Ny afsløringer af Black Armys grove kriminalitet – men de får lov at blive i Danmark

facebook

I Danmark kan en somalier voldtage en ti-årig pige. Og to libanesiske brødre kan torturere en mand og skære et øre af ham, uden at de af den grund bliver udvist.

 

De får tværtimod lov til at blive og fortsat modtage bistandshjælp og i det hele taget nyde godt af det legendariske danske velfærdssystem.

 

I begge de nævnte sager havde anklagemyndigheden krævet udvisning, men det krav blev underkendt af domstolene takket være en lovændring, som den nuværende regering gennemførte den 13. juni 2012, hvor det blev gjort sværere at udvise kriminelle udlændinge.

 

Nu vil Dansk Folkeparti have reglerne skærpet

I Dansk Folkeparti man længe set med bekymring på en udvikling, hvor kriminelle udlændinge fortsat kan få lov til at hærge, uden at det får konsekvenser i form af udvisning.

 

Der er således eksempler på, at kriminelle har fået to betingede udvisningsdomme, uden at det har ført til endelig udvisning.

 

”Og det er uholdbart,” siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Derfor fremsætter vi nu et beslutningsforslag, hvor vi vil opfordre et flertal af partierne i Folketinget til at kræve af regeringen, at den strammer udvisningsreglerne og fører dem tilbage til den stramning, der blev vedtaget i juni 2011.”

 

Her er beslutningsforslaget

Beslutningsforslaget fremsættes med Martin Henriksen som ordfører og lyder:

 

”Folketinget pålægger regeringen at justere udvisningsreglerne i udlændingeloven, så dels den gældende afvejningsbestemmelse, hvorefter der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser, ændres til at der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, dels at reglerne om betinget udvisning også gælder for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne.”

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Det er Margrethe Vestager & Co., der står bag lempelserne

Der kan ikke herske megen tvivl om, at det er De Radikale, der i regeringen har presset de lempelser i udvisningsreglerne igennem, som Dansk Folkeparti nu vil have strammet tilbage til det oprindelige.

 

Fakta er, at hvis partiets beslutningsforslag får flertal i Folketinget, vil det blot betyde, at ordlyden i udvisningsreglerne vil blive ført tilbage til den stramning, som et bredt flertal i Folketinget under VK-regeringen vedtog den 24. juni 2011.

 

Dengang bestod flertallet udover Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. Kun De radikale og Enhedslisten stemte imod.

 

Med sit beslutningsforslag bringer Dansk Folkeparti således de to regeringspartiers folketingsgrupper i en situation, hvor de skal tage stilling til en lovændring, som de i sin stemte for den 24. juni 2011.

 

Men den gang i 2011 var det ikke Margrethe Vestager & Co., der som nu dirigerede Socialdemokratiets og SF’s udlændingepolitik, og spørgsmålet er nu, om de to partier nu tør trodse Margrethe Vestager og tilslutte sig Dansk Folkepartis beslutningsforlag.

 

Kan ikke garantere total udvisning

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Selvom udvisningsreglerne vil blive ført tilbage til stramningen i 2011, er der ifølge Martin Henriksen dog ingen garant for, at der vil ske en konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge som for eksempel i sagen med somalieren, der voldtog en ti-årig pige.

 

”Man kan selvfølgelig altid diskutere, om der fremadrettet vil ske udvisning i lignende sager, såfremt vore forslag bliver vedtaget. Men ét er helt sikkert, sandsynligheden for udvisning stiger med en vedtagelse af vores forslag. Det står fast,” understreger Martin Henriksen.

 

Bandekriminelle i Odense er oplagte udvisningsemner

Situationen i Odense, hvor indvandrerbanden Black Army terroriserer byens forretningsdrivende til at betale såkaldt beskyttelsespenge, har sat yderligere fokus på behovet for en stramning af udvisningsreglerne. Black Army er en forholdvis ny stærk bande i Vollsmose, som styres af den palæstinensiske familien Daabas. Familiens medlemmer skiftes til at sidde i fængsel.

 

Af et svar, som Martin Henriksen har fået fra justitsminister Morten Bødskov om Black Armys aktiviteter fremgår det blandt andet, at indvandrerbanden fra Vollsmose blandt andet bruger de såkaldt beskyttelsespenge som økonomisk støtte til både de medlemmer, der sidder fængsel og til deres familier.

 

”Det er groteskt, at såkaldte beskyttelsespenge bliver brugt til ikke blot at drive en kriminel indvandregruppe, men også til fængslede bandemedlemmer. Det er langt ude, og også her burde vi diskutere, om ikke vi kunne udvise nogle flere,” siger Matin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg forstår til fulde, at almindelige og fredelige mennesker, både danskere og indvandrere, er frustrerede over, at der sker alt for lidt i forhold til den omfattende kriminalitet, vi ser eksempler på.”

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

”Der er slet ikke fokus nok på det,” understreger Martin Henriksen, ”og det er som om, at man skal hive oplysningerne ud af systemerne og ministeriet. Det skaber mistillid mellem politikere, politi og befolkning, og det kommer der ikke noget godt ud af på den lange bane.”

 

Martin Henriksen vurderer, at beslutningsforslaget om en stramning af udvisningsreglerne vil blive behandlet i folketingssalen enten i slutningen af denne måned eller i begyndelsen af det nye år.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…