Når alt skal være digitalt, bliver mange borgere ladt i stikken

Foto: Colourbox

Allerede tidligere statsminister Poul Schlüter (K) forsøgte tilbage i 1980’erne at forenkle og afbureaukratisere den offentlige sektor, da han proklamerede afbureaukratisering og regelforenkling. Hans intentioner var uden tvivl gode og reelle, men ikke desto mindre er det siden bare blevet værre og værre – både med skattetrykket og med regeltyranniet.

 

Uigennemsigtigt system

Og det værste af alt er faktisk, at det nu ikke længere er muligt for en ganske almindelig gennemsnitsborger – som f.eks. jeg selv – at regne sin egen skat ud. Så kringlet, uigennemsigtigt og indviklet er systemet blevet.

 

Det er utrygt og helt uanstændigt i et retssamfund og et frit folkestyre, at borgerne, der skal betale gildet ud af deres hårdt tjente arbejdsindkomst, ikke har mulighed for at gennemskue, hvad de skal betale og hvorfor.

 

Hertil kommer, at SKAT tager imod anonyme henvendelser, hvor den ene borger anmelder den anden, ligesom bevisbyrden i forhold til ellers almindelig retspraksis i dette land er omvendt i skattesager.

 

Og det er ikke alene SKAT, der har en diskutabel praksis i forhold til borgerne.

 

Seneste skud på statens overgreb på den enkelte borgers frihed og integritet er tvangsdigitaliseringen fra november 2014 – som det blev beskrevet i Den Korte Avis i går 10.9.

 

Fra det tidspunkt er det ikke blot pengeinstitutter, forsikringsselskaber og telefonselskaber m.v., der ikke mere vil tale med eller betjene kunderne/borgerne. Nu kommer det også til at gælde det også det offentlige. Store dele af den danske befolkning lades simpelt hen i stikken.

 

Kan de borgerlige acceptere tvang i forhold til befolkningen?

Ingen forventer, at en socialistisk regering skal stå last og brast med den enkelte borger i forhold til systemet. Det har vi de borgerligt-liberale partier til. Eller har vi?

 

De har desværre svigtet totalt i den sammenhæng i de perioder, de har haft magten. Ganske vist er målet med tvangsdigitaliseringen bl.a. at spare 900 mio. kr. om året, men det retfærdiggør ikke dette overgreb på de borgere, for hvem computeren ikke er en integreret del af hverdagen.

 

Læs også
Hjerneforsker og psykiater på konference – Digitaliseringen i gabestokken

Der er behov for en menneskeliggørelse og regelforenkling, der bl.a. gør det muligt for borgerne at tyde den regning, de skal betale.

 

Men det problem afhjælper tvangsdigitaliseringen ikke – snarere tværtimod.

 

Digitalisering bør ske løbende og gradvis

Lad os for det frihedselskende og samtidig socialt ansvarlige borgerligt-liberale Danmark derfor håbe, at de borgerlige partier vil stille krav om, at digitaliseringen bliver løbende og gradvis i den menneskelige anstændigheds navn.

 

Skattelettelser, der kan mærkes, skal ikke muliggøres ved at indskrænke borgernes frihed og valgmuligheder, men derimod ved at give den enkelte borger og virksomhed større valgfrihed og råderum.

 

Opgøret med uigennemskuelige regler og et bureaukratisk morads, som kun eksperter kan finde vej i, har noget med etik at gøre. Et frit demokratisk samfund kan eksempelvis  ikke byde sin befolkning et skattesystem, hvor menigmand ikke kan gennemskue den regning, han eller hun får. Det er ganske enkelt umoralsk og dybest set totalitært! Det samme gælder tvangsdigitaliseringen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…