Leder hos Røde Kors gør storforbrydere til stakkels ofre

Facebook

Tirsdag aften bragte Nyhederne på TV2 et indslag om storforbryderen Danny Abdalla, der lever på såkaldt tålt ophold i Danmark.

 

Tålt ophold får man, når man er dømt til udvisning fra Danmark, men dommen ikke kan føres ud i livet, fordi udvisningen vil bringe én i livsfare.

 

Tålt ophold betyder, at man skal overnatte i Sandholmlejren og melde sig til politiet. Derudover kan man bevæge sig frit omkring. I øjeblikket befinder 20-30 mennesker sig på denne ordning (tv2.dk).

 

Men de restriktioner, som findes for den, der er på tålt ophold, bliver jævnligt overtrådt. Man overnatter andre steder end Sandholmlejren eller forsømmer nogle dage at melde sig til politiet, uden at det får nogen konsekvenser.

 

Danny Abdalla

Med Danny Abdalla er det dog anderledes. Han er underlagt skrappere vilkår, fordi han er farlig for sine omgivelser. Forskellen mellem Danny Abdalla og de andre fremgik dog ikke særlig klart af Nyhederne tirsdag og heller ikke af en opfølgning i TV2 News onsdag.

 

Tværtimod fik man indtryk af, at tålt ophold generelt betyder en tilværelse som Danny Abdallas. Dermed blev der skabt et pivfalsk indtryk af ordningen. Den ansvarlige for dette falske indtryk var først og fremmest lederen af Center Sandholm, Michael Ehrenfels.

 

Hans optræden på tv var slet og ret en skandale.

 

Mandsopdækning af Abdalla koster 19.000 kr. om dagen

Den Korte Avis har tidligere skrevet om Danny Abdallas meritter. Han blev idømt otte års fængsel for sine forbrydelser og altså udvisning. Men da det vurderes, at han risikerer at blive slået ihjel, hvis han udvises til Libanon, får han lov at blive på tålt ophold.

 

Mandens farlighed blev på et tidspunkt understreget, da man fandt en pistol med patroner på hans værelse i Sandholmlejren, hvilket indbragte ham yderligere et års fængsel. Men nu er han altså tilbage i lejren igen.

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

Politiet tør ikke lade Danny Abdalla gå frit omkring som de andre på tålt ophold, fordi han er til fare for sine omgivelser. Så han bor på et værelse i Sandholmlejren, og han bliver mandsopdækket af to vagter fra et privat sikkerhedsfirma.

 

Det koster den nette sum af 19.000 kr. om dagen (Ekstra Bladet og TV2) eller over 6 mio. kr. om året.

 

Aktiv bandeleder med base i Sandholmlejren

Beløbet er absurd stort. Men det er Danny Abdalla, der skaber absurditeten, fordi han fortsætter med sin voldsprægede adfærd.

 

Ikke bare har man fundet en pistol hos ham. Men han har også været aktiv på facebook med at organisere indvandrerbander.

 

I TV2-indslaget forklarede han, at der bare var tale om ”et broderskab”. Men facebooksiden afslører, at han selv omtaler det som bandeaktivitet. Og for at fjerne enhver tvivl om de voldelige hensigter henviser han interesserede til en ”krigsminister” for klubben Soltan Palæstina.

 

Disse aktiviteter, der altså foregår her og nu fra Sandholmlejren, kunne nok have fortjent at komme med i tv-indslaget. De understreger, hvor forløjet forbryderen er, når han giver den som et stakkels offer og taler om, at opholdet er ”ekstra tortur”.

Læs også
Tålt ophold giver afviste asylansøgere og udenlandske forbrydere mulighed for at bevæge sit frit i det danske samfund

 

Spillede med på Danny Abdallas offerrolle

Lederen af Center Sandholm spillede i Nyhederne og på TV2 News i høj grad med på Danny Abdallas offerrolle.

 

Men først og fremmest brugte han Danny Abdallas helt særlige situation til at give det indtryk, at ordningen med tålt ophold er både hundedyr og umenneskelig.

 

Han gjorde det aldrig særlig klart, at de enorme omkostninger til to sikkerhedsvagter ikke skyldes selve ordningen med tålt ophold. De skyldes Danny Abdallahs ekstremt aggressive og voldelige adfærd.

 

Som bekendt kan man også finde en række voldelige og farlige personer, som er anbragt i det sociale system og her koster samfundet det hvide ud af øjnene. Og en type som Danny Abdallah vil koste samfundet en masse penge, uanset hvor han er.

 

Problemet ligger i en ekstremt asocial adfærd og ikke i ordningen med tålt ophold.

 

Læs også
En læser nær Kærshovedgård: Udviste asylansøgere og kriminelle skaber utryghed for borgerne

De stakkels mennesker ”rådner op på et lille værelse”

Men nu kommer vi til det værste:

 

Ehrenfels formulerede sig, som om de andre på tålt ophold er underkastet de samme skrappe restriktioner som Danny Abdalla.

 

Han talte således om, at det kunne være OK med en udvisningsdom. Men så føjede han til om dem, der ikke kan udvises og lever på tålt ophold:

 

”Det er jo ikke det samme, som at de skal sidde og rådne op på et lille værelse sammen med fire andre mennesker.” (TV2 News)

 

Faktisk blev Ehrenfels revet så meget med af sine egne ord, at han virkede lidt grødet og bevæget i stemmen, da han udtalte dem.

 

Mod bedre vidende

Læs også
Politifolk undrer sig over for Den Korte Avis: ”Hvorfor bliver Danny Abdalla ikke udvist – hvad med om I borer lidt i det?”

Men han ved godt, at andre på tålt ophold ikke ”rådner op på et lille værelse”. De går som sagt frit omkring, men skal overnatte i Sandholmlejren og melde sig hos politiet. For folk, der har begået meget grove forbrydelser og alligevel slipper for udvisning, er det vel ikke nogen tragedie.

 

Ikke desto mindre gjorde han alt for at puste til deres offerrolle:

 

”De bliver ødelagt her. Jeg har mennesker her, som har været her i både fem, otte og tolv år, og det slider dem i stykker. Det er ikke værdigt for et demokrati at opbevare mennesker på en måde.” (TV2 News)

 

Pudsigt nok kom Ehrenfels i øvrigt til at modsige sig selv. For han ville jo også gerne sige noget pænt om forbryderne:

 

”I virkeligheden er der flere personer på tålt ophold, der fungerer og bor med deres familier (vores fremhævelse). Bortset fra, at de altså har den afgørelse hængende over hovedet, at når og hvis forholdene i deres hjemland ændrer sig, så bliver de udvist.” (tv2.dk)

 

Hvordan er det nu: Sidder folk på tålt ophold og ”rådner op på et lille værelse”? Eller ”fungerer og bor de med deres familier”?

 

Læs også
Danny Abdalla amok i retten – det gik ud over dommeren, der havde givet ham en forvaringsdom

Tre spørgsmål til Røde Kors

Ehrenfels fremstilling af situationen er således mildt sagt svømmende. Til gengæld ser hans konklusion ud til at være klar: Tålt ophold skal afskaffes.

 

Han gør det klart, at de pågældende ”har udstået deres straf”. Og det kan vist kun forstås sådan, at de ikke skal have en tillægsstraf i form af tålt ophold. Det må vel så også gælde Danny Abdalla.

 

Michael Ehrenfels’ tv-optræden gør det nærliggende at stille hans organisation, Røde Kors, tre spørgsmål:

 

Mener Røde Kors, at omkostningerne til bevogtning af Danny Abdalla skyldes ordningen med tålt ophold, eller mener man, at de skyldes Abdallas ekstremt truende adfærd?

 

Finder Røde Kors Michael Ehrenfels’ beskrivelse af livet for folk på tålt ophold, hvor de ”rådner op på et lille værelse”, dækkende for den måde, ordningen fungerer på?

 

Ønsker Røde Kors ordningen afskaffet, så også Danny Abdalla får sin fulde frihed?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…