Nu raser den politiske krig om skatte-aben

Rigsrevisionen leverer en sønderlemmende kritik af SKAT’s ejendomsvurderinger i den rapport, som blev fremlagt i går.

 

Det fik de politisk valgte statsrevisorer til at fælde den næst hårdeste dom, som de har mulighed for at komme med. De ”påtaler skarpt”, hvad der er foregået.

 

Det er da også artige sager, der bliver oprullet. I 2011 var tre ud af fire af SKAT’s ejendomsvurderinger forkerte. I 41 procent af tilfældene lå vurderingen over den pris, som ejendommen kunne handles til. Dermed blev et fundamentalt retsprincip krænket.

 

Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter især skytset mod SKAT som administration. ”Det er formentlig mest på det administrative niveau, at forsømmelserne har været begået,” som statsrevisorernes formand, Peter Larsen, udtrykte det på gårsdagens pressemøde.

 

Alligevel er det en giftig sag på det politiske plan. Så nu raser krigen mellem regering og opposition om, hvem der skal stå tilbage med skatte-aben.

 

Pengene tilbage

Skatteminister Holger K. Nielsen er straks kommet under voldsomt pres for at sikre, at de borgere, der har betalt for meget i ejendomsskat, får pengene tilbage.

 

De borgerlige partier kræver, at staten selv må finde frem til disse borgere og giver dem de penge, de har betalt for meget.

 

Det vil Enhedslisten dog ikke være med til. Derimod er partiet parat til at sikre, at alle får mulighed for at klage over deres vurderinger. Dette synes der altså at være flertal for i Folketinget.

 

Dermed er skatteminister Holger K. Nielsen og regeringen som helhed kommet under voldsomt pres.

 

Holger K. Nielsen taler forsigtigt om, at man måske kan forlænge klagefristen for den seneste vurdering – den er ellers udløbet. Men samtidig understreger han, at det er kompliceret at finde ud af, hvad den enkelte boligejer eller virksomhed skal have tilbage.

Læs også
Kristian Jensen stak piben ind – men krigen i Venstre kan brage løs igen, fordi Løkke vil gøre op med arven fra Fogh

 

Det svar bliver skatteministeren næppe nogen populær mand på. Han risikerer at blive mødt af en bølge af folkelig harme over, at regeringen ikke bare sørger for, at de forurettede får deres penge tilbage.

 

Hvis Holger K. ikke kan eller vil levere dette, kan han havne som denne histories store skurk. Til trods for, at han ikke har siddet ret længe som skatteminister, og til trods for, at de fleste af sagerne går tilbage til den borgerlige regering.

 

Regeringens modoffensiv

Derfor forsøger regeringslejren indædt at sætte en modoffensiv i gang. Den røde version af historien lyder således:

 

Fra 2003 til 2011 fik borgerlige skatteministre fortalt, at der var problemer med ejendomsvurderingerne, men de foretog sig intet. Først da den ny regering kom til, tog man fat på at rette op.

 

Regeringspartierne går specielt efter Venstres nuværende gruppeformand, Kristian Jensen. Både fordi han er den skatteminister, der sad længst med ansvaret, og fordi han ønskede helt at afskaffe ejendomsvurderingen.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Man henviser til, at embedsmænd forelagde problemerne for Kristian Jensen. Den røde påstand er så, at Kristian Jensen bevidst undlod at gøre noget ved de fejlagtige vurderinger, fordi han havde sin egen politiske dagsorden.

 

Regeringspartiernes politikere er kommet med helt enslydende kommentarer: Sagen må undersøges nærmere, så et politisk ansvar kan placeres, og pilen peger specielt mod Kristian Jensen.

 

Røde vanskeligheder

Denne røde modoffensiv har imidlertid nogle vanskeligheder.

 

Andre skatteministre end Kristian Jensen blev også orienteret om problemerne uden at gøre noget alvorligt ved dem. Også under den røde regering, må man forstå på statsrevisorernes formand.

 

Regeringens påstand om, at den gjorde noget ved sagen, bliver da også holdt i påfaldende vage vendinger.

 

Indtil videre er der ikke noget klart billede af, hvad de enkelte skatteministre vidste, og hvordan de reagerede. Derfor er det svært at fastslå deres mere præcise ansvar.

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

 

Det kunne man så indhente ved at sætte en regulær undersøgelse i gang. Det er dog tvivlsomt, om rød blok virkelig vil sætte et sådant apparat i gang. Man har jo i forvejen en stor og dyr skattesagskommission kørende.

 

Regeringen kan så håbe på, at der pludselig dukker nye oplysninger op, der belaster for eksempel Kristian Jensen. Sker det ikke, må de nøjes med at buge den almindelige debat til at forsøge at få sendt skatte-aben over til Kristian Jensen og Venstre.

 

Men det bliver svært for de røde, hvis det ender med, at Kristian Jensen står og lover skatteyderne pengene tilbage, mens Holger K. Nielsen forklarer, at det desværre ikke kan lade sig gøre. Det er det spørgsmål, som vælgerne nu er mest optaget af.

 

De røde ramt af SKAT’s tillidskrise

Bag ved det hele ligger et større problem for regeringen, som Den Korte Avis beskrev i går:

 

Denne nye skandale sender befolkningens tillid til SKAT helt i bund. SKAT betragtes ikke længere som ”de gode”, der sørger for at kradse penge ind til borgernes velfærd. Snarere som et magtapparat, der misbruger sin magt over for borgerne.

 

Læs også
Landsmøde: Inger Støjberg meldte sig i kampen om Venstres sjæl – og fik sendt en tak for sidst

SKAT’s tillidskrise går hånd i hånd med, at vælgerne generelt er blevet mere bevidste om, at den private økonomi hos virksomheder og borgere skal styrkes i forhold til det offentlige.

 

Til sammen bringer det de røde i defensiven. Og hvis en SF-skatteminister så kommer til at stå som manden, der ikke vil give borgerne deres penge tilbage, kan skatte-aben ramme regeringen tungt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…