod ham, bl.a. for han gerninger i Polen.

 

Når man har læst bogen ved man betydelig mere om mennesket og embedsmanden Werner Best, men var han den forsigtige smidige forhandler over for den danske administration eller fortsatte han i ånden, som ”Blodhunden fra Paris”?

 

 

Niels-Birger Danielsen: Werner Best – Tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-45. Politikens Forlag, juni 2013.

www.Lokalhistorier.DK/Rydhave/

 

Den 5. maj 1945 om eftermiddagen eskorteres Werner Best af modstandsfolk fra sit kontor på Dagmarhus til hjemmet i Skovshoved.

Læs også
Hidtil ukendte billeder fra det befriede Danmark

 

Efteråret 1947. Afhøring på Politigården. Fra venstre: Günther Pancke, Otto Bovensiepen, Hermann von Hanneken og Werner Best.

 

Sensommeren 1944. Werner Best har fotograferet hustruen Hilde og de fem børn i haven på Rydhave.

 

Rydhave, som Werner Best fotograferede fra havesiden, i sommeren 1944.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…