Kritikken af islam indflydelse i Europa vokser blandt befolkningerne i flere lande

Islams indflydelse i de europæiske lande er voksende. Det har skabt en omsiggribende modstand i befolkningen. De har i stigende grad manifesteret sig i meningsmålinger.

 

I meningsmålingerne er de europæiske befolkninger blevet spurgt om deres syn på en række forhold ved islam og det konstant voksende antal muslimer i deres lande.

 

Ser vi på Storbritannien, Frankrig og Holland er der en række fællestræk, der går igen.

 

Det er i øvrigt værd at notere sig, at den officielle kurs i Storbritannien og Frankrig er meget forskellig.

Den britiske kurs

Storbritanniens politiske og mediemæssige elite hylder en udpræget multikulturel model.

 

Denne britiske multikulturelle kurs betyder, at kulturelle særtræk hos de forskellige ikke-vestlige grupper ikke bare beskyttes, men ligefrem opfordres styrket af myndighederne.

 

Indførelsen af elementer af sharialovgivning på det familieretslige område er et eksempel herpå.

 

Den franske kurs

I Frankrig hersker på papiret en streng sekularisme – laïcité på fransk – hvor alle i princippet er franskmænd uden skelnen.

 

Fødes man på fransk jord, er man pr. automatik fransk statsborger. Grupper anerkendes derfor ikke.

 

Alligevel viser målingerne, at de etniske franskmænd og briter langt hen ad vejen har samme syn på udviklingen.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Briter: Islam er kvindeundertrykkende

Næsten seks ud af ti briter forbinder islam med radikale holdninger, mens 68 procent mener, at islam opfordrer til kvindeundertrykkelse.

 

Adspurgt om hvilken skikkelse der bedst repræsenterer islam, svarede en tredjedel muslimernes profet Muhammed, og på andenpladsen kom med 13 procent Osama Bin Laden.

 

Mindre end hver femte fandt, at islam udgjorde en positiv faktor i det britiske samfund, mens kun seks procent forbandt islam med enten retfærdighed eller som beskytter af miljøet.

 

Franskmænd: Islams indflydelse er for stor

I Frankrig er der generelt velvilje over for religioner. De positivt indstillede i forhold til buddhisme, protestantisme, katolicisme og jødedom udgør henholdsvis 87, 76, 69 og 64 procent, mens kun 26 procent kunne sige det samme om islam.

 

Adspurgt hvilke ord, der spontant dukkede op til karakterisering af islam var ingen tolerance, fundamentalisme, koranen, kvinder, moskeer, ramadan, intolerance og terrorisme.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

I en anden fransk undersøgelse mente 60 procent, at islams indflydelse var for stor.

43 procent fandt, at islam udgjorde en trussel mod den nationale identitet.

Kun 17 procent opfattede islam som en berigelse af Frankrig.

Og i en tredje undersøgelse mente 57 procent, at anti-hvid racisme var ganske almindelig i Frankrig,

62 procent udtrykte, at de ikke længere følte sig hjemme i Frankrig.

Hollænderne: Stop indvandringen fra muslimske lande

For at runde af med Holland fra en ny undersøgelse: 55 procent mener, at indvandring fra muslimske lande skal standses.

63 procent siger nej til flere moskebyggerier,

 

72 procent ønsker et forfatningsmæssigt forbud mod sharialovgivning.

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

Og så mener 73 procent, at der er en sammenhæng mellem islam og de seneste terroranslag i Boston, London og Paris.

Dyb bekymring overalt

Man vil naturligvis have bemærket, at det ikke synes at gøre nogen forskel, hvilken officiel model den politiske elite har adopteret for konsekvenserne af masseindvandringen til de europæiske lande.

Når befolkningerne spørges, ser store flertal med dyb bekymring på udviklingen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…