Grøn omstilling er blevet en pengemaskine – forbrugerne betaler

El-regningen bliver længere og længere, og ingen kan gennemskue, hvad der er op og ned på alle afgifterne på regningen der dumper ind i e-boks’en en gang imellem.

 

Og nu begynder nu de danske fjernvarmepriser også at deltage i kapløbet om at nå toppen på verdensranglisterne over høje energipriserne.

 

Høje udgifter til varme

Sidste års udmelding fra Klima- og energiminister Martin Lidegaard, om at energiforliget ”kun” ville påføre danske husejere ca. kr. 1.300,- i ekstraudgifter om året, er nu ændret til kr. 3.000-3.500,- pr. år, viser tal fra Dansk Fjernvarme.

 

For mange danske husstande tegner den samlede udgifter til el og varme sig nu for 10 % af husstandsindkomsten (epn.dk, 30. nov. 2013). Dette betyder færre penge til forbrug, færre penge til vækst og i sidste ende tab af arbejdspladser.

 

Af den samlede udgift til energi i danske husstande går over halvdelen til afgifter. Penge som ikke kommer ud i samfundet, afgifter som gør os alle fattigere.

 

Det mærkes især af fjernvarmekunderne.

 

Afgift på grøn energi

Synderen er forsyningssikkerhedsafgiften der stiger eksplosivt.

 

Afgiften pålægges CO2 neutrale brændsler som for eksempel biobrændsel og halm. Ja, du hørte rigtigt – biobrændsel og halm!

 

Det vil sige at samtidig med, at regeringen og partierne bag energiforliget 2012 arbejder for en grøn omstilling, der skal nedbringe udledningen af CO2, beskattes de varmekilder, der skal sikre den grønne omstilling.

 

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft

Årsagen til stigningen er, at der mangler penge i kassen til at finansiere den grønne omstilling. Altså skal den selvsamme grønne omstilling finansiere den grønne omstilling. Vi spiser af vores egen hale.

 

Hvor hårdt afgifterne rammer dig, afhænger af dit energiforbrug, og hvilken type energi du bruger. Fjernvarmekunder får de største stigninger på varmeregningen med forsyningssikkerhedsafgiften.

 

“Prisen vil stige med omkring 9 procent eller med 1.250 kr. i 2014, hvis der er tale om et standard hus på 130 kvadratmeter, siger Torben Øllegaard Sørensen fra Dansk Fjernvarme, som er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. (bolius.dk)

 

Afgiften stiger gradvist frem til 2020 og ender med at koste varmekunderne 2,8 milliarder kr. om året, når den er fuldt indfaset. Det medfører, at varmeregningen til den tid øges med mindst 2.500 kr. om året for et standard hus i forhold til i år.

 

Grøn fjernvarme skal betale for den grønne omstilling – ja, det lyder mærkeligt, men det er den politiske plan.

 

V og K vil genåbne forhandlingerne

Nu har forligsparterne Venstre og de Konservative bedt om at få genåbnet forhandlingerne.

Læs også
Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!

 

Dermed ser det ud til, at den stabilitet, som er så vigtig for en langsigtet planlægning af dansk infrastruktur og energiforsyning, ser ud til at være sat over styr.

 

Men endnu værre er det, at forsyningssikkerhedsafgiften også har vist, at det tilsyneladende ikke længere er afgørende, hvilken dagsorden afgiften understøtter.

 

Nu er det alene et spørgsmål om at lukke huller, altså med andre ord, bare en ny skat, pakket ind i et langt ord, som de færreste forstår, hvad betyder.

 

Dansk energipolitik bliver mere og mere uforståelig, og forbrugerne har, for de flestes vedkommende, mistet overblikket. Gode intentioner om grøn omstilling er blevet vekslet til en legitim begrundelse for nye skatter og afgifter.

 

Tidligere var der sammenhæng mellem dagsorden og afgift, men nu lader det til, at energiområdet er blevet en statslig pengemaskine.

 

Danmark bør være selvforsynende

Læs også
Politisk aftale blåstempler store regninger til fjernvarmekunder

Der er gode strategiske grunde til at Danmark bliver selvforsynende, og vi udfaser fossile brændsler.

 

I Danmark har vi stadig et teknologisk forspring, som kan eksporteres. Men hvis det hjemlige energimarked ødelægges med ændring på ændring, der betyder fallitter, tab af arbejdspladser, investeringer der går udenom Danmark og verdens højeste energipriser, så er der ikke meget håb om at nå bare nogle få af målene.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…