Nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere: Befolkningen bøder for fejlslagen politik

Collage: Asger Bonnevie

Nu udmøntes asylaftalen fra efteråret 2012. En stor gruppe afviste asylansøgere skal fremover bo i et nyt udrejsecenter. Justitsministeren har nemlig besluttet at købe Sjælsmark Kaserne i Hørsholm Kommune i Nordsjælland.

 

Centret, som skal drive af kriminalforsorgen, skal huse 700 mennesker, de første flytter ind ved årsskiftet.

 

Rekordstort antal asylansøgere

Regeringen forventer omkring 7.000 asylansøgere i år, det højeste antal siden 2001.

 

I udrejsecenteret vil man arbejde mere målrettet med frivillig og tvangsmæssig udsendelse, oplyser Justitsministeriet. Det skal ikke længere være så attraktivt for de afviste asylansøgere at nægte at rejse hjem.

 

Tiltagene udmøntes for eksempel i, at lommepengene fjernes, og at alle beboerne kommer på en tvungen kostordning. Således vil der ikke længere være kontanter mellem hænderne på de afviste.

 

Ifølge justitsministeriet har den nye linje da også allerede haft en positiv virkning. I 2013 er der udsendt markant flere asylansøgere end i de foregående år.  Antallet er steget fra ca. 500 i sommeren 2009 til ca. 1.700 i sommeren 2013. I løbet af 2013 har der i perioder været cirka 2.000 afviste asylansøgere i udsendelsesposition.

 

Hårdt belastet lokalområde

Det er naturligvis fornuftigt og højst tiltrængt at få isoleret afviste asylansøgere, kriminelle med udvisningsdomme og folk på tålt ophold fra helt ´almindelige´ asylansøgere.

 

Imidlertid må man spørge om det er hensigtsmæssigt at placere et center af denne størrelse, blot to kilometer fra landets største asylcenter, Sandholmholmlejren.

 

Lokalområdet er i forvejen plaget af de negative konsekvenser af at have et stort asylcenter i baghaven. Dertil kommer, at en del af de afviste asylansøgere er af en støbning, som man nødigt vil have i sit nabolag.

 

Læs også
Skandaløst TV-indslag: TV2 gav rent medløb til afviste asylansøgere efter angrebet på Inger Støjberg

Kommunen er ikke blevet hørt

”Vi får en kæmpe koncentration af afviste asylansøgere. Det er personer, som skal ud af landet, og derfor vil de ikke have samme holdning om, at de skal leve op til landets love, normer og regler” siger Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune.

 

Men Morten Slotved har også en anden anke: I beslutningen om at anvende Sjælsmark Kaserne til udrejsecenter er kommunen overhovedet ikke blevet hørt i sagen. Faktisk var det ved en ren tilfældighed at borgmesteren fik nys om justitsministeren planer. Slotved har efterfølgende forsøgt om at komme i dialog med Justitsministeriet, desværre uden resultat.

 

”Jeg anerkender, at der er hjemmel i planloven til at inddrage Sjælsmark Kaserne til udrejsecenter. Men jeg mener, at den manglende dialog med kommunen er i strid med gældende praksis om forhandling med den berørte myndighed, dvs. Hørsholm Kommune. Den måde at træffe beslutninger på hænger desuden dårligt sammen med Justitsministeriets værdigrundlag om ”åbenhed og troværdighed over for omverdenen”. Jeg synes, justitsministeren har et forklaringsproblem.”

 

Områdets lokale er også meget bekymrede, da de forudser at det vil blive nærmest umuligt at sælge fast ejendom i området uden store tab. Kasernen har tidligere huset 50 uledsagede unge asylansøgere og de skabte mange problemer, akkurat som vi tidligere har hørt om fra Per Ove Poulsen, som er nabo til Sandholmlejren.

 

Lempelser i reglerne giver flere asylansøgere

Spørgsmålet er, hvorfor vi står i en situation med så mange afviste asylansøgere. Svaret ligger lige for: Det handler om regeringens lempede asylpolitik.

 

Læs også
Mand chikaneret i toget, tilsyneladende af unge asylansøgere fra Sandholmlejren – da han trådte ud på perronen, blev det rigtig alvor

Mange faktorer påvirker flygtningestrømmene, én af dem er naturligvis de attraktive rige landes aktuelle asylpolitikker.  Denne sammenhæng har været beskrevet og dokumenteret, lige siden man dristede sig til de første spæde stramninger i slutningen af 1980erne.

 

Henrik Olsen, der i Genève var koordinator for uformelle konsultationer i flygtninge- og indvandrerspørgsmål blandt en række vestlige lande, kom i 1993 med følgende vurdering:

 

”Vi ved, at 90 procent af asylansøgere er økonomiske immigranter, som søger til et europæisk land. Der er tale om en regulær investering for de pågældende, og hvis risikoen for at få afslag er stor, bliver det for risikabelt at søge.”

 

Så når Danmark lemper regler, som den nuværende regering har gjort, afspejles det i antallet af asylansøgere. Tallene taler for sig selv: I 2012 var der 6.191 asylansøgere mod 3.810 året før, hvor den nuværende regering trådte til.

 

Sådan har regeringen gjort det lettere

Starthælpen er afskaffet og loftet over kontanthjælpen er fjernet. Alle med asylstatus er således berettiget til kontanthjælp fra dag 1 samt fuld børne- og ungeydelse.

 

Det er lettere at få familiesammenføring, fordi pointsystemet for uddannellse og arbejde er afskaffet. Krav til danskkundskaber er lempet og kravet til at stille økonomisk sikkerhed er halveret til 50.000 kr.

Læs også
29-årig afvist asylansøger tændte ild ved et udrejsecenter – nu har han fået sin straf

 

Det er muligt at opnå asyl hvis man har konverteret fra islam til kristendommen, mens man har opholdt sig i Danmark.

 

Derudover er det blevet lettere at søge dansk statsborgerskab, blandt andet  fordi kravene til selvforsørgelse er sænket, ligesom der ikke længere stilles samme krav om at beherske dansk eller i øvrigt have kendskab til dansk kultur og historie.

 

For ’lykkeriddere´, der reelt ikke er forfulgte,  må det være værd at tjekke ind i Danmark.  For det værste, der kan ske, er jo, at man får en gratis ferie med kost og logi.

 

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5792921/asylansoegere-vender-ryggen-til-ny-asylpolitik/

 

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2013/udrejsecenter-skal-f%C3%A5-flere-asylans%C3%B8gere-til-rejse-hjem

 

http://www.horsholm.dk/Nyheder/2013/August/Horsholm_sat_uden_for_indflydelse

Læs også
Store drenge fra Afrika bor nu i Center Sandholm – de truer og er voldelige i et sådant omfang, at Allerøds borgmester nu slår alarm
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…