Byggeskadefonden er det rene snyd

Byggeskadefonden er det rene snyd, der afviser relevante byggeskader i strid med loven.

 

Byggeskader afvises på stribe

 

Byggeskadefonden bygger på en lovgivning fra 1986, der skal garantere, at en bygherre i forbindelse med byfornyelse af en ejendom er sikret mod sjusk, fejl og mangler.

 

Men sandheden er desværre en helt anden end lovgiverne havde forestillet sig med Byggeskadefonden.

 

Det er svært at se, hvad en bygherre eller samfundet skal bruge en Byggeskadefond til, når alle relevante dokumenterede byggeskader blot lakonisk afvises med den kræmmermentale begrundelse, at der ikke kan foretages regres mod hovedentreprenøren – dvs at man kan hente pengene et andet sted, her hovedentreprenøren .

 

Der er ikke andre forsikringsselskaber, der kan afvise en relevant skade med den begrundelse, at der ikke kan foretages regres i forsikringsforholdet.

 

Grelle eksempler

Byggeskader med utætte tage og vandindtrængning er selvforskyldt og ikke byggeskade, mener Byggeskadefonden, hvor der udelukket ligger økonomiske betragtninger til grund, når en byggeskade skal vurderes.

 

Vandindtrængning i kvisten i en fredet ejendom i Torvegade 30, på Christianshavn er helt uden betydning og aldeles inferiørt, ligesom vandindtrængning i et forkert lagt tag i Woltersgade 4, på Amager ligeledes er aldeles uden betydning.

 

Byggeskadefonden er totalt ligeglad med en alvorlig byggeskade, det til trods for, at fugt og vandindtrængning i de bærende konstruktioner og svampeskader igen kan opstå i en byfornyet ejendom, som stat – og kommune nogle få år forinden har brugt millioner af kroner på at genoprette.

 

Ingen klagemulighed

Læs også
Myndighederne spærrede Bazar Vest af – og afslørede dårlig hygiejne, sort arbejde og socialt bedrageri

Byggeskadefonden er desværre ikke er et normalt forsikringsselskab, hvor der er klageadgang til Forsikringsankenævnet. Byggeskadefonden er i den gunstige situation og nyder den præference, at en bygherre skal bruge tusindvis af kroner til en retssag, samt syn og – skøn.

 

Det var måske en idé, at privatisere Byggeskadefonden, så det bliver muligt, at klage over forsikringsforholdet. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…