Den lille mand i systemklemme: Eksproprieret til fordel for kabler

Foto: Colourbox

Jeg må med beklagelse konstatere, at tilliden til myndighederne bygger på fiktion. Det har jeg og seks andre lodsejere konstateret, efter at vi er blevet eksproprieret til et ulovligt el-ledningsprojekt til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.

 

Ulovligt kabelprojekt til 1,3 mia. kr.

 

Grundlaget er eksisterende to kabler, som aldrig – ifølge dokumenter – har leveret så meget som en eneste kWh til nogen borger. De indkøbte el-ledninger har en overkapacitet i forhold til tilladelsen på mindst 25 %. Derfor er det ulovligt.

 

Vi har derfor klaget – ud fra en forestilling om, at i et demokratisk samfund lytter myndighederne til borgerne. Vi er blevet mødt med hån og arrogance.

 

‘Lov om Energinet.dk’ har ingen eksistensberettigelse

 

En lov om Energinet.dk giver det statslige selskab mulighed for at kabellægge hvad som helst uden at skulle dokumentere et behov først. Samtidig vurderes vi ikke som klageberettigede og kan derfor ikke gennemføre en retssag, før skaden er sket.

 

Der er altså tale om et “lovgrundlag” der uden videre fratager os lodsejere vores retssikkerhed. Dermed taler vi om en lov, som ingen eksistensberettigelse har i et demokratisk samfund. Alligevel ser Klima- og Energiministeriet samt Energistyrelsen sig ikke i stand til at betjene os med andet end løgne.

 

Medierne er tavse

 

Kan man så ikke gå til medierne? Sådan vil nogen sikkert spørge, men svaret er desværre et nej.

 

Ingen journalist må, vil eller tør skrive om urimelighederne. Staten giver jo medierne tilskud og holder dermed liv i journalisternes arbejdspladser. Den enkelte borger er ellers i Grundloven sikret beskyttelse mod overgreb fra statsmagten. En håndhævelse af denne beskyttelse kan koste journalisten en fyreseddel.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Grundlovsfæstet ret

 

Grundlovens § 73 siger det klart, at der ikke kan eksproprieres, uden at hensynet til almenvellet kræver det. Det betyder, at behovet skal dokumenteres. Men det blev det ikke i sagerne på Djursland i 1998, hvor Energiministeriet havde godkendt et 400 kV masteprojekt gennem fire ådale. Dokumentationen brillerede også ved sin mangel i 2009, hvor der blev lagt 245 kV ledninger i jorden.

 

Resultatet er, at man har overskredet alle grænseværdier for magnetfelter inde i vore huse – men det ser de “ansvarlige” myndigheder stort på. Myndighederne retsforfølges ikke for lovovertrædelserne, da de har magten til at frikende sig selv. Og den magt bruger de.

 

Grundlovens § 13 gør statsmagten ansvarsfri

 

Grundlovens § 13, som gør monarken ansvarsfri, er med et snuptag blevet udvidet til at gælde hele statsmagten. De involverede myndighedspersoner betragter sig selv som konger og borgerne som undersåtter, der reelt ingen andre rettigheder har end “retten” til at stå skoleret for statsmagten.

 

Ganske vist har vi en ombudsmands-institution her i landet, men ikke en institution, som vi lodsejere er omfattet af. Det viser både den aktuelle sag og andre sager tydeligt.

 

Læs også
Dagens læserfoto: 30 vindmøller på ét sted i Midtsalling – “forhåbentlig et foto til eftertanke for alle dem, der er så vilde med vindmøller”

Behov for en teknisk ombudsmand

 

Vi mangler en teknisk ombudsmands-institution, som kan stoppe Energinet.dk, indtil en retssag har afgjort, om der er et reelt behov for kabellægningen. En sådan institution ville være til gavn i alle mulige – og umulige – fremtidige sager.

En teknisk ombudsmands-institution vil kunne medvirke til, at vi også i virkelighedens verden bliver, hvad vi er ifølge Grundloven: Borgere i et retssamfund!

 

Sigrid Bluhme

Grenaa

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…